Tekla Civil versio 17.2-00 on julkaistu

Infra

Versiopäivitys sisältää sekä uusia ominaisuuksia että korjauksia eri sovellusten toimintoihin. Tarkat julkaisutiedot ovat luettavissa julkaisutiedotteesta 17.2-00 -version asennuspaketissa. Alla listaus version sisältämistä muutoksista.

Uudet ominaisuudet

 • Linjan tasausta voidaan nyt muokata ja lisätä tangenttipistetaulukon avulla
 • Rakenteen linjat voidaan tulostaa nyt myös MML-ETRS formaatissa
 • Tasausikkunan valikossa on toiminto Ikkunat –> Synkronoi ikkunat, jonka ollessa valittuna tasausnäkymän kaikki näkymät zoomautuvat yhtä näkymää zoomatessa
 • Mahdollista lukea LAS- ja LAZ -formaattisia tiedostoja suoraan ilman, että ne ohjelmallisesti tai käsin konvertoidaan XYZ-tiedostoiksi
 • Lisätty muistilapputaulukkoon näkyviin muistilappujen koordinaatit
 • Maastotilassa on nyt käytössä uusi käyttöliittymätekniikka ”liukuva ribbon”
 • Lisätty valokuvan ottoon mahdollisuus määrittää valokuvan nimeen väylän nimi ja paalu, pinnan nimi sekä vapaa teksti
 • Rakentamisen tuki -tilassa on nyt pintojen ja mallien hierarkiana Toteutusmallit, Toteumamallit ja Tarkkeet
 • Rakentamisen tuki -mallin puuhakemistossa on nyt Lisää viiva… -toiminto mallin kohdalla, mikä lisää viivan kyseiseen malliin
 • Maastotilassa näytetään nyt GPS-koordinaatit ja niiden perusteella aktiivisen maastopinnan Z-arvo
 • HUOM! Tämän version 3D-näkymä ei enää tue OpenGL 3D-grafiikkaa.

Korjatut ja parannetut ominaisuudet

Pääsovellus (17.2-00)

 • Korjattu Trimble Connect -yhteydessä satunnaisesti ollut ilmiö, jossa eri henkilöt näkivät projektista hieman eri sisällön
 • Parannettu Inframodel-tiedoston kirjoituksessa olemassa olevan tiedoston päällekirjoituksen varmistuskysymystä
 • Korjattu referenssikartan kaataminen muokattaessa referenssikartan viivatyyppejä tuntemattomiin arvoihin
 • Korjattu Kapsi-karttapalvelun WMS-karttojen käsittelyä
 • Korjattu referenssikarttojen piilotuksen aiheuttama satunnainen kaatuminen
 • Korjattu muistilappujen raahaus
 • Korjattu muistilapputaulukon päivämäärien kopioituminen leikepöydälle
 • Puuhakemiston pikavalikosta on poistettu toiminto ”Piilota kuvakkeet”. Jatkossa puuhakemistossa näytetään kuvakkeet aina.

Maastotila ja työmaatoiminnot (17.2-00)

 • Lisätty maastotilaan painike referenssimallien näyttämiseen ja lisäämiseen
 • Korjattu GPS-sijainnin näyttö 3D-ikkunassa
 • Nyt kun työmaatoimistotilassa raahaa gt-formaattisen tiedoston kartalle esitetään käyttäjälle kysymys: ”Luetaanko tiedosto varusteiden tarkkeiksi, pinnan tarkkeiksi vai pinnan lähtötiedoiksi?”
 • Korjattu työmaatoimistotilan puuhakemiston päivitys silloin, kun mallissa on vain Dtm-pisteitä
 • Lisätty Rakentamisen tuki mallin -dialogille näkyviin sen tietokanta id koska Pinnat–>Analysoi pintoja… -toiminnon taulukoissa näytetään id-arvo
 • Puuhakemiston Rakentamisen tuki -haaran pikavalikossa on nyt ”Päivitä Rakentamisen tuki -puuhakemisto” –toiminto
 • Työmaatoimistotilassa käynnistetty Rakojen korjaus –toiminto kysyy nyt muokkaustilan päälle asettamisesta
 • Korjattu Offlinesta Onlineen tehty synkronoinnin kaatuminen, jos maastossa on tehty runsaasti muistilappuja tai punakynämerkintöjä
 • Lisätty työmaatilan menulle toiminnot Pinnat–>Visualisoi pintoja… ja Laadunvarmistus–>Mittauserät…
 • Lisätty työmaatilan kartan pikavalikkoon toiminto Kuvaustapa…
 • Lisätty tarkepisteelle (laji 991) attribuutit Hyväksyntätila, Tarkastaja, Tarkastusaika ja Tarkastuskommentti. Tarkepisteen kuvaustekniikka perustuu hyväksyntätilan arvoon.
 • Lisätty karttanäkymän pikavalikkoon toiminnot ”Hyväksy tarkkeet” ja ”Hylkää tarkkeet”, jotka kohdistuvat valittuihin tarkepisteisiin
 • Nyt Työmaatoimistotilan ja Maastotilan pikavalikoiden ja alasvetovalikoiden määritystiedostojen nimeämistä on muutettu siten, että aiemmin nimessä oli sana OnSiteOffice- ja nyt on sana OnSite-. Esimerkiksi kartan pikavalikon ohjaustiedoston vanha nimi C:Program FilesTeklaCivilBinMenusOnSiteOffice-Kartta-Popup.ini on nyt C:Program FilesTeklaCivilBinMenusOnSite-Kartta-Popup.ini Muutos on tehty, jotta uusi versio ei käyttäisi vanhoja määritystiedostoja. Nimeämismuutos kannattaa huomioida, jos organisaatiossa on tehty omia määrityksiä.
 • Tarkepisteiden attribuuttilisäyksiä, jotka saadaan vanhalle projektille DbUpgrade päivityksellä

Rakennesovellus (17.2-00)

 • Väylädialogin alueet-kentästä saa nyt auki tuplaklikillä auki aluedialogin
 • Aluedialogin suunnitelma -kentästä saa nyt auki suunnitelmadialogin
 • Linjadialogilta saa nyt auki linjan väylädialogin
 • Suunnitelmadialogin alueet-kentästä saa nyt auki aluedialogin
 • Aluedialogin ketju -kenttien tuplaklikki aukaisee nyt ketjudialogin
 • Korjattu klotoidi näkymään kuvaustekniikan mukaisena katkoviivana lajinmukaisessa esityksessä
 • Rakenne-editorin lisäystoiminnot toleroituvat nyt rakennetyypin kohteisiin, esimerkiksi riippuvuus- tai pintaviivaan
 • Kun rakenne-editorissa lisätään piste kahden pisteen väliselle janalle, jossa pisteiden välillä on riippuvuuksia, niin riippuvuudet ”katkaistaan” ja asetetaan kulkemaan lisätyn pisteen kautta
 • Kun rakenne-editorissa lisätään piste kahden pisteen väliselle janalle, jossa pisteiden välillä on pinta, niin pinta asetetaan kulkemaan lisätyn pisteen kautta
 • Riippuvuus voidaan nyt rakenne-editorissa lisätä osoituksella, jonka molemmat päät osuvat ”tyhjään”
 • Nyt rakenne-editorissa voidaan lisätä kaksi riippuvuutta yhdellä osoituksella
 • Nyt viimeisin rakenne-editorin viesti-ilmoitus näkyy myös rakenne-editorin grafiikan yläpuolella
 • Korjattu Tarkista geometria –toiminnossa miinusmerkkisten kaarresäteiden käsittely
 • Korjattu ajoradan kaltevuuden muutos päivittämään kyseisen pinnan korkeuskäyrien lukujen sijainnit
 • Korjattu elementtien päiden käsittely kirjoitettaessa MMH360-formaattia useisiin tiedostoihin yhdellä operaatiolla
 • Hiiren vihjetekstissä näytetään nyt johdetun ketjun korkeusasema
 • Hiiren vihjetekstissä tasauksessa näytetään nyt tasauksen kaaren ja paraabelin pituuskaltevuus hiiren osoittimen kohdalla. Aiemmin kaltevuus näytettiin vain suoraelementiltä
 • Korjattu Linjan ketjun lisääminen puuhakemiston linjan pikavalikon Lisää ketju murtoviivaosoituksella –toiminnolla
 • Alueen reunaketjun karttaesityksen tuplaklikki aukaisee nyt alueen ominaisuusikkunan
 • Nyt muillekin kuin ratalinjoille on mahdollista näyttää tasauksen tietoja kartalla kartan pikavalikon Tasauksen tiedot –toiminnolla
 • Lisätty massaraportteihin päiväys
 • Korjattu tasaus päivittymään, kun linjan vaakageometriaa muokataan
 • Parannettu rakenteen toimintaa, jos rakennetyypissä osa ei osallistu kytkentään mutta osalle on määritetty että se vaihdetaan toiseen osaan. Nyt toinen osa ymmärtää paremmin osallistua kytkentään.
 • Lisätty uusia InfraBIM-koodeja
 • Rakennemallitiedostoja ei enää oletusarvoisesti käytetä. Rakennemallitiedostoihin tallennetaan rakenteen ratkaisu valmiiksi rakenteen seuraavaa käyttökertaa varten. Tällä on tavoiteltu parempaa suorituskykyä. Nykyisten laskentatehoisten työasemien aikana saavutettu suorituskykyhyöty on pieni tai sitä ei ole lainkaan. Tarvittaessa rakennemallitiedostojen käyttö saadaan jälleen aktivoitua asettamalla yleisasetuksen ”Tallenna rakenteiden tiedot ja mallit tiedostoihin” arvoksi 10.

Parametrinen liittymä

 • Kiertoliittymille tulo- ja poistumissuunnan levennykset. Uusi parempi menetelmä lisätty ja parametrit ovat liittymähaarassa (tämä oli mukana jo 17.1 versiossa)
 • T- ja X -liittymien oletusaihiot muokattu niin, että saarekkeiden koot ovat lähellä Suomen standardin saarekkeiden kokoa
 • Tulppa-saarekkeessa on nyt mahdollisuus siirtää saareketta mittalinjan suhteen vasemmalle/oikealle. (Parametrit Vasen leveys / Oikea leveys)
 • Parannettu kiertoliittymän liittymäkaaren ”Ra-Rb”-menetelmää
 • Kiertoliittymän liittymäkaaren ”Kaksi menetelmää” korjattu siten, että toinenkin määritetty säde säilyy tallennuksessa

Maasto- ja karttasovellus (17.2-00)

 • Viivan tai pisteen lisäyksessä voidaan laji valita nyt myös suoraan numeroarvolla ilman että täytyy avata erillinen lajinvalintadialogi
 • Viivadialogilla on nyt mahdollista määrittää viivan päiden sijainnit osoituksilla grafiikasta
 • Nyt viivadialogilla ei oletusarvoisesti näytetä viivan pään vasen-oikea z-arvoja vaan ainoastaan yksi z-arvo. Jonka määritys määrittää sekä vasemman ja oikean z-arvon.
 • Nyt viivadialogilla ei oletusarvoisesti näytetä viivan attribuutteja. Molemmat z-arvot ja attribuutit saadaan esiin Lisävalinnat -toiminnolla.
 • Mahdollistettu sekä mittalinjan kirjoitus että tietyn toteutusmallipinnan taiteviivojen kirjoitus Inframodel -tiedostoon samassa kirjoituksessa
 • Korjattu Inframodel -tiedostosta pinnan luku kolmiomallina, mikä eräissä tilanteissa sekoitti kolmiomallin
 • Korjattu pintojen muutettujen asetusten säilymistä istuntojen välillä
 • Lisätty uuden projektin perustamiseen uusia InfraBIM-pintoja sekä niille Toteuma ja Tarke –pinnat. Vanhojen projektien DbUpgrade -päivitystä ei pintojen lisäykselle ole tehty, koska vanhoissa projekteissa on osittain samoja käyttäjien lisäämiä pintoja. Vanhoihin projekteihin pinnat voidaan tarvittaessa joukkolisätä sql-keinoilla.

Varusteet ja laitteet -sovellus (17.2-00)

 • Korjattu ohjelman satunnainen kaatuminen kun varusteita on poistettu tai irrotettu toisistaan. Vika saattoi aiheuttaa myös varusteiden tallennuksen epäonnistumista
 • Korjattu tilavarausten käsittelyssä sekä pisteen että pilkun käyttö desimaaliluvussa
 • Muutettu kaivojen Inframodel-kirjoituksessa kaivon pohjan korkeudeksi poistoputken vesijuoksun tasa kuten Inframodel-standardi määrittää. Aiemmin kirjoitettiin pohjan korkeus.
 • Korjattu kaarevien salaojien kirjoitusta Inframodel-tiedostoon
 • Piirustukseen ovat <= 600 milliset rummut piirtyneet vanhojen piirustusstandardien mukaisesti kolmen paperimillin kokoisina ympyröinä. Muutettu rumpujen piirtoa suunnittelutasaukseen siten, että rummut piirtyvät korkeudeltaan todellisen halkaisijansa mukaan. Jos on päällä asetus oikean halkaisijan käytöstä niin rummut piirtyvät korkeudeltaan ja leveydeltään halkaisijansa mukaisesti
 • Korjattu imu- ja purkuputkien sekä rummun kuvaustekniikan väriä, kun on päällä ”Esitys halkaisijan mukaan” -asetus

Pohjatutkimussovellus (17.2-00)

 • Vähennetty pohjavesikorttilisenssin varaustiheyttä
 • Infra –pohjatutkimusformaatissa oleva TX -tunnus hyväksytään nyt vaikka kyseessä ei olekaan Infra -pohjatutkimusformaatin versio 2 tai uudempi
 • Korjattu xrsymbols.sym –tiedostossa symbolimäärityksiä, joista saattoi CAD-kirjoituksessa kehittyä pikselin kokoinen ylimääräinen piste pohjatutkimusten eräillä päättymistavoilla

Piirustussovellus (17.2-00)

 • Nyt piirustuksen näkymissä on mahdollista asettaa Näkymän asetukset… toiminnolla Tulostusjärjestys -asetus. Oletusarvoisesti sen arvo on nolla. Joukko-operaatioissa näkymät, esimerkiksi poikkileikkaukset, täytetään kyseisen asetuksen määrittämässä järjestyksessä.
 • Korjattu edellisessä versiossa ollut vika, joka jätti pituusleikkauspiirustuksen linjan karttaviivan kartalle vaikka piirustus suljettiin

3D (17.2-00)

 • Nopeutettu pintojen piirrätystä 3D-näkymään
 • Sujuvoitettu 3D-näkymän pyöritystä ja zoomausta isoilla aineistomäärillä
 • Korjattu 3D-näkymän tumma tausta taas tummaksi
 • Korjattu vika, joka saattoi aiheuttaa satunnaista kaatumista 3D näkymään piirrätettäessä
 • Korjattu valaisinpylväiden 3D-esityksessä käytetyn skp-symbolin (testlamp.skp) varren keskipiste origoon. Aiemmin valaisinpylväs esitettiin 3D-näkymässä hieman sivussa suhteessa sijaintiinsa
 • Hieman tarkennettu taustakarttarasteria maanpinnalla 3D-esityksessä
 • Tämän version 3D-näkymä ei enää tue OpenGL 3D-grafiikkaa. Käytössä on ainoastaan DirectX 3D-grafiikka.

 

Lisätietoja saa Civilpointin tukipalvelusta, support@civilpoint.fi.

Ystävällisin terveisin
Civilpointin tukipalvelut

Jaa

Ota yhteyttä

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Jaa

×

Kiinnostaako infra-alan tuoreimmat uutiset?

Tilaa uutiskirjeemme