Yhteistyöllä luotettavaa mittausdataa – Civilpoint, Geotrim & SITECH Finland

Infra


Tuomas Hörkkö, Janne Paitsola ja Timo Sääski päättivät muodostaa ”pysyvän digitaalisen työyhteenliittymän”. Yhteinen nimittäjä yrityksille on infra-alan 3D-ratkaisujen globaali markkinajohtaja Trimble.

Tietomallinnus ja koneohjaus toimivat sitä paremmin, mitä luotettavampaa niissä hyödynnettävä mittausdata on. Civilpoint, Geotrim ja SITECH Finland tekevät ketjun perättäisinä lenkkeinä tiivistä yhteistyötä. Näin tienkäyttäjä ja muut rakennustoiminnan loppuasiakkaat saavat käytettäväkseen mahdollisimman hyvän tuotteen.

Projektitoiminnassa on tavallista, että kokonaisuus kärsii, mikäli kukin osapuoli pyrkii optimoimaan omaa panostaan ja tulostaan. Rakennushankkeet eivät tee tässä poikkeusta, ja siksi kaikki ponnistelut sisäisen yhteistyön parantamiseksi palvelevat kokonaisuuden etua.

1980-luvulta lähtien kehitetyssä tietomallinnuksessa vallitsi välillä villi tilanne, kun vaivalla hankittu ja ylläpidetty tieto jäikin hyödyntämättä järjestelmien yhteensopimattomuuden ja yhteistyön puutteen takia. Tiedon siirtyminen sitä hankkeessa tarvitseville saattoi kariutua pieniin asioihin, jotka saa raivatuksi, kunhan tahtoa ja ymmärrystä yhteisen hyvän tavoittelemiseen riittää.

Civilpoint teki viime vuonna aloitteen tämän potentiaalisen epäkohdan eliminoimiseksi.

– Luotettavan tiedon tuottaminen ei ole niinkään ole ollut pulmana, mutta sen siirtyminen tietoa tarvitsevien ketjussa toisinaan on, Civilpoint Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Hörkkö toteaa. – Meidän tietomallimme ovat juuri niin luotettavia kuin lähtötiedot, joista olennainen osa kertyy mittausdatana rakennuskohteissa. Meidän malliemme tarkkuus puolestaan vaikuttaa nopeasti yleistyneen työkoneohjauksen työskentelytarkkuuteen.

Hörkön aloite sai vastakaikua mittausdataan erikoistuneessa Geotrimissä ja työkoneautomaatioon keskittyvässä SITECH Finlandissa. Kun Hörkkö, Geotrim Oy:n toimitusjohtaja Timo Sääski ja SITECH Finlandin osastopäällikkö Janne Paitsola tapasivat tarkoituksenaan optimoida kokonaisuutta, syntyi nopeasti yhteisymmärrys siitä, miten asiakkaiden asiaa voitaisiin yhdessä parhaiten edistää.

– Meitä yhdisti se, että kaikki tunsimme Trimblen ohjelmistot ja laitteet. Olimme tottuneet työskentelemään niitä hyödyntäen – kukin omasta näkökulmastamme. Keskusteluissa muodostui nopeasti selkeäksi tavoitteeksi turvata datan luotettavuus ja siirrettävyys koko hankkeen elinkaaren ajan, Timo Sääski sanoo.

Tiedon luotettavuus ja jäljitettävyys on A ja O

Geotrimin mittaustekninen osaaminen on karttunut jo 30 vuoden ajan. Kertyvän mittaustiedon hyödyntäminen rakennushankkeissa on perusedellytys suunnitelmien luotettavuudelle ja riskittömälle rakentamiselle. Kolmikantakeskusteluissa tuli aiempaa korostetummin esiin, että tiedon jatkojalostajan on tärkeää tietää tarkasti millaisissa olosuhteissa, millä menetelmillä ja millä tarkkuudella mittaukset on tehty.

– Suunnittelun tarkkuus on paljolti näistä tiedoista kiinni, ja suunnittelun tarkkuudesta taas riippuu rakentamisen laatu, Tuomas Hörkkö toteaa.

Janne Paitsola muistuttaa tarkkojen mittausten ja suunnitelmien kertautuvasta vaikutuksesta työmaalla ja työkoneiden käytössä. Tämä tuo myös kustannussäästöjä – eikä lainkaan laadusta tinkien. Ja jos ketjussa on edettävä alkulähteiden suuntaan, yhteistyö koko ketjun matkalla palvelee tiedon jäljitettävyyttä. Tämä on olennaista myös silloin, kun jokin yksityiskohta suunnittelussa tai työmaalla on tarkistettava ja mahdollisesti korjattava.

– Useimmiten on kyse siitä, että tiedon tarvitsija – suunnittelija, rakentaja tai ylläpitäjä – haluaa varmistaa jonkin tiedon käyttökelpoisuuden, Timo Sääski sanoo.

On usein tärkeää tietää, millä menetelmällä mittausdata on kultakin osin kerätty: onko käytetty takymetria, laserkeilausta vai jotain muuta menetelmää.

– Tämä vaikuttaa mittaustiedon tarkkuuteen, ja tarkkuusvaatimus vaihtelee sen mukaan, mitä ja mihin ollaan rakentamassa. Taitorakenteissa ja tiheään taajamaan rakennettaessa tarkkuusvaatimus on isompi kuin tehtäessä vaikkapa tietä harvaan asuttuun paikkaan, Tuomas Hörkkö sanoo.

Hän havainnollistaa asiaa esimerkillä: jos kauppakeskuksen sisäänkäynnin mittatiedoissa on heittoa, kallistukset saatetaan suunnata piha-alueella väärään suuntaan, mikä voi poikia pulmia ylläpitoon. Vielä astetta vaativampia tilanteita voi syntyä tulevaisuudessa, jos vaikkapa automatisoidun liikenteen vaatimaa tekniikkaa pitää sijoittaa katurakenteeseen.

– Silloin tarvitaan nykyisestä vieläkin tarkempaa ja luotettavampaa mittaus- ja suunnitteludataa, jotta työkoneiden työskentely ei tuota hallitsemattomia riskejä, Hörkkö sanoo.

Asiakastyö perustuu luottamukseen      

Mittausdatan hankkiminen, tietomallinnus ja koneohjaus muodostavan kolminaisuuden, jossa jokainen osanen tarvitsee toisia osasia. Tämän digitaalisen kokonaisuuden hallitseminen ja hyödyntäminen edellyttää yhteistyötä ja vaatii sekä tiedon tuottajalta että sen hyödyntäjältä suurta ammattitaitoa.

Suunnittelijan ensisijainen tehtävä on silti luonnollisesti suunnitella ja rakentajan rakentaa. Jotta jälki on mahdollisimman hyvää, on saatava luotettavaa tietoa niiltä, jotka sitä asiakastaan varten tuottavat.

– Luottamus on tietysti aina kaiken asiakastyön edellytys. Meillä kaikilla kolmella on oma suhteemme Trimblen ohjelmistoihin ja sitä kautta kokemus siitä, millä tavoin voimme parhaiten auttaa omaa asiakastamme. Tämän kolmikantayhteistyön myötä asiakkaat saavat koko datapaketin, riippumatta siitä, onko kyse mittausdatasta, suunnitteludatasta vai työmaakoneissa tarvittavasta datasta. Jatkossakin huolehdimme kukin omista asiakkaistamme parhaalla mahdollisella tavalla, Timo Sääski toteaa.

Janne Paitsola puolestaan tähdentää tiedon oikean tulkinnan merkitystä työmaalla. SITECH Finland pystyy toimittamaan laadukkaan koneohjausjärjestelmän lähes kaikkiin rakennuskohteissa tarvittaviin työkoneisiin, oli kyse sitten uudisrakentamisesta, korjausrakentamisesta tai ylläpidosta.

Luotettavan, entistä täsmällisemmän datan merkitys korostuu Tuomas Hörkön mukaan korjausrakentamisessa ja ylläpidossa vähintään yhtä paljon kuin uudisrakentamisessa.

– Esimerkiksi jonkin ojan tai siltarummun vaikutus tierakenteeseen saattaa kohdistua vain tiettyyn, pituudeltaan rajalliseen pätkään. Kun suunnittelun tueksi hankittu data on luotettavaa ja täsmällistä, korjaustoimenpiteet voidaan rajata tarkasti ja oikein. Tämä säästää kustannuksia perustellusti”, Hörkkö sanoo.

Kaiken perusta on tässäkin yhteydessä mittaustiedon tarkkuus sekä mittausmenetelmien vaivattomuus. Lähtötietojen tuottamisessa ja koneohjauksessa hyödynnetään laajasti reaaliaikaista satelliittimittausta, jonka tarkkuus perustuu Geotrimin tarjoamaan Trimnet-satelliittikorjauspalveluun.

– Sen ansiosta mittaustarkkuus on noin metrin asemesta pystyssä seisovan kananmunan kohdistustarkkuuden luokkaa, Hörkkö vertaa.

Uuden yhteistyökuvion kokonaisetuna Tuomas Hörkkö näkee sen, että nyt asiakas saa kerralla koko paketin.

– Enää ei riitä, että on osaamista, ohjelmisto ja kone. Osaamisen, ohjelmistojen ja laitteiden ekosysteemi ja sen hallinta tulee takaamaan kilpailukyvyn. Me pystymme tarjoamaan asiakkaalle kaiken tämän, Hörkkö lupaa.

Civilpoint Oy on Suomen johtava tietomallinnusohjelmistojen asiantuntijayritys. Yritys edustaa alan parhaita suunnitteluun, rakentamiseen ja tiedonhallintaan tarkoitettuja ohjelmistoja. Civilpointin tarjontaan kuuluvat myös laadukkaat koulutus- ja tukipalvelut.
Geotrim Oy on Suomen johtava maan- ja rakennusmittaukseen, GNSS-paikkatietoon, maataloussovelluksiin ja geospatiaalisiin sovelluksiin erikoistunut yritys. Yhtiön laaja asiakaskunta koostuu niin julkisen kuin yksityisenkin sektorin toimijoista, joille Geotrim tarjoaa palvelujaan laitevuokrauksesta ja huoltopalvelusta koulutukseen ja konsultointiin.
SITECH Finland on infra-alan koneohjaukseen erikoistunut yritys. Wihuri-konsernin omistaman yhtiön valikoimista löytyy 2D- ja 3D-koneautomaatio kaikkiin yleisimpiin työkonetyyppeihin takymetreista kaivinkoneisiin ja muuhun infratyömaan kalustoon. SITECH Finland toimii koneautomaation globaalin markkinajohtajan Trimblen ratkaisujen -maahantuojana.
Jaa

Ota yhteyttä

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Jaa

×

Kiinnostaako infra-alan tuoreimmat uutiset?

Tilaa uutiskirjeemme