Jännevirran uusi silta mallintuu tarkasti

Infra

Kuopion ja Siilinjärven rajalla sijaitseva Jännevirran silta on edennyt käyttöikänsä päähän, ja se korvataan uudella. Tietomallipohjainen suunnittelu yhdistettynä kehittyneeseen työmaan koneautomaatioon tuottaa kerralla valmista jälkeä, mikä on edellytys tiukassa aikataulussa pysymiseen.

Juha Inola on ollut jatkuvasti urakoitsijoiden etujoukossa koneautomaation ja tietomalliohjelmistojen hyödyntämisessä.

Jännevirran kylän kohdalla sijaitseva 226 metrin pituinen silta valmistui vuonna 1951. Suunnittelu oli aloitettu jo 15 vuotta aikaisemmin, ja rakentaminen kaksi vuotta se jälkeen. Sodan keskeyttämien töiden päästyä uudelleen vauhtiin siltatyöt etenivät keskeytyksettä, ja silta on valmistuttuaan palvellut osana Pohjois–Savon keskeisintä valtatieyhteyttä.

Silta oli alun perin seitsenaukkoinen, mutta 1990-luvulla sen keskelle lisättiin kaksi välitukea. Näin ikääntyneille rakenteille saatiin lisää varmuutta. Nyt silta on kuitenkin todettu ikääntyneeksi, minkä lisäksi se on nykyisiä ja tulevia liikennetarpeita ajatellen liian kapea. Vanhassa sillassa oli myös nostosiltaosuus, jonka mekanismit ovat olleet lujilla 400–500 vuosittaisen nostokerran myötä.

Uusi silta toteutetaan kiinteänä, alikulkukorkeudeltaan 25,5-metrisenä liittopalkkisiltana. Kansi ja pilarit ovat betonia, ja betonista kansilaattaa kannattelee järeä teräspalkisto. Sekä siltasuunnitelmat että väyläosuuksien suunnitelmat sillan molemmissa päissä on mallinnettu. Sillan mallinnuksessa on käytössä Tekla Structures ja väyläosuuksilla Trimble Novapoint.

– On aivan keskeinen seikka, että voimme Civilpoint Oy:n myötävaikutuksella soveltaa hankkeessa yhdistelmämallia. Toisin sanoen väylä ja itse silta saadaan sujuvasti sovitetuksi samaan tietomalliin yhtenä kokonaisuutena. Tämä helpottaa suunnittelun eri osa-alueiden yhteensovittamista ja auttaa tätä kautta myös työmaata, kertoo väyläsuunnittelija Jaakko Tolvanen Ramboll Finland Oy:stä.

Valmista kahdessa vuodessa    

Lokakuussa 2016 käynnistyneen ja marraskuussa 2018 valmistuvan siltatyömaan pääurakoitsija on Kreate Oy. Pääosan väyläosuuksien ja niihin liittyvien paikallistieparannusten maansiirtotöistä tekee siilinjärveläinen Maarakennus V. Inola Oy. Keskikokoiseksi perheyritykseksi yhtiö on poikkeuksellisen edistyksellinen koneautomaation ja sitä kautta tietomallien soveltaja.

– Meillä on ollut Trimblen koneautomaatio käytössä jo yli viisi vuotta. Se on asennettuna kahdeksaan kaivinkoneeseen, kahteen puskukoneeseen sekä tiehöyliin ja jyriin. Jännevirran sillan työmaalla meillä on vain Trimblen automaatiolla varustettua kalustoa, toimitusjohtaja Juha Inola kertoo.

Antti Tuomainen hallitsee koneautomaation ja tietomallien hyödyntämisen työkoneen ohjaamossa.

Toisen polven maarakennusyrittäjänä hän on nähnyt alansa kehityksen pitkällä aikavälillä. Kaikki kuljettajat ovat hänen mukaansa ottaneet automaation avosylin vastaan; aloitekin tuli nimenomaan kuljettajien taholta.

– Kysehän on siitä, että tämä pelkästään helpottaa hommia. Tulee kerralla valmista, eikä tarvitse tulla myöhemmin korjaamaan, Inola perustelee.

Ammattinsa osaava kuljettaja näkee tietomallista heti, mihin korkeuteen tulee kaivaa. Hyvä suunnitelma ei myöskään sisällä ainuttakaan tarpeetonta tietoa, mikä työmaan näkökulmasta helpottaa ja nopeuttaa sen käyttöä.


Puskukone tekee työtään Jännevirran sillan maanpuoleisella penkereellä. Oikea korkeusasema löytyy tietomallin ja koneautomaation avulla heti. Maaliskuuhun 2017 mennessä, alle puolen vuoden kuluttua työmaan käynnistymisestä maansiirtotöistä oli tehty jo 90 prosenttia.

Trimble Construction Continuum
Trimblen Construction Continuum -ekosysteemi sisältää osaamisen, ohjelmiston, tiedonhallinnan, tietovirran sekä koneet yhdessä kokonaisuudessa, jossa tehokkuus ja laatu kohtaavat. Jännevirran silta toimii hyvänä esimerkkinä konseptin mukaisesta rakentamisesta.

 

Jaa

Ota yhteyttä

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Jaa

×

Kiinnostaako infra-alan tuoreimmat uutiset?

Tilaa uutiskirjeemme