KIRA-digi -kehityshanke tähtää kustannusohjauksen kehittämiseen infra-alalla

Infra

Aloitimme kesäkuussa 2017 yhdessä Rapal Oy:n kanssa kehityshankkeen, jonka tavoitteena on parantaa infra-alan kustannusohjausta. Saamme kehitykselle tukea kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiota edistävältä KIRA-digi –hankkeelta.

Hankkeen tilaajina ja rahoittajina KIRA-digin ohella toimivat Liikennevirasto sekä Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun ja Tampereen kaupungit. Yhteistyötä tehdään myös infra-alan tietomallintamisen standardointiin ja edistämiseen keskittyvän BuildingSmart Finlandin kanssa. Hankkeen tuloksena syntyvä loppuraportti valmistuu vuoden 2018 alussa.

Hankkeen lähtökohtana on nykytilanne, jossa kustannuslaskentaa käsitellään erillisenä vaiheena tietomallipohjaisessa suunnitteluprosessissa. Tietojärjestelmien välinen tiedonsiirto tapahtuu ihmisten kautta, eikä suunnittelun tietomallia rikasteta kustannustiedoilla. Suunnitteluvaihtoehtojen kustannusvertailu on työlästä.

Ydinongelmana on, että infrasuunnittelujärjestelmien käsittelemä tieto ei sellaisenaan ole yhteensopivaa eikä riittävän tarkkaa kustannuslaskentaa varten. Suunnitelmatietoja täytyy syöttää ja tulkita manuaalisesti, minkä vuoksi määrälaskenta ja kustannusarviointi tehdään suunnittelun jälkeen eikä sen yhteydessä. Tämä on osaltaan johtanut rakennushankkeissa kustannusten ylittämiseen, joista on ollut julkisuudessakin paljon keskustelua.

Hankkeen tavoitteena onkin saada kustannukset ja niiden vertailu mukaan suunnittelijan arkeen. Kehityshankkeessa pilotoidaan menetelmä, jolla tietomallipohjaisten infrasuunnitelmien sisältämä määrätieto saadaan avoimien rajapintojen kautta kustannuslaskentaohjelmistoon ja sieltä tuloksia sekä itse tietomalli rikastettuna takaisin suunnitteluprosessiin ja sitä seuraaviin työvaiheisiin.

Hankkeessa on työstetty tiedonsiirron prototyyppiä siitä, miten määrätieto voisi siirtyä suunnittelusta kustannussuunnitteluun. Prototyyppi esiteltiin ensimmäisen kerran 24.10. pidetyssä projektin työpajassa.

Työpajassa mietimme yhdessä alan tietomalliasiantuntijoiden ja suunnittelijoiden kanssa tiedonsiirron mahdollisuuksia kustannuslaskenta- ja suunnittelujärjestelmien välillä. Millaiset tiedot ja tiedonsiirto tukisivat parhaiten tilaajan ja hankkeen kustannusohjausta?

Prototyypin lisäksi hankkeessa tuotetaan toiminnallinen kuvaus ja tulevaisuuden visio kustannustiedon ja tietomallien yhteensovittamisesta. Keräsimme työpajassa tilaajien, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden näkemyksiä ja kommentteja sekä prototyyppiin että toiminnalliseen kuvaukseen liittyen.

Prototyyppiä kehitetään edelleen ja pyrimme myös etsimään tapoja kustannustiedon visualisointiin yhdistelmämallissa. Projektin loppuraportissa teemme lisäksi ehdotuksia tiedonsiirron ja mallinnuksen kehittämisestä, joita viedään eteenpäin BuildingSmart Finlandin suuntaan. Hanketta esitellään seuraavan kerran Rapalin käyttäjäpäivässä 22.11.2017.

Lisätietoja:

Kirsi Lilja, Rapal Oy
kirsi.lilja@rapal.fi

Timo Ruoho, Civilpoint Oy
timo.ruoho@civilpoint.fi

Lue lisää hankkeesta KIRA-digin sivuilla.

Jaa

Ota yhteyttä

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Jaa

×

Kiinnostaako infra-alan tuoreimmat uutiset?

Tilaa uutiskirjeemme