Inframallikoordinaattori – BIM-maailman välttämättömyys?

Infra

Monessa tämän kevään Vianovapäivien esityksessä nousi esiin tarve tietomallinnuksen koordinoinnille. Kenen tehtävä se on ja pitäisikö infrahankkeissa olla nimetty koordinaattori, joka vastaa tiedonhallinnasta BIM-hankkeissa?

Tarvetta tietomallikoordinaattoreille on, mutta vielä ei ole selvää linjanvetoa, minkä kokoluokan hankkeissa sellainen ehdottomasti tarvitaan.

– Tietomallikoordinaattoria ehdottomasti tarvitaan ainakin vielä tässä vaiheessa, kun metatiedot eivät välttämättä vielä ole tiedon sisällä. Uskoisin, että tulevaisuudessa suunnittelijat osaavat täyttää metatiedot oikein, ja huolehtia tiedon hallinnasta, mutta nyt ei vielä pärjätä ilman tietomallikoordinaattoria, toteaa VR Track Oy:n suunnittelija Saara Vihma.

– Minäkin näen tietomallikoordinaattorin aseman tärkeänä. Eri tekniikkalajien suunnitelmien yhdistäminen ja törmäystarkastelu ja niistä yhdistelmämallin tuottaminen on mallikoordinaattorin tärkein tehtävä, sanoo VR Track Oy:n kehityskonsultti Eija Prittinen. Saara Vihma jatkaa ajatusta:

– Mielestäni se ei ole pelkästään mallikoordinaattorin tehtävä, vaan jokaisen suunnittelijan on myös ymmärrettävä ja osattava katsoa oma suunnitelma yhdistelmämallissa, törmäykset ja muut. Koordinaattori koordinoi toimintaa ja pitää huolta, että kaikki tekevät suunnittelua oikealla tavalla. Lähtö- ja metatietojen hallinnan on oltava jonkun vastuulla, ettei se jää ilmaan roikkumaan. Suunnittelijoilta se helposti jää, jos sitä ei ole selkeästi nakitettu tietylle henkilölle.

Tietomalli- tai inframallikoordinaattori löytyy tarjouspyynnöistä

Julkisen hallinnon, kuten kaupunkien, Liikenneviraston ja Ely-keskusten, tarjouspyynnöissä vaaditaan isompiin hankkeisiin tiedonhallintaa koordinoiva henkilö. Pienemmissä hankkeissa projektipäällikkö tai pääsuunnittelija voi hoitaa samoja asioita. Tietomalli- tai inframallikoordinaattori voi myös olla siirtymävaiheen tehtäväkuva.

– Itse uskon, että laajemmat hankkeet eivät tulevaisuudessakaan tule toimeen ilman erillistä koordinaattoria. Pienissä ja keskisuurissa hankkeissa ei erillistä koordinaattorin tehtävää välttämättä enää siirtymävaiheen jälkeen ole, sanoo Civilpointin koulutuksesta vastaava ohjelmistoasiantuntija Ville Palviainen.

Koordinaattori toimii projektipäällikön oikeana kätenä ja ohjaa sekä valvoo hankkeen tietomallinnusta osana hankkeen kokonaisuutta. – Tietomallinnukseen liittyy niin monia tehtäviä, että hankkeen läpiviemiseen ei pelkän projektipäällikön resurssit riitä, Palviainen toteaa.

Tietomallikoordinaattorin tehtävät

Koordinaattorit toimivat hankkeissa hieman eri rooleissa työnantajan mukaan. Tilaajan tietomallikoordinaattori toimii asiantuntijana tietomallintamisen ohjauksessa, valvoo hankkeen tietomallien teknistä laatua sekä tilaajan tietomallintamiselle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Konsultin koordinaattori varmistaa omassa päädyssään, että tietomallien laadulliset ja määrälliset tavoitteet täyttyvät, ja mallinnus toteutuu tilatun mukaisesti.

Käytännössä tietomallikoordinaattorin työ on suunnittelua, aikataulutusta ja koordinointia, jonka avulla edistetään ja kehitetään tietomallintamista hankkeessa. Tietomallikoordinaattori toimii tiiviissä yhteistyössä hankkeen muiden osapuolien kanssa. Koordinaattorin työn tavoitteena on kokonaistaloudellisesti edulliset ratkaisut, jotka vaikuttavat lopputuotteen hyvään laatuun ja elinkaareen.

– Ala ja sen ohjeisto muuttuvat nopeassa syklissä. Tietomallikoordinaattorin on aktiivisesti seurattava YIV-ohjeiden kehitystä, sekä tutkia uusia ratkaisuja hankkeelle ja käydä näitä vaihtoehtoja yhdessä läpi projektiryhmän kanssa, sanoo WSP Finland Oy:n Teppo Rauhala, joka puhui aiheesta Vianovapäivillä.

Tietomallikoordinaattorin koulutus

Civilpoint on räätälöinyt asiakkaalleen kolme kuukautta kestävän tietomallikoordinaattorien koulutuksen. Ensimmäinen koulutus alkaa vielä ennen juhannusta 2017 ja osallistujissa on niin aloittelevia koordinaattoreita kuin asiaan vihkiytyneitä alan konkareitakin, jotka haluavat syventää osaamistaan.

Koulutuksessa käydään läpi alan standardit, ohjeet ja määritteet, sekä toimiminen tarjouspyyntövaiheesta hankkeen elinkaaren loppuun saakka. Koulutuksen aikana opitaan:

  • Tietomallinnus- ja projektisuunnitelman laatiminen hankkeessa
  • Mallipohjaisen suunnittelun läpivienti eri hankevaiheissa
  • Mallien hyödyntäminen ja dokumentointi hankkeen aikana ja tulevaisuudessa
  • Mallipohjainen laadunvarmistus
  • Luovutusaineiston tuottaminen.

Koulutusyksikkö tarjoaa tilaajille ja konsulteille myös tietomallinnussparrausta ja hankkeen auditointia. Asiantuntija toimii koordinaattorin vastaparina, jonka kanssa koordinaattori voi ideoida ja kehittää hankkeen tietomallinnusta, sekä yhdessä seurata, miten hanke etenee, ja täyttyvätkö tilauksen vaatimukset. Tilaajille tarjottava BIM Coach ja konsulteille tarkoitettu BIM Trainer -sparraus ovat hankekohtaisia palveluita.

Kiinnostuitko? Tutustu koulutuksiimme: Inframallikoordinaattorin koulutus

Jaa

Ota yhteyttä

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Jaa

×

Kiinnostaako infra-alan tuoreimmat uutiset?

Tilaa uutiskirjeemme