Oppilaitosyhteistyö yhdistää yritykset ja tulevaisuuden osaajat

Infra

Civilpointille on aina ollut tärkeää tehdä yhteistyötä oppilaitosten ja infra-alalle valmistuvien nuorten kanssa. Tarjoamme alan oppilaitoksille maksuttomia oppilaitoslisenssejä suunnitteluohjelmistoista. Tänä vuonna Trimble Novapoint -ohjelmistolisenssi on otettu käyttöön Turun ammattikorkeakoulun infralinjalla.

Jututimme Civilpointin toimitusjohtaja Tuomas Hörkköä, Ramboll Finland Oy:n projektipäällikkö Jari Brandtia sekä Turun ammattikorkeakoulun Tienmallinnuskurssille osallistuneita opiskelijoita heidän kokemuksistaan liittyen oppilaitosyhteistyöhön sekä ohjelmiston käyttöön.

Civilpointin ja Ramboll Finland Oy:n yhteinen satsaus

Civilpointilla nähdään, että yhteistyö oppilaitosten kanssa hyödyttää kaikkia osapuolia.

– Yhteistyön kautta opiskelijoilla on mahdollisuus nähdä realistisemmin, minkälaisissa tehtävissä he voivat tulevaisuudessa toimia ja minkälaisia hankkeita alalla on. Yrityselämän edustajina me pääsemme lähemmäs potentiaalisten työntekijöidemme ajatusmaailmaa, toimitusjohtaja Tuomas Hörkkö sanoo.

Civilpointin pitkäaikainen kumppani, Ramboll Finland Oy, osallistui myös tämän kevään oppilaitosyhteistyöhön. Tuntien vetäjinä toimivat projektipäälliköt Jari Brandt ja Otto Suoniemi.

– On todella hienoa, että Ramboll lähtenyt mukaan tähän toimintaan. Sekä Brandt että Suoniemi ovat erittäin taitavia suunnittelijoita ja ohjelmiston käyttäjiä, ja arvostankin sitä, että he jakoivat osaamistaan tuleville suunnittelijasukupolville, Hörkkö kehuu.

Nykynuoret ovat uteliaita ja rohkeita tietotekniikan omaksujia

Hörkkö oli mukana ensimmäisellä oppitunnilla, jossa opiskelijat tutustuivat Trimble Novapoint -ohjelmiston perustoimintoihin. Hänen kokemuksensa mukaan opiskelijat pääsivät nopeasti kärryille ohjelmiston käytössä.

– Ihailen nuorten kykyä imeä uutta oppia sienen lailla. Tietotekniikan käyttö on heille luontevaa ja helppoa. Nuoret uskaltavat myös kysyä epäselviä asioita heti eivätkä vasta sitten kun ovat mahdollisesti pudonneet kärryiltä, sanoo Hörkkö.

Opiskelijoilla oli myös hyvä ryhmähenki ja dynamiikka, ja Hörkön mukaan he osasivat tukea toisiaan hienosti.

– Suunnittelutyö on ryhmätyötä parhaimmillaan. Yksittäisten suunnittelijoiden sijaan työtä tekee aina suunnittelutiimi yhdessä. Ihailin sitä avoimuuden ja keskustelun henkeä, joka vallitsi opiskelijoiden kesken.


Kurssin sisältöön kuului oikean kohteen ja olemassa olevan väylän mallintaminen Trimble Novapoint-ohjelmistolla.

Motivoitunut ryhmä harjoitteli vapaa-ajallakin

Opetustyössä mukana olleella projektipäällikkö Jari Brandtilla on myös myönteinen kanta oppilaitosyhteistyöhön.

– Tämä on ollut hyvin mieluista työtä ja näköalapaikka tulevaisuuden työntekijöihin. Opiskelijoiden innokkuus ja motivaatio on ollut palkitsevaa; osa on jäänyt tuntien jälkeenkin vapaaehtoisesti harjoittelemaan lisää ohjelmiston käyttöä, kertoo Brandt.

Kurssin sisältöön kuului oikean kohteen ja olemassa olevan väylän mallintaminen, mikä omalta osaltaan lisäsi opiskelumotivaatiota. Kiinnostuksesta aihetta kohtaan kertoi myös se, että vastaaville kursseille on yleensä osallistunut noin kahdeksan opiskelijaa, mutta nyt mukana oli 22 hengen ryhmä. Brandtin mielestä ryhmä eteni hyvin, vaikka toki isomman ryhmän kanssa työskentely oli hieman haastavampaa.

Innostunutta palautetta opiskelijoilta

Tienmallinnuskurssi poikkesi suuresti opiskelijoiden aiemmista kursseista. Osa piti hyvin positiivisena sitä, että nyt oli mahdollisuus oppia työelämässä hyödynnettävän ohjelmiston käyttöä osana kurssitarjontaa. Suitsutusta tuli siitäkin, että Trimble Novapointin toiminnallisuuksia harjoiteltiin alkeista lähtien ja kädestä pitäen.

– Harvalla kurssilla meillä on käytettävissä kaksi opettajaa. Nyt ei kukaan jäänyt jälkeen, kehuu Roope Korpela.

– Kurssi toi mukavaa vaihtelua ja konkretiaa opiskeluun. On mukava tietää, että suunnittelijat käyttävät oikeasti juuri tätä ohjelmistoa. Positiivista oli myös se, ettei kurssissa ollut itsenäistä opiskelua, vaan teimme työtä yhdessä, Panu Salminen luettelee.

– Parasta kurssissa oli sen monipuolisuus sekä se, että opin itselleni uuden ohjelmiston käytön. Opettajamme olivat hyviä, samoin pidin ensimmäisistä tunneista, joiden aikana kävimme läpi Trimble Novapointin perustoimintoja, sanoo Ida Piiroinen.

Opiskelijat olivat yhtä mieltä siitä, että digitalisaatio on ehdottomasti tulevaisuuden juttu niin infrarakentamisen kuin perinteisenkin rakentamisen puolella.

– Vaikka itse suuntaudun työmaalle ja rakentamiseen, niin uudet työtekniset tavat ja koneohjausjärjestelmät helpottavat sielläkin tehtävää työtä. Tällä kurssilla oli helppo nähdä, kuinka käyttämämme ohjelmisto auttaa ja nopeuttaa suunnittelutyötä, pohtii Eetu Heino.

Civilpoint aikoo tehdä oppilaitosyhteistyötä jatkossakin. Tuomas Hörkkö kehottaakin kaikkia kiinnostuneita kouluja olemaan yhteydessä, mikäli yritysvierailut ja yritysten tarjoama opetustyö sopivat tuntitarjontaan.

Jaa

Ota yhteyttä

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Jaa

×

Kiinnostaako infra-alan tuoreimmat uutiset?

Tilaa uutiskirjeemme