Tekla Civil versio 17.1-00 on julkaistu

Infra

Versiopäivitys sisältää sekä uusia ominaisuuksia että korjauksia eri sovellusten toimintoihin. Tarkat julkaisutiedot ovat luettavissa julkaisutiedotteesta 17.1-00 -version asennuspaketissa.

Version 17.1-00 uudet ominaisuudet

 • Dynaaminen ajouran mallinnus, jolla voidaan analysoida ajoneuvojen ajoratoja suoraan Tekla Civilin suunnitelmassa.
 • Ajoneuvoperustainen liittymäkaari parametriseen liittymään
 • Sivutien lisäys parametrinen liittymä -toiminnolla
 • Varusteiden tilavaraus, joka voi olla ympyrä tai suorakaide. Tilavaraukset osallistuvat 3D-näkymän törmäystarkasteluun.
 • Lisätty ToDo –komponentti Trimble Connect -liitokseen
 • Inframodel4 -formaatin kehitys on aloitettu ja versiossa on jo mukana osia formaatista, kuten pilari- ja massastabiloinnit
 • Mahdollisuus lukea linjoja ja pintoja Tekla Civiliin suoraan Novapoint-ohjelman työkopiosta ilman erillisiä tiedonsiirtoja
 • Beta-versio Tekla Civil Standalone -ohjelmasta. Tekla Civil Standalone toimii ilman tietokantaa ja on tarkoitettu yhden käyttäjän käytettäväksi.
 • Lisätty projektille attribuutti ”Nimikkeistö”, jossa voidaan käyttää ”InfraBIM” arvoa. Tällöin projektin oletuspinnat perustuvat InfraBIM nimikkeistöön.
 • Mahdollistettu CAD-referenssitiedoston luku mihin tahansa grafiikkaikkunaan grafiikan pikavalikon toiminnolla.
 • 3D Pack -option törmäystarkastelutoiminnon käytön edellytyksenä on, että työasemassa on asennettuna ClashCheck-3.11.msi asennuspaketti, jonka saa ohjelmistotoimittajalta. HUOM! Tämä on muuttunut vaatimus. Aiemmin vaatimuksena oli, että työasemalle on asennettu Tekla BIMsight –ohjelmisto.

Versioon 17.1.-00 korjatut ja parannetut ominaisuudet

Pääsovellus (17.1-00)

 • Tolerointirastit pysyvät nyt paremmin näkyvissä
 • Lisätty Dx/Dy siirtoon myös Etäisyys –arvo
 • Lisätty Pituusleikkaus ketjua pitkin -toimintoon pituusleikkauksen suunnan kääntömahdollisuus
 • Parannettu Pituusleikkaus ketjua pitkin –toiminnossa useasta eri ketjusta koostuvan ketjun muodostusta
 • Lisätty Lisenssimonitoriin käyttäjien selväkieliset nimet
 • Täsmennetty CAD-kirjoituksen ohjausikkunan käyttäytymistä ikkunaa suljettaessa
 • CAD-kirjoituksessa kohdeformaatin määrityssarakkeet ovat nyt eri värisävyiset
 • Mahdollistettu CAD-referenssitiedoston luku mihin tahansa grafiikkaikkunaan grafiikan pikavalikon toiminnolla. Toiminnolla voidaan esimerkiksi lisätä tyyppipoikkileikkauksen CAD-kuva rakenne-editorin taustalle
 • Kohteiden luonti kohteista -toiminnolla voi nyt luoda tilapäispisteitä mihin tahansa grafiikkaikkunaan, esimerkiksi rakenne-editoriin
 • WMS-kartan määrityksessä on mahdollistettu ns. area-of-use -alueen kasvatus West ja East -koordinaattien avulla, mikä mahdollistaa WMS-kartan näyttämisen myös koordinaatistokaistan ulkopuolelta
 • Lisätty CAD-tiedoston kirjoitukseen mahdollisuus avata kirjoitettu tiedosto kyseisen formaatin oletusohjelmalla
 • Nyt kun Projektin attribuutit -taulukossa valitsee Koordinaattijärjestelmä -alasvetovalikosta koordinaattijärjestelmän nimen, niin EPSG -arvo alustetaan samalla
 • Korjattu edellisissä versioissa ollut ohjelman kaatuminen näytettäessä sym-formaattista taustakarttaa
 • Nyt grafiikoiden pikavalikoissa on toiminto ”Piilota valitsemattomat kohteet”
 • 3D-kuvaustekniikassa (Sketchup.p3d) voi nyt määritellä viivaketjulla toistuvan 3D-mallin, jolla voidaan esimerkiksi määrittää ratapölkyt 3D-esitykseen

Maastotila ja työmaatoiminnot (17.1-00)

 • Nyt kun työmaatoimistotilassa kartalle raahataan GT-formaattinen tiedosto, niin kysytään ”Luetaanko tiedosto pinnan tarkkeiksi vai pinnan lähtötiedoiksi?”
 • Lisätty työmaatoimistotilaan puuhakemiston pikavalikkotoimintoja
 • Lisätty työmaatoimistotilaan muodosta pintamalli tiedostoista -toiminto
 • Korjattu edellisessä versiossa ollut GPS-sijaintisymbolin näyttämisen vika

Rakennesovellus (17.1-00)

 • Korjattu kytketyn rakenteen nimen muuttaminen
 • Korjattu tasausikkunassa suoran lisäyksen Käytä ja jatka –toimintoa, joka saattoi keskeytyä, jos hiiren osoitin kävi tasauksen alinäkymien tai kartan alueella
 • Nyt kuvaajaa ei automaattisesti poisteta, jos jokin muu riippuvuus sitä käyttää
 • Korjattu mittalinjan paalusymbolin kuvaustekniikan vaihtaminen, joka ei edellisillä versioilla onnistunut
 • Korjattu alueen reunaketjun rakenteiden kirjoittuminen Inframodel-formaattiin eräissä tilanteissa
 • Korjattu tasauksen elementtitaulukon puuttuvat koordinaatit eräissä tilanteissa
 • Korjattu InfraBIM –nimikkeistön mukaisen mittalinjan kuvaustekniikka
 • Parannettu kiertoliittymän tulo- ja poistumissuuntien leveyksien määritystä
 • Ratapaalulukemat kirjoitetaan nyt CAD-tiedostoon z-arvon kanssa.
 • Ratavaihde YV60-300-1:9 on nyt nimetty YV60-300P-1:9
 • Ratavaihde YV60-300-1:9U on nyt nimetty YV60-300-1:9
 • InfraBIM -pintoihin lisätty 214100 Sidotut päällysrakenteet, joka vaatii DbUpgrade päivityksen

Maasto- ja karttasovellus (17.1-00)

 • Korjattu edellisissä versioissa ollut vika, joka aiheutti tulkinnan rajaviivojen osallistumisen pinnan kolmiointiin
 • Korjattu pintojen välisen massalaskennan kaatuminen eräissä tilanteissa
 • Lisätty Pinnat –dialogille ”Kolmioi kaikki kolmioitavat pinnat kokonaan…” –toiminto
 • Nyt jos kartalle on piirrätetty vain yhden pinnan kolmioverkkoa ja lisätään kolmioinnin rajoitusviiva, niin rajoitusviiva lisätään kolmioverkon pinnalle riippumatta aktiivisesta pinnasta
 • Nyt yli kymmenmetrisen pinnan osamallin sivun pituuden tulee olla jaollinen kymmenellä
 • Korjattu olemassa olevan pinnan nimen muuttuminen numeroksi, jos pinnalle luettiin aineistoja Inframodel –tiedostosta, jossa pinnan nimenä (infraCodingDesc) oli numero
 • Pintojen välinen massalaskenta- ja Massojen jaottelutiedosto –ikkunoihin on palautettu tiedostojen avaus ja määrityspainikkeet

Varusteet ja laitteet sovellus (17.1-00)

 • Korjattu kaukolämpöputken Z mitattu asetus ”Laesta” –asetus toimimaan ulkohalkaisijan laesta
 • Korjattu kaukolämpöputken korkeusaseman huomioimista leikkaus- ja 3D -näkymissä
 • Kaivoa raahattaessa kaivon uusi sijainti toleroituu nyt vain kaivon keskipisteestä. Aiemmin toleroitui myös hiiren osoittimen kohdalta.
 • Poistettu kaivolta punainen kiertokahva. Tarvittaessa kaivon suunta voidaan määrittää kaivon ominaisuusikkunan Suunta –attribuutilla.
 • Mahdollistettu vesijohtoputken katkaisu pumppaamon kohdalta
 • Nyt Vesijohtovarusteen (Vesiposti, Pumppaamo, Venttiili, Tulppa, Paloposti) lisäys vesijohdon päälle katkaisee vesijohdon
 • Korjattu pituusleikkauksessa putkien päiden väliin piirretty aiheeton rako silloin kun putkien välissä ei ole kaivoa ja putkien suunta poikkeaa pituusleikkauksen suunnasta
 • Muutettu kaivotunnusten piirtoa piirustuksessa, jos piirustuksen kiertokulma on yli 270 astetta ja karttanäkymässä on päällä asetus ”Huomioidaan näkymän kiertokulma tunnusten piirrossa”
 • Putkien kaltevuuden muokkaus -toiminnossa näytetään nyt kaltevuuden arvo muokkausikkunassa, jos kaikilla valituilla putkilla on sama kaltevuus
 • Korjattu kaivon korkeuslukema päivittymään kaivon ominaisuusikkunan taulukossa kytkettäessä kaivoon putkia
 • Lisätty kaivolle ulkohalkaisija -attribuutti, joka huomioidaan mm. 3D esityksessä. Vaatii DbUpgradella tehtävän päivityksen
 • Nyt kaivot ja putket piirretään kartalle suurimman halkaisija-arvonsa (sisä-, ulko-, nimellishalkaisija) perusteella, jos on päällä esitys halkaisijan mukaan –asetus
 • Varusteiden valintataulukon yhteyteen on lisätty valittujen rivien lukumäärän näyttäminen
 • Putkiverkon Inframodel –kirjoitukseen on lisätty varoitus toisiinsa kytkemättömistä kaivoista ja putkista, jotka aiheuttavat varoituksia formaatin validoinnissa
 • Korjattu kaukolämpöputken eristeen paksuuden huomioiminen Inframodel –tiedonsiirrossa
 • Muutettu Vesijohtovarusteet varusteluokan nimeksi Putkijohtovarusteet
 • Lisätty venttiilin tyypeiksi ilmanpoistoventtiili ja tyhjennysventtiili, jotka voidaan liittää esimerkiksi paineviemäriin. Ilmanpoistoventtiili ja tyhjennysventtiili vaativat DbUpgradella tehtävän päivityksen
 • Korjattu varusteen ominaisuusikkunan rekisterilistataulukosta rivin poisto, joka ei poistanut varusteelta kyseistä rekisterilistamääritystä

Piirustussovellus (17.1-00)

 • Korjattu piirustuksen tietokantatallennuksen virhe käytettäessä Oracle Express Edition tietokantaa
 • Korjattu piirustuskohteen ominaisuusikkunassa kohteen geometriaikkunan aukaisu toistamiseen

Trimble Locus liitos (17.1-00)

 • Korjattu tuoteliitoskohteisiin toleroituminen piirustuksen karttanäkymässä
 • Korjattu tuoteliitoskohteiden kopioiminen rakenteen xyz –murtoviivaksi, jossa z-arvoa ei huomioitu
 • Korjattu tuoteliitoskohteiden CAD-kirjoitus kartalta, jossa z-arvoa ei huomioitu

Lisätietoja Civilpointin tukipalvelusta, support@civilpoint.fi.

Ystävällisin terveisin
Civilpointin tukipalvelut

Jaa

Ota yhteyttä

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Jaa

×

Kiinnostaako infra-alan tuoreimmat uutiset?

Tilaa uutiskirjeemme