Blogi: Hyödynnä tietomallinnuksen koko potentiaali

Infra

Oletko koskaan haaveillut kypärästä, jonka avulla voisit siirtää sinua kokeneemman ja taitavamman ihmisen tiedot ja osaamisen itsellesi?

Infrahankkeissakin on varsinaisen suunnittelutiedon lisäksi paljon piilevää tietoa, jonka esiin tuominen ja dokumentointi olisi suotavaa. Tietomallinnus ja tietojen käsittelyn automatisointi tarjoavat mahdollisuuden viedä kaiken hankkeeseen liittyvän tiedon hyödyntämisen uudelle tasolle.

Tietomallinnusta hyödynnetään jo kohtuullisen kattavasti erilaisissa infra-alan hankkeissa. Suomessa on esimerkiksi tehty paljon kehitystyötä avoimen tiedonsiirron, LandXML-pohjaisen Inframodel-formaatin, eteen infran tietomallipohjaisten metatietojen kuljettamiseksi eri toimijoiden ja hankevaiheiden välillä. Tietomallinnuksessa ei pohjimmiltaan ole kuitenkaan kyse vain helposti hahmotettavasta suunnitelmasta, geometrisestä mallista ja sen metatiedoista, vaan valtavien tietomäärien hallinnasta.

Tiedonhallinnan tarpeet eivät myöskään lopu suunnittelijan saatua työnsä valmiiksi, sillä tilaajilla ja urakoitsijoilla on hankkeeseen liittyvää arvokasta tietoa, jonka tietomallista rakennettavan kohteen huoltohenkilöstö on tulevaisuudessa kiitollinen. Jäsentämätön tieto ei helpota kenenkään arkea, vaan tiedon on oltava järjestelmällistä ja helposti löydettävissä. Tämän varmistamiseksi tarvitaan tiedonhallintastrategia.

Tiedonhallintastrategia

Infrahankkeen tiedonhallinta- tai tietomallistrategiaa ei rakenneta kasaan yhden asiaan perehtyneen sisulla, vaan siihen täytyy sitouttaa kaikki hankkeen osapuolet.

Tiedonhallintastrategiassa on tärkeää huomioida suunnittelun ja rakentamisen aikaisen tiedontarpeen lisäksi myös loppukäyttäjän hyödyt: millaista kunnossapidon henkilöstön kannalta olennaista tietoa hankinta, suunnittelu ja rakentaminen voivat tuottaa, ja miten se tieto on sujuvimmin kunnossapidon käytettävissä tulevaisuudessakin.

Kun yhdessä kartoitetaan, minne ja millaisena mikäkin tieto tallennetaan, ja miten se hyödyttää parhaiten kutakin osapuolta, saadaan nykyistä hankevaiheiden välistä kuilua kurottua pienemmäksi.

Inframalli voidaan jakaa erilaisten sovellusten kautta ylläpitäjille – myös mobiilisti saavutettavaksi. Mallista on mahdollista luoda yhteydet muun muassa huoltokirjoihin ja muihin ylläpitojärjestelmiin, joista tarvittava tieto on saavutettavissa ja nopeasti tarkistettavissa. Tätä mahdollisuutta tullaan tulevaisuudessa varmasti hyödyntämään nykyistä enemmän.

Tiedon keskittäminen tuo säästöjä

Tiedonhallinta ei ole infrahankkeessa ylimääräinen, lisäbudjetointia kaipaava tehtävä, vaan tietovirtojen dokumentointi ja tiedonhallinta joudutaan joka tapauksessa tekemään. Tietomallipohjaisten järjestelmien käyttöönottoon ja käytön opetteluun kannattaakin satsata, sillä alkuvaiheen opettelemiseen käytetty aika poikii myöhemmin säästöjä.

Vaikka suunnittelijoiden työmäärää tietomallintaminen ei ole välttämättä vähentänyt, eikä tiedonsiirto ole vielä täysin aukotonta, niin tietomallintamisen hyötyjä ulosmitataan sekä suunnittelun että rakentamisen tuottavuuden paranemisessa. Esimerkiksi lähtöaineistojen harmonisointi tietomallipohjaista suunnittelua tukevaan muotoon (lähtötietomalli), suunnitelmien mallipohjainen yhteensovittaminen (yhdistelmämalli) ja työkoneiden ohjausjärjestelmissä hyödynnettävät pintamallit (koneohjausmalli) ovat jo arkipäivää.

Myös kunnossapidon olisi mahdollista säästää arvokasta aikaa kohdentamalla inframallien metatietoja esimerkiksi ennakoivaan kunnonhallintaan. Tämä on nyt jo mahdollista, vaikka sitä ei vielä täysimääräisesti hyödynnetäkään.

Tiedon elinkaaren turvaamiseen on olemassa työkaluja, joilla tietovirtojen hallitseminen on yllättävän helppoa. Ota yhteyttä, niin kerromme niistä lisää.

Marketta Wainio
projektipäällikkö
marketta.wainio@civilpoint.fi


Trimble Construction Continuum: Tiedonhallinta

Trimble Quadri ja Trimble Connect helpottavat hankkeen tietomallinnuksen arkea. Quadrissa on yksi ajantasainen reaaliaikainen malli, johon suunnittelun eri osa-alueiden toimijat tuottavat tietoa. Malli kuvaa aina suunnittelun senhetkistä tilannetta, joten sitä voidaan käyttää esimerkiksi suunnittelukokouksissa etenemisen seurantaan ja kommunikointiin. Trimblen sivuilta voi ladata katselutyökalun (Viewer), jolla voi tarkastella tietomallipalvelimella olevia malleja.

Kun kaikki tieto on koostetusti tietomallissa, sitä ei tarvitse kopioida ja lähetellä erikseen. Mallia voidaan tutkia erilaisten sovellusten avulla työasemalla, tabletilla tai puhelimella. Connectin kautta voidaan hallita myös dokumentteja ja niiden revisioita. Molemmissa järjestelmissä on mahdollisuudet muun muassa mallipohjaiseen keskusteluun sekä tehtävälistojen luomiseen ja ylläpitoon.

Civilpoint tarjoaa asiakkailleen Trimble Construction Continuum -konseptiin kuuluvat ohjelmistot ja palvelut, kuten tietomallipalvelimet, koulutus-, ja tukipalvelut.

Jaa

Ota yhteyttä

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Jaa

×

Kiinnostaako infra-alan tuoreimmat uutiset?

Tilaa uutiskirjeemme