Tekla Civil versio 18.1-00 on julkaistu

Infra

Versiopäivitys sisältää sekä uusia ominaisuuksia että korjauksia eri sovellusten toimintoihin. Lisäksi versio sisältää useita ohjelman vakautta parantavia korjauksia. Tarkat julkaisutiedot ovat luettavissa julkaisutiedotteesta 18.1-00 -version asennuspaketissa sekä versiohistoriasta.

Tukipalvelumme vastaa mielellään asennuksiin ja versiotietoihin liittyvissä kysymyksissä. Linkin version asennuspakettiin saat tukipalvelustamme.

Järjestämme maksuttoman webinaarin Tekla Civil version 18.1 uusista ominaisuuksista keskiviikkona 9.5.2018 klo 13.30-14.

Ilmoittaudu webinaariin

Version 18.1-00 uudet ominaisuudet:

 • Ribbon-tekniikkaa käyttävä muokattava käyttöliittymä
 • Intersection Tool Novapointin käyttöön
 • Joukkotulostukset (kaivokortit, poikkileikkaukset, kairausdiagrammit) yhteen Dwg-tiedostoon
 • Inframodel 4 –kehitystä, muun muassa maalajiluokitukset.

Lisätietoa uusista, parannetuista ja korjatuista ominaisuuksista

Pääsovellus (18.1-00)

 • Muokattava käyttöliittymä: Nyt käyttäjä tai organisaatio voi itse luoda omia ribbon-tekniikalla toteutettuja työkaluvalikoita Tekla Civilin käyttöliittymään. Työkaluvalikoita voidaan luoda esimerkiksi tukemaan joitain usein toistuvia toimintoketjuja. Työkaluvalikkoja luodaan ja muokataan Tekla Civiliin integroidulla graafisella interaktiivisella editorilla.
 • Joukkotulostus yhteen Dwg–tiedostoon: Nyt on mahdollista tulostaa 3D-koordinaatteihin muunnetut poikkileikkaukset yhdellä operaatiolla yhteen Dwg- tai Dxf -tiedostoon.
 • Lisätty Luo kohteita kohteista –toimintoon yläpuolisen ja alapuolisen rajaviivan etsintämahdollisuus
 • Lisätty grafiikan pikavalikkoon toiminto, jolla voidaan valita uudestaan edelliset valitut kohteet
 • Lisätty grafiikan pikavalikkoon toiminto päällekkäisten (punanuolella visualisoitujen) kohteiden valitsemiseksi. Suuntanuolien enimmäismäärän voi asettaa työkaluvalikon Asetukset -painikkeella avautuvassa ikkunassa ”Kahvojen ja suuntanuolien piirron enimmäismäärä” -asetuksella.
 • Kun on valittuna referenssikartan kohteita, niin pikavalikossa on nyt toiminto ”Piilota referenssikartan valittujen kohteiden tasot”
 • Lisätty puuhakemiston Trimble Connect haaran pikavalikkoon ”Kirjaudu ulos” –toiminto
 • Korjattu Inframodel 3 –tiedoston kirjoituksessa FeatureDictionary -attribuutin käsittelyä
 • Korjattu Inframodel-tiedoston kirjoituksessa tyhjien PlanFeatures -elementtien käsittely
 • Korjattu Piirtoluokat-dialogilla tasojen kirjoitus tiedostoon
 • Korjattu Trimble Connectiin Tekla Civilistä lisätyn kansion näkyminen Trimble Connectin web ja desktop –versioissa
 • Korjattu referenssikartan tason piilossa pysyminen Pdf-tulostusta tehtäessä
 • Korjattu Trimble Connectin näkymän (view) kautta näytettyjen kohteiden leikkausviivojen näyttäminen pituusleikkauksessa ja tasauksessa
 • Puuhakemistosta tehty IFC-mallin näytä operaatio piirrättää leikkausviivat kartalle nyt vain yhden kerran. Aiemmin se piirrätti aiheettomasti kahteen kertaan.
 • Vähennetty 3D- mallin leikkausviivojen piirrätysten määrää leikkausnäkymiin
 • Korjattu kartalle piirrätettyjen 3D -mallin leikkausviivojen aktivointiin liittynyt satunnainen kaatuminen
 • Parannettu hiiren vihjeessä näytettävän dz-arvon (z-arvojen ero) näyttämistä siten että huomioidaan rakenteen linjojen lisäksi rakenteen ketjut, huomioidaan useita kohteita ja huomioidaan varusteet

Maastotila ja työmaatoiminnot (18.1-00)

 • Maastotilan poikkileikkauksessa ja pituusleikkauksessa näytetään nyt näkymässä olevien pintojen nimet
 • Vaihdettu tarkkeiden visualisoinnissa oletustekstityyppi muuksi kuin TrueType-fontiksi, joka hidastaa visualisointia jos tarkkeita on paljon

Rakennesovellus (18.1-00)

 • Pika-asetuksissa poikkileikkaukselle ja pituusleikkaukselle voidaan määrittää näytettäviksi pintojen nimet. Pintojen nimien näyttämiseen, käytettyyn tekstityyppiin ja nimien välimatkaan voidaan vaikuttaa leikkausnäkymien asetuksissa. Nimet pyritään näyttämään siinä järjestyksessä kuin ne ovat leikkauksessa.
 • Mahdollistettu parametrisen liittymän ja parametrisen rampin eräiden attribuuttien arvon numeerinen muokkaus suoraan grafiikassa
 • Kehitetty parametrisen rampin laskentaa
 • Parannettu parametrisen rampin muokkauskahvojen toimintaa
 • Nyt yhden rakenneosan rajan valinta näyttää hetkeksi sen rakenneosan kytkennät muihin rakenteisiin
 • Rakennetyypin varoituksissa varoitetaan nyt, jos samasta pisteestä on kaksi kytkentää toiseen samaan rakenneosaan
 • Rakennetyypin varoituksissa varoitetaan nyt, jos rakenneosan kytkennät toiseen rakenneosaan risteävät keskenään
 • Valintataulukon saa nyt auki myös puuhakemiston pikavalikosta linjan kohdalta
 • Korjattu mittalinjan lajin 101 kuvaustekniikka
 • Parannettu kahden riippuvuuden lisäystä yhdellä operaatiolla mm. siten että numeerisia arvoja voidaan muokata lisäysdialogilla, voidaan määrittää riippuvuudelle Sama kuin –määritys sekä nimi
 • Korjattu rakennemallin siirtoa toteutusmalliksi toimintoa eräässä tilanteessa, jossa linjassa olevan pitkä suoran ja tasauksessa olevan kaaren välinen keskinäinen sijainti aiheutti toteutusmallin tasauksen edestakaista hyppimistä
 • Korjattu aluerakenteen sulkeutuvan reunaketjun tasauksen muokkausta, joka saattoi muuttaa ketjun nollapaalun sijaintia
 • Korjattu rakenneinstanssin kolmiomallin tasoitusvälin huomioimista aluerakenteen reunaketjuilla eräissä tilanteissa
 • Korjattu toteutusmallin luomista, jossa eräässä tilanteessa toteutusmallin alin ja ylin pinta menivät alueen keskellä yhteen
 • Lisätty virheilmoitus, jos alueen ketjuissa on kaksi täsmälleen samaa ketjua samoilla määrityksillä, mikä estää alueen muodostumisen
 • Täsmennetty kulman mittaustyökalun visualisoinnin ja raportoidun kulman välistä suhdetta
 • Korjattu edellisessä versiossa ollut parametristen liittymien tuottamien linjojen häviäminen yhtä liittymää käsiteltäessä, jos liittymät oli määritetty samaan väylään
 • Lisätty rakenteen ratkaisuun johdettujen ketjujen mahdollisten silmukoiden tarkistus ja poistaminen, koska johdetun ketjun silmukka ei ole oikein ja aiheuttaa isompaa virhettä seuraaviin johdettuihin ketjuihin
 • Korjattu alueen reunaketjujen näyttämistä puuhakemiston alueen pikavalikosta erilaisilla zoomitiloilla
 • Parannettu kaltevuus-kaltevuus riippuvuuden laskentaa, jos jommassa kummassa laskentaan osallistuvassa ketjussa on jyrkkiä tasauksen muutoksia
 • Parannettu RaFo–formaatin kirjoituksessa ja toteutusmallin luomisessa pakotettujen osien poiston huomioimista mittalinjan kohdalla

Maasto- ja karttasovellus (18.1-00)

 • Pika-asetuksissa poikkileikkaukselle ja pituusleikkaukselle voidaan määrittää näytettäviksi pintojen nimet. Pintojen nimien näyttämiseen, käytettyyn tekstityyppiin ja nimien välimatkaan voidaan vaikuttaa leikkausnäkymien asetuksissa. Nimet pyritään näyttämään siinä järjestyksessä kuin ne ovat leikkauksessa. Maanpinnan (1) ja kalliopinnan (2) nimiä ei näytetä.
 • Nyt kun lisätään uuttaa viivakohdetta ja grafiikassa on valittuna viivakohde niin uuden viivan laji, pinta, toteutusmalli ja mittauserä saadaan valitun viivakohteen perusteella
 • Toteutettu maaperämallin kirjoitus ja luku Inframodel 4 –formaatissa, mikä perustuu Tekla Civilissä maaperätulkintojen käyttöön
 • Lisätty Inframodel–tiedostojen joukkokirjoitukseen tiedoston nimen etu- ja jälkitekstin määrittämismahdollisuus
 • Inframodel–tiedostojen joukkokirjoituksessa kysytään nyt tyhjien tietojen kirjoittamisesta
 • Parannettu Inframodel–tiedostojen joukkokirjoituksessa hakemiston hallintaa
  • jos hakemistokentässä on annettu hakemiston nimi, niin käytetään sitä
  • jos hakemistokentässä on annettu tiedoston nimi, niin käytetään tiedoston hakemistoa
  • jos hakemistokentässä on annettu olemattoman hakemiston nimi, niin koitetaan luoda hakemistopolku ja käytetään sitä
 • Toteutusmallin viivojen Inframodel -kirjoituksessa peräkkäiset viivat yhdistetään viivaketjuksi. Aiemmin peräkkäiset viivat yhdistettiin, jos niiden välinen rako oli 10 cm tai vähemmän. Nyt viivat yhdistetään, jos rako on 1 mm tai vähemmän.

Varusteet ja laitteet -sovellus (18.1-00)

 • Joukkotulostus yhteen Dwg–tiedostoon: Nyt on mahdollista tulostaa valitut kaivokortit yhdellä operaatiolla yhteen Dwg- tai Dxf -tiedostoon
 • Korjattu Inframodel–tiedoston lukua, joka eräässä tilanteessa muutti sadevesikaivon tyypin sekavesikaivoksi
 • Korjattu putkikaivannon muodostusta, jos putkilta puuttuu Z mitattu –arvo
 • Korjattu putkien kirjoitusta Inframodel –tiedostoon, jossa putki saa väärän z-arvon, jos putken pää liian kaukana kaivon keskipisteestä

Pohjatutkimussovellus (18.1-00)

 • Joukkotulostus yhteen Dwg–tiedostoon: Nyt on mahdollista tulostaa valittujen pohjatutkimusten diagrammit yhdellä operaatiolla yhteen Dwg- tai Dxf –tiedostoon. Diagrammien joukkotulostuksessa on valittavissa tulostetaanko diagrammit diagrammikoordinaatistossa, karttakoordinaatistossa vai 3D-koordinaatistossa

Piirustussovellus (18.1-00)

 • Joukkotulostus yhteen Dwg –tiedostoon Nyt on mahdollista tulostaa valitut piirustukset yhdellä operaatiolla yhteen Dwg- tai Dxf -tiedostoon

Trimble Locus liitos (18.1-00)

 • Korjattu tuoteliitoskohteille Class (eli databaseclassid) -määrityksen huomiointi CAD-kirjoituksen ohjauksessa
 • Korjattu tuoteliitoskohteille Presentationclass ja Presentationtype -määrityksien huomiointi CAD-kirjoituksen ohjauksessa silloin kun käytetty kuvaustapa ei sisällä kyseisiä kuvaustekniikoita

3D-ikkuna (18.1-00)

 • Korjattu muistilappujen piirrätystä ja piilotusta 3D-näkymään
 • Korjattu Trimble Locus –ohjelmistosta kirjoitettujen Sketchup-tiedostojen luku referenssimalliksi
 • Korjattu 17.4. versiossa ollut sijaintivika Trimble Connectissa olevien IFC-mallien näyttämisessä.

Lisätietoja saat Civilpointin tukipalvelusta, support@civilpoint.fi.

Jaa

Ota yhteyttä

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Jaa

×

Kiinnostaako infra-alan tuoreimmat uutiset?

Tilaa uutiskirjeemme