Blogi: Jämäkkää ja joustavaa aikataulutusta

Infra

Saksalaiset sen keksivät: jämäkän ja joustavan tavan hallita infra-alan rakennushankkeiden aikataulua ja resursseja. Perinteisten Gantt-kaavioiden sijaan Trimble TILOS -ohjelmassa aikataulut esitetään helposti hahmotettavina paikka-aikakaavioina – koko hanke yhdessä näkymässä. Monitahoisia ja toisistaan riippuvaisia työvaiheita sisältävien infraprojektien aikataulut muuttuvat näkymässä dynaamisesti, kun yhtä osiota joudutaan joko aikaistamaan tai lykkäämään myöhemmin tehtäväksi.

TILOS juttelee sujuvasti suunnittelu- ja työmaaohjelmistojen, kuten Tekla Civilin, Trimble Novapointin ja Trimble Business Center – HCE:n kanssa, joten näistä kolmesta ohjelmasta on mahdollista kirjoittaa Tilokseen esimerkiksi massa- ja määrätietoja. Myös Excelistä on hyvät yhteydet. Ohjelmisto soveltuu infrahankkeiden, kuten erityisesti tie- ja rataprojektien sekä isompien putkilinjaprojektien aikatauluttamiseen.

Linkitetyt tehtävät ja resurssitiedot

Ohjelmiston dynaamisuuden ansiosta projektijohtaja välttyy rutiininomaiselta tietojen siirtelemiseltä. Jos aikatauluun esimerkiksi lisätään tieto lintujen rauhoitusajasta, siirtyvät kyseiselle ajankohdalle suunnitellut tehtävät automaattisesti eteenpäin rauhoitusajan verran. Tehtävien välille luotavat linkitykset varmistavat, että ne seuraavat toisiaan nätisti muutostilanteissakin: kuoppa on ensin kaivettava ennen kuin kaivantoon pystyy asentamaan putkia, jonka jälkeen kuopan voi vasta täyttää. Jos kaivaminen venyy, linkityksen ansiosta muutkin työvaiheet siirtyvät kaaviossa eteenpäin.

Paikka-aikakaavioon perustuvan aikatauluohjelman näkymä voi sisältää hyvinkin paljon tietoja, kuten tielinjan tasauksen, josta nähdään, missä on paljon leikattavia maamassoja ja missä taas paljon täytettävää. Tarvittaessa näkyviin saa tietoja myös esimerkiksi tie- tai ratalinjan pohjaolosuhteista.

Yksityiskohtaisen aikataulun lisäksi Tiloksessa näkyvät myös resurssitiedot: työkoneet, henkilöresurssit ja esimerkiksi työnjohtajien määrä. Resurssitiedoista tilaajakin voi tarkastella, ovatko projektijohtajan osoittamat resurssit riittävät jonkin tehtävän tai osa-alueen tekemiseen.

Tehtävien laskenta, seuranta ja raportointi

Kun TILOS-ohjelmistoon on määritelty hankkeiden pyhästä määrä-aika-resurssit -kolminaisuudesta kaksi, se pystyy laskemaan kolmannen. Ohjelmisto ei siis rajoita tekemistä, vaan tarjoaa useita eri vaihtoehtoja tehdä asioita. Esimerkiksi jos maaleikkausta on tietty kuutiomäärä, ohjelma laskee, montako kaivinkonetta tehtävän suorittamiseen määrätyssä ajassa tarvitaan. Monipuolisuutensa ansiosta ohjelmisto taipuu moneen eri tilanteeseen ja palvelee alati muuttuvissa olosuhteissa.

Ohjelmiston avulla voidaan seurata ja raportoida, kuinka paljon tehtävistä on raportointipäivään mennessä valmiina. Erilaisten projektin tunnuslukujen avulla ohjelma pystyy laskemaan esimerkiksi kustannustehokkuus- aikataulueroindeksejä raportointia varten. Vaikka ohjelma ei varsinainen kristallipallo olekaan, on se hyvä työkalu projektin jatkumisen ennustamiseen.

TILOS-ohjelmiston käyttäjäkunta on useimmiten urakoitsijan työnjohtohenkilöstöä, jonka vastuulla on projektin aikatauluttamisen lisäksi sen kustannusten ja resurssien hallinta. Keski-Euroopassa infrahankkeiden tilaajat ovat huomanneet paikka-aikakaaviopohjaisen aikataulun edut ja edellyttävät dynaamisen aikataulutuksen käyttöä hankkeissa. TILOS onkin siellä paljon käytetty ohjelmisto.

Asiantuntijoillamme on mahdollisuus opastaa asiakkaita Tiloksen käytössä. Erityisesti organisaation ensimmäisissä TILOS-projekteissa on hyvä, että ohjelman käyttöönoton lisäksi projektissa on mukana Civilpointin asiantuntija tukemassa ohjelman päivittäisessä käytössä.

Eero Lyytikäinen

ohjelmistoasiantuntija
eero.lyytikainen@civilpoint.fi


Trimble Construction Continuum: aikataulutus ja projektinhallinta

Trimble Civil Construction Continuum on uudenlainen tapa hallinnoida ja hahmottaa tietoa. Sen etu on koko infrahankkeen aikana karttuva tieto, joka palvelee kaikkia hankkeen parissa työskenteleviä.

Trimble TILOS on tehokas työkalu infrahankkeiden projektinhallintaan ja aikataulutukseen. Ohjelman graafiset ja helposti luettavat aika-paikkakaaviot muuttuvat dynaamisesti, kun lähtö- ja toteumatietoja muutetaan. Kun suunnittelun yksityiskohdat, rakentamisen haasteet ja projektiaikataulu integroidaan yhteen graafiseen näkymään, urakoitsijat, tilaajat ja suunnittelijat voivat suunnitella ja hallita projekteja huomattavasti tehokkaammin.

Civilpoint tarjoaa asiakkailleen Trimble Civil Construction Continuum -konseptiin kuuluvat ohjelmistot ja palvelut, kuten tietomallipalvelimet, koulutus- ja tukipalvelut.

Jaa

Ota yhteyttä

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Jaa

×

Kiinnostaako infra-alan tuoreimmat uutiset?

Tilaa uutiskirjeemme