Tekla Civil versio 17.4-00 on julkaistu

Infra

Versiopäivitys sisältää sekä uusia ominaisuuksia että korjauksia eri sovellusten toimintoihin. Tarkat julkaisutiedot ovat luettavissa 17.4-00 -version asennuspaketissa sekä versiohistoriasta. Tukipalvelumme vastaa mielellään asennuksiin ja versiotietoihin liittyvissä kysymyksissä. Linkin version asennuspakettiin saat tukipalvelustamme.

Version 17.4-00 uudet ominaisuudet:

 • Kohteiden lisäys 3D-näkymässä.
 • Kohteiden jalostettu 3D-esitys. Esimerkiksi tiekaide esitetään 3D-näkymässä nyt oikean näköisenä.
 • Trimble koordinaattikirjaston hyödyntäminen projektiomuunnoksissa.
 • Inframodel-tiedostojen joukkokirjoituksella on mahdollista kirjoittaa useita tiedostoja kerralla, jotka sisältävät esimerkiksi toteutusmallin pinnan.
 • Inframodel 4 -kehitystä on viety eteenpäin.
 • Useita vakautta parantavia korjauksia.

Lisätietoa uusista, parannetuista ja korjatuista ominaisuuksista

Pääsovellus (17.4-00)

 • Pituusleikkausnäkymässä on nyt mahdollista luoda tilapäinen apuviiva annetulla etäisyydellä valitusta pinnasta. Toiminnolla voidaan esimerkiksi luoda viivat halutuille etäisyyksille maanpinnasta putkisuunnittelun avuksi.
 • Projektiomuunnoksille on nyt mahdollista määrittää käytettäväksi Trimblen koordinaatistokirjastoa. KKJ – Euref muunnos on luonteeltaan sellainen, että siinä saattaa alueellisesti olla metrinkin sijaintivirhettä käytettäessä perinteistä projektiomuunnosta. Trimblen kirjasto korjaa tämän virheen. Trimblen kirjasto mahdollistaa myös kunkin pisteen z-arvon muuntamisen geoidimallin avulla.
  • HUOM! Koordinaatistokirjasto tarvitaan työasemien näkemälle verkkolevylle tai jokaiselle työasemalle, jolla muunnosta käytetään. Koordinaattikirjasto ei ole mukana Tekla Civilin asennuspaketissa. Koordinaattikirjaston saa työasemalle tai verkkolevylle helpoimmin asentamalla työasemalle Trimble Business Center – HCE ohjelmiston. Asennuksen jälkeen koordinaattikirjasto on oletusarvoisesti hakemistossa C:ProgramDataTrimbleGeoData, josta sen voi kopioida verkkolevylle. Verkkolevyllä olevan kirjaston sijainti määritetään yleisasetuksella ”Trimblen GeoData hakemisto (koordinaattikirjasto)”.
 • Parannettu referenssimallina olevien pistepilvien näyttämistä puuhakemistossa. Aiemmin puuhakemistossa näytettiin pistepilven nimenä cloud.js, nyt näytetään sen hakemiston nimi, jossa cloud.js sijaitsee. Tämä helpottaa useiden eri pistepilvien hallintaa.
 • Kasvatettu login-ikkunassa viimeksi käytettyjen projektien ja pikakäynnistyslinkkien määrät viidestä kymmeneen.
 • Korjattu Trimble Connect -liitoksessa kansiorakenteen esitystä, joka saattoi poiketa Trimble Connect -pilvipalvelun kansiorakenteesta, jos kansioita oli poistettu ja siirretty.
 • Korjattu referenssikarttatoimintoa, joka eräillä tiedostoilla jätti osan aineistosta piirrättämättä ja aiheutti satunnaisia kaatumisia.
 • Pääkäyttäjän kannattaa aika-ajoin käyttää toimintoa Työkalut -> Järjestelmän hallinta -> Tarkista tietokannassa olevat asetukset. Toiminto tarkistaa asetusten eheyden sekä mm. poistaa tupla-asetukset ja orvot asetukset, mikä saattaa nopeuttaa ohjelman käynnistysvaihetta.
 • Lisätty projektiomuunnosten ja WMS:n ETRS-GK -koordinaatistojen nimiin sana ”Lyhyt” ilman kaistanumeroa oleville koordinaatistoille.

Maastotila ja työmaatoiminnot (17.4-00)

 • Maastotilan poikki- ja pituusleikkauksessa näytetään nyt pinnan korkeus ja kaltevuuslukemat, jos kulman taite on 20 astetta tai enemmän. Jos leikkausnäkymän leveys on alle 10 metriä, niin lukemat näytetään jos taite on neljä astetta tai enemmän.
 • Maastotilan poikki- ja pituusleikkauksessa on uusi painike korkeus- ja kaltevuuslukemien näyttämiselle ja piilottamiselle.
 • Tarkepisteet voidaan nyt hyväksyä myös valitsemalla tarkkeiden visualisointikohteet jolloin pikavalikossa on tarkkeiden hyväksyntä- ja hylkäystoiminto.
 • Korjattu kaivon toteumatiedossa kaivon korkeuden asetus luettujen putkien mukaiseksi.

Rakennesovellus (17.4-00)

 • Parametriseen liittymään on lisätty graafisia muokkauskahvoja esimerkiksi liittymähaaran pituuden tai kaistanleveyden graafiseen interaktiiviseen muokkaamiseen.
 • Parametriseen liittymään on lisätty graafisia korostuksia siten, että valittaessa rivi parametritaulukosta parametrin sijaintia korostetaan grafiikassa.
 • Mahdollistettu viettoviivojen lisääminen rakennepinnan korkeuskäyrille erillisellä pikavalikkotoiminnolla, joka on korkeuskäyrien lukujen lisäämistoiminnon vieressä.
 • Lisätty parametriseen liittymään uusi saareketyyppi Tulppa A/B, jonka muoto ja sijainti vastaa Suomen tulppaliittymän standardia.
 • Lisätty ja parannettu parametrisen rampin toimintoja, erityisesti liittyen Suomen standardin A, B, C, D -mittoihin.
 • Väylää ja aluetta lisättäessä muistutetaan nyt, että oletussuunnitelmaa ei kannata käyttää suunnittelukohteille.
 • Lisätty maalajien uudet kelpoisuusluokat S1, S2, S3, S4, H1, H2, H3, H4, U1, U2, U3, U4.
 • Lisätty rakennetyypin pisteiden kytkennän taulukon pikavalikkoon mahdollisuus piirrättää linja, jonka pystygeometriaan on lisäkytkentä.
 • Lisätty rakennetyypin pisteiden kytkennän taulukon pikavalikkoon mahdollisuus piirrättää kaikki linjat, joissa on lisäkytkentä.

Maasto- ja karttasovellus (17.4-00)

 • Toteutusmallien joukkokirjoitus Inframodel-tiedostoihin. Uudella toiminnolla voidaan kirjoittaa usean eri valitun toteutusmallin useat eri valitut pinnat useaan eri tiedostoon seuraavilla periaatteilla:
  • Yksi toteutusmalli ja yksi pinta yhteen tiedostoon
  • Yksi toteutusmalli ja kaikki sen pinnat yhteen tiedostoon
  • Yksi pinta ja kaikki sen toteutusmallit yhteen tiedostoon
 • Tiedostot nimetään automaattisesti käyttäen mm. pintojen nimien lyhenteitä.
 • Pinnalle voidaan määrittää sen nimen lyhenne. Uusissa projekteissa on mukana eräiden InfraBIM-pintojen nimien lyhenteet. Lyhenteet saadaan vanhoissa projekteissa käyttöön DbUpgrade-ohjelmalla.
 • Kun projektidumpista luotu projekti avataan ensimmäisen kerran, käyttäjälle tarjotaan siinä mahdollisuutta kolmioida kaikki pinnat.
 • Pinnat-taulukossa on nyt sarake ”Automaattinen piirto leikkauksiin”, josta voi arvoa voi myös säätää.
 • Lisätty maalajien uudet kelpoisuusluokat S1, S2, S3, S4, H1, H2, H3, H4, U1, U2, U3, U4.

Varusteet ja laitteet sovellus (17.4-00)

 • Jalostettu 3D-esitys: Mahdollistettu kaiteiden esitys 3D –näkymässä kaidetolppineen ja kaiteen johteen muotoineen. Mahdollistettu istutusalueiden ja kasvirivien esitys 3D-näkymässä 3D-symboleita käyttäen.
 • Toteutettu maakaapelien siirto Inframodel 4 -formaatissa.
 • Pituusleikkausnäkymässä on nyt mahdollista luoda tilapäinen apuviiva annetulla etäisyydellä valitusta pinnasta. Toiminnolla voidaan esimerkiksi luoda viivat halutuille etäisyyksille maanpinnasta putkisuunnittelun avuksi.
 • Korjattu Inframodel-lukua, jossa eräissä tilanteissa jätevesiviemärien tyyppi vaihtui sekaviemäriksi.
 • Mahdollistettu väylän varusteiden Inframodel-tiedonsiirto silloinkin kun varusteita ei ole sidottu linjaan.
 • Korjattu sakkapesän korkeuden kirjoitus Inframodel-tiedostoon silloin kun kaivossa ei ole liitettynä yhtään putkea.
 • Nyt jos varustesuunnitelmaa ei ole, varusteen lisäysyritys aukaisee suunnitelman luonti-ikkunan.
 • Suojaputkien ja kaapelien z-arvon muuttaminen voi olla vaikeaa, koska ensin pitää huomata valita koordinaattilistasta muutettava rivi. Nyt jos riviä ei ole valittuna, tulee kuitattava ilmoitus ”Valitse ensin koordinaattirivi listasta”.
 • Suojaputkien ja kaapeleiden koordinaattilistan rivin valinta päivittää nyt muokattavat koordinaattikentät.
 • Murtoviivavarusteilla näytetään nyt yksittäisen segmentin kaarevuussäteen arvo, jota voidaan muokata.
 • Murtoviivavarusteilla koordinaattirivien lista on nyt aiempaa korkeampi.
 • Varusteen ominaisuusikkunassa attribuuttitaulukot ovat nyt aiempaa korkeampia, jotta useampi attribuutti on näkyvissä heti.
 • Korjattu Novapointista peräisin olevan Inframodel-tiedoston lukua siten, että tiedostossa oleva putken päiden z-arvoihin liittyvä virhe tunnistetaan ja rikkinäinen tiedosto luetaan oikein.
 • Korjattu putkiketjun syöttö, joka otti putken korkeudeksi kaivon kannen korkeuden, jos ensimmäinen osoitus osui kaivoon. Nyt putken korkeutena käytetään putkiketjudialogilla annettua korkeutta tai annettua korkeutta suhteessa kaivon kanteen.
 • Korjattu pistemäisen varusteen suuntakulman huomiointi piirrätettäessä varusteen tilavarauksia 3D-näkymään.

3D-ikkuna (17.4-00)

 • Jalostettu 3D-esitys: 3D-näkymän kuvaustekniikassa on mahdollista määrittää muotoja, joita pursotetaan pitkin ketjua sekä 3D-symboli, jota toistetaan annetuin välein pitkin ketjua tai aluemaisen kohteen sisälle. Pursotetulle muodolle voidaan määrittää tekstuuri.
 • Lisätty mahdollisuus käyttää pistepilvenä myös Point Cloud Managerin (PCM) tuottamaa pistepilven ”tietokantatiedostoa”.
 • Lisätty 3D-näyttötila -asetus, jolla on kaksi arvoa, ”Korkea laatu” ja ”Korkea suorituskyky”. Korkean suorituskyvyn tilaa suositellaan käytettäväksi, jos 3D-näkymän käytössä on suorituskykyongelmia esimerkiksi heikosta näytönohjaimesta johtuen.
 • Korjattu 3D-kuvaustekniikkatiedostossa wildcardien (* ja ?) toimimattomuus määrityksissä, eli että yhdellä määrityksellä voidaan vaikuttaa useisiin erilajisiin kohteisiin.
 • Korjattu olemassa olevan valaisinpylvään kuvautuminen 3D-näkymään.
 • Muutettu uuden 3D-näkymän aloituskatselusuunnaksi ylhäältä päin.
 • Korjattu putkien piirtyminen 3D-näkymään, jos käytössä on pika-asetusten Z-arvon korostuskerroin.
 • Parannettu Sketchup-tiedoston kirjoituksessa tasojen käsittelyä, jossa jokainen putki kirjoitettiin omalle tasolleen, mikä hankaloitti jatkokäsittelyä.
 • Otettu käyttöön uusi Dwg-tiedostojen lukija, joka jättää lukematta erittäin pitkät (=virheelliset) viivat, jotka 3D-näkymässä ollessaan hidastaisivat 3D-näkymän pyörittelyä.
 • Korjattu pistemäisen varusteen suuntakulman huomiointi piirrätettäessä varusteen tilavarauksia 3D-näkymään.

Lisätietoja saat Civilpointin tukipalvelusta, support@civilpoint.fi.

Jaa

Ota yhteyttä

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Jaa

×

Kiinnostaako infra-alan tuoreimmat uutiset?

Tilaa uutiskirjeemme