Blogi: Tarkkuutta tarjouslaskentaan

Infra

Tarjouslaskenta ei ole suurpiirteisen ihmisen työtä. Tietojen syöttäminen laskentataulukon pieniin soluihin on tarkkaa puuhaa puhumattakaan rakennushankkeen paperisuunnitelmien huolellisesta tarkastelusta viivottimen kera.

Tosin sanat paperi ja viivotin kalskahtavat menneen ajan sanoilta, sillä mallipohjaisuus on jo hyvin huomioitu myös kustannuslaskentaan tarkoitetuissa työkaluissa. Infra-alan ohjelmistot tarjoavat urakoitsijan tarjouslaskentaan 3D-työkaluja, joiden avulla laskenta on paitsi entistä tarkempaa, myös mukavampaa ja mielenkiintoisempaa hommaa.

Hankkeen tarjouslaskentavaiheessa urakoitsija toimittaa tilaajalle kustannuslaskelman. Trimble Business Center – Heavy Construction Edition (HCE) tarjoaa moduulin massankuljetusten suunnitteluun ja optimointiin, jolla tuotettu laskelma kertoo massamäärät sekä kuljetusmatkat. Tarkat resurssipohjaiset kustannukset saadaan puolestaan laskettua TILOS-projektinhallintaohjelmistolla. Ohjelmistojen välille on rakennettu helppokäyttöinen rajapinta.

Kun tarjouksen osia peilataan 3D-malleihin, on rakentamisen kannalta haastavimmatkin kohdat, kuten monimutkaiset georakenteet tai kimurantit tilapäiset liikennejärjestelyt, helpommin hahmotettavissa. Näin kustannusarvioistakin saadaan mahdollisimman kattavia ja tarkkoja.

Mallipohjaista määrä- ja kustannuslaskentaa

Massankuljetusten suunnittelu ja optimointi -moduulia voidaan käyttää aluemaisen tai väylämäisen kohteen kustannuslaskentaan. Esimerkiksi teiden rakentamisessa soran, murskeen ja louhitun kallion kuljetukset ovat isoja ja kalliita kokonaisuuksia, jolloin täytyy tietää mahdollisimman tarkasti:

  • Mitä massoja tiehankkeella on omasta takaa?
  • Ovatko massat käyttökelpoisia tielinjalla tai sen rakenteissa?
  • Jääkö massoja yli ja miten paljon?
  • Täytyykö massoja läjittää lähialueille?
  • Paljonko massoja tarvitaan lisää muualta?

Ohjelmistoon viedään tiedot olemassa olevista maalajeista ja määritellään, ovatko ne hyödynnettävissä tien rakentamisessa ja missä sen rakennekerroksessa. Ohjelmassa voi myös määrittää, kuinka paljon massa laajenee tai kutisuu, kun sitä siirrellään ja tiivistetään. Ohjelma tekee pintojen välisiä laskentoja ja kertoo, miten paljon hankkeessa tarvitaan massojen kuljetuksia ja miten siirtomatkat optimoidaan kustannustehokkaasti.

Ohjelmistolla pystyy luomaan tilaajille arvioita, millainen massariski hankkeella on kannettavanaan: aiheutuuko maanrakennustöistä 0,5 miljoonaa kuutiota ylimääräistä kalliota hankkeessa käytettäväksi vai pois kuljetettavaksi? Mitä varhaisemmassa vaiheessa massojen kuljetusta ja optimointia suunnitellaan, sitä paremmin sen aiheuttamia kustannuksia pystyy ennakoimaan. Massakuljetukseen liittyviä asioita onkin järkevää pohtia jo esimerkiksi tiesuunnitelmavaiheessa.

Rohkeutta 3D-tarjouslaskentaan

Miksi sitten kannattaisi opetella uusi tapa laskea tarjouksia? Uskon, että on mielekkäämpää ja mielenkiintoisempaa pyöritellä malliaineistoja 2D-kuvien ja taulukoiden sijaan. Ohjelmiston ylivoimaisuus näkyy tehokkuutena ja laskentavarmuutena, jolloin laskelmiin voi luottaa entistä paremmin.

Vaikka rakennushankkeissa jo pääsääntöisesti pyritäänkin mallipohjaisen suunnitteluaineiston hyödyntämiseen, ei sellaista aina ole saatavilla. Business Centerillä pystyy muokkaamaan PDF-muotoisesta suunnitelmasta mallipohjaisen aineiston tarjouslaskennan pohjaksi. Tämä on kätevä toiminto varsinkin pienemmissä hankkeissa, kuten toimitilan pohjarakennushankkeissa, joissa tyypillisesti mallipohjaisia suunnitelmia ei ole saatavilla. Toki ohjelmistoista saadaan maksimaalinen hyöty tietomallipohjaisia suunnitelmia hyödyntämällä.

Mallipohjaista määrä- ja kustannuslaskentaa tehtäessä on tarjouslaskennassa mahdollista lisätä merkintöjä malliaineistoihin. Merkintöjä voidaan tehdä esimerkiksi rakentamisen kannalta kriittisistä kohdista, jotka rakentamisen aikana tulee ottaa työmaalla huomioon. Tarjouslaskennan yhteydessä tehdyt merkinnät ovat hyödynnettävissä työnjohtajien maastotyökaluissa paikkatietoon sidottuina.

Eero Lyytikäinen
ohjelmistoasiantuntija
eero.lyytikainen@civilpoint.fi


Trimble Construction Continuum: kustannusarvio ja kilpailutus

Trimble Civil Construction Continuum on uudenlainen tapa hallinnoida ja hahmottaa tietoa. Sen etu on koko infrahankkeen aikana karttuva tieto, joka palvelee kaikkia hankkeen parissa työskenteleviä.

Trimble Business Center – HCE eli Heavy Construction Edition on monipuolinen ohjelmisto suunnitelmien ja työmaan tietojen hallintaan sekä 3D-aineistojen edistyneeseen käsittelyyn. Ohjelmistolla voidaan tarkastella toteutusmallien oikeellisuutta ja tarvittaessa muokata niitä koneohjaukseen ja mittaukseen soveltuviksi. Business Center – HCE on erinomainen työkalu massojen laskentaan ja massataloustarkasteluihin, eli massakuljetusten suunnitteluun sekä optimointiin.

Civilpoint tarjoaa asiakkailleen Trimble Civil Construction Continuum -konseptiin kuuluvat ohjelmistot ja palvelut, kuten tietomallipalvelimet, koulutus-, ja tukipalvelut.

Jaa

Ota yhteyttä

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Jaa

×

Kiinnostaako infra-alan tuoreimmat uutiset?

Tilaa uutiskirjeemme