Tekla Civil versio 18.2-00 on julkaistu

Infra

Versiopäivitys sisältää uusia ominaisuuksia, korjauksia eri sovellusten toimintoihin sekä ohjelman vakautta parantavia korjauksia. Tarkat julkaisutiedot ovat asennuspaketin sisältämässä julkaisutiedotteessa sekä versiohistoriassa.

Linkin uuden version asennuspakettiin saat tukipalvelustamme. Tukipalvelumme vastaa myös mielellään asennuksiin ja versiotietoihin liittyvissä kysymyksissä.

Järjestämme maksuttoman webinaarikoulutuksen Tekla Civil version 18.2 uusista ominaisuuksista keskiviikkona 12.9.2018 klo 9.30-10.00. Tervetuloa mukaan!

Ilmoittaudu webinaariin


Version 18.2-00 uudet ominaisuudet

 • Tuoteliitos Tekla Civilin ja Trimble Novapoint Basen välille. Liitos mahdollistaa mm. linjojen ja pintojen siirron tuotteiden välillä. Liitos vaatii toimiakseen Trimble Novapoint Base 21 -version.
 • Vapaan varusteen luonti. Mahdollisuus määrittää uusia varusteluokkia ja niihin uusia varustetyyppejä.
 • Mahdollisuus hyödyntää WFS-rajapintaa.
 • Tarkat koordinaatistomuunnokset referenssikartoille.
 • Lento pitkin reittiä 3D-näkymässä.

Lisätietoa uusista, parannetuista ja korjatuista ominaisuuksista

Pääsovellus (18.2-00)

 • WFS-palvelujen hyödyntäminen. Nyt on mahdollista määrittää yhteyksiä WFS-palveluihin ja saada niistä dynaamisesti haettua vektoridataa ominaisuustietoineen karttanäkymään.
 • Inframodel -formaatin kirjoituksen oletusarvona Inframodel 4.
 • Nyt on mahdollista näyttää poikki- ja pituusleikkauksissa pintojen taitteiden Z-arvot sekä taitteiden välisten pintaosien kaltevuudet. On myös mahdollista näyttää pintojen nimet ja pintojen väliset mittalinjan kohdan korkeuserot. Näiden näyttämiseen voidaan vaikuttaa pika-asetuksissa sekä leikkausnäkymän asetuksissa. Näitä mitoitusasetuksia voidaan muuttaa suunnittelupoikkileikkauksessa myös Mitoitus-välilehdeltä.
 • Karttakoordinaattisten XY tai XYZ pisteiden projisoitu sijainti voidaan nyt näyttää leikkauksissa koordinaattikerääjän (Tarkastele–>Koordinaattikerääjä…) avulla. Karttakoordinaatit voidaan kirjoittaa tai liittää koordinaattikerääjään ja kerääjän toiminnolla ”Luo tilapäispisteitä kaikkiin näkymiin osoitetun näkymän perusteella” avonaisina oleviin leikkausnäkymiin näytetään karttasijainnin mukaan projisoidut tilapäispisteet (jos z määritetty) tai projisoidut tilapäispystyviivat.
 • Lisätty Inframodel-tiedoston kirjoituksen käynnistyskomento ribbon-editorin komentolistaan.
 • Mahdollistettu Trimblen koordinaatistomuunnoksen käyttö referenssikartoille, mikä tarkentaa muunnosta erityisesti KKJ->EUREF –muunnoksen tapauksessa.
 • Korjattu IFC-mallin leikkausviivojen kirjoitus CAD-tulosteeseen.
 • Referenssikartan tiedostovalitsin muistaa nyt edellisen valitun tiedoston hakemiston.
 • Korjattu referenssikartan kohteen ominaisuusdialogilla näytettävä kohteen tason nimi, joka joissain tilanteissa oli väärä.
 • Parannettu muokkauskahvojen sijainnin määritystä zoomattaessa lähellä näkymän reunaa.
 • Lisätty projektiomuunnosten määrityksiin EPSG:5048 ETRS89 / TM35FIN(N,E).
 • Oletusarvoisesti Oracle 12 kannasta tehtyä projektidumppia ei voida lukea Oracle 11 kantaan. Lukeminen onnistuu, jos Oracle 12 serveristä on tehty projektidumppi käyttäen Oracle 11 clienttiä. Jos työasemalle on asennettu sekä Oracle 12 client (joka on oletusarvoisesti käytössä) että Oracle 11 client, niin nyt on mahdollista määrittää mitä Oraclen exp.exe -ohjelman versiota käytetään dumpin kirjoituksessa. Määritys tehdään yleisasetuksella ”Oracle Exp.exe -ohjelman tiedostopolku”.

Maastotila ja työmaatoiminnot (18.2-00)

 • Parannettu pintojen nimien, korkeuslukemien ja kaltevuuksien näyttämistä poikkileikkauksessa.

Rakennesovellus (18.2-00)

 • Rakenneviestit. Rakennesovelluksen viestit ja virheilmoitukset näytetään nyt myös taulukkonäkymässä. Taulukossa näkyy viestien luokittelu sekä tietoa viestin aiheuttaneesta kohteesta. Taulukon avulla viestin sijaintia voidaan visualisoida sekä päästä käsiksi vietin aiheuttaneeseen kohteeseen. Tarkoituksena on lisätä tällaista interaktioita rakennesovelluksen varoituksille ja virhetilanteille tulevissa versioissa.
 • Kytketyt rakenteet. Kytketyt rakenteet näytetään nyt taulukossa kytkentäjärjestyksessään. Taulukon avulla voidaan visualisoida rakenteiden sijainteja sekä päästä käsiksi rakennekohtaiseen rakenne-editoriin.
 • Puuvalikon pikavalikossa on nyt toiminto tasauksellisten ja tasauksettomien linjojen näyttämiseksi (Näytä/piilota erikoiskohteet –> Näytä tasaukselliset linjat, Näytä/piilota erikoiskohteet –> Näytä tasauksettomat linjat).
 • Rakenteiden valintataulukon sarakkeeseen tehty tuplaklikki aukaisee nyt kyseisen kohteen sarakkeen mukaisen ominaisuusikkunan, esimerkiksi linjasarakkeeseen tehty tuplaklikki aukaisee linjan ominaisuusikkunan.
 • Parannettu ohjelman toimintaa, joka saattoi hävittää rakenteen kytkentäpisteen tiedon joidenkin toimintoketjujen tuloksena.
 • Parannettu parametrisen rampin reunaketjujen laskentaa.
 • Korjattu massalaskenta parametrisen liittymän aluerakenteelle eräässä tilanteessa.
 • Korjattu aluerakenteen pinnan muodostumista eräillä alueilla.
 • Parannettu ohjelman toimintaa luettaessa LandXML –muotoisesta tiedostosta ratapaaluja, joilla ei ole lainkaan nimeä. Tällaisen tiedoston lukemisen jälkeen tietokantatallennus epäonnistui.
 • Täsmennetty tietokantatallennuksen epäonnistumisesta kertovia viestejä.
 • Korjattu massalaskennan tulosten karttavisualisoinnin CAD-kirjoituksen aiheuttama ohjelman satunnainen kaatuminen.
 • Lisätty dynaamisen ajouramallin määrityksiin uusia mitoitusajoneuvoja eri ajotavoille sekä täsmennetty mitoitusajoneuvojen nimeämistä.
 • Korjattu alueen reunalinjan rakenteen poistaminen uutta rakennetta kytkettäessä eräissä tilanteissa.
 • Elementti-ikkunassa on nyt painike elementin linjan ominaisuusikkunan avaamiseksi.
 • Massalaskenta visualisoinnilla voidaan nyt käynnistää myös aluedialogilta ja väylädialogilta.
 • Korjattu aluerakenteiden massalaskentaa eräissä tilanteissa, joissa koko aluetta ei huomioitu massalaskennassa.
 • Nopeutettu ”Linjan rakennekytkennät” -pikavalikkotoimintoa.
 • Dynaamisen ajouran vanhat määritystiedostot voivat jäädä asennushakemistoon, jos uusi versio asennetaan vanhan version päälle (esim. C:Program FilesTeklaCivil_18.1-00StrVehiclePathsModuulirekka_Kam.xml).

Maasto- ja karttasovellus (18.2-00)

 • Maasto- ja karttasovellukselle on lisätty toiminto ”Tallenna ja päivitä”, joka tallentaa omat muutokset ja hakee viimeisimmän tilanteen tietokannasta.
 • Korjattu ojanpohja -viivalajin suuntanuolien kirjoitus CAD-tiedostoon.

Varusteet ja laitteet sovellus (18.2-00)

 • Vapaa varuste. Nyt on mahdollista määrittää uusia varusteluokkia ja niihin uusia varustetyyppejä. Varustetyyppejä voidaan määrittää myös olemassa oleviin varusteluokkiin. Varustetyypeille voidaan määrittää käytettävät kuvaustekniikat sekä 3D-symbolit ja ominaisuusattribuutit. Myös voidaan luoda uusia ominaisuusattribuutteja ja määrittää niitä olemassa oleville ja uusille varustetyypeille.
 • Mahdollistettu pintarakenteiden, kuten kiveys ja nurmetus, siirto Inframodel4 –tiedostossa.
 • Varustesovellukselle on lisätty toiminto ”Tallenna ja päivitä”, joka tallentaa omat muutokset ja hakee viimeisimmän tilanteen tietokannasta.
 • Putken ja kaivon siirron ikkunaan on entisten valintojen Säilytä kaltevuus ja Säilytä korkeusasema lisäksi lisätty Peruuta-toiminto.
 • Korjattu kaapelien ja putkien tilavarauksien näyttämistä 3D-näkymässä.
 • Parannettu kaapelien näyttämistä leikkausnäkymissä.
 • Täydennetty kitakaivojen kuvaustekniikkaa.

Trimble Locus liitos (18.2-00)

 • Korjattu tuoteliitoksen toimintaa, joka eräissä tilanteissa piirsi viiva-aineistojen toisen pään nollanolla -koordinaattiin.
 • Korjattu referenssikarttojen ja tuoteliitosaineistojen yhtäaikaisen käytön aiheuttamat satunnaiset ohjelman kaatumiset.

3D-ikkuna (18.2-00)

 • Lento pitkin reittiä. 3D-näkymälle voidaan määrittää reitti automaattista lentoa varten.
 • Lisätty pistepilvien visualisointiin mahdollisuus vaihtaa väriä, näyttää ja piilottaa pisteaineistoa luokittain.
 • Mahdollistettu uusien SketchUp-formaattiversioisten symbolien näyttö 3D-näkymässä.
 • Parannettu 3D-kuvaustekniikkatiedoston määritysten lukemista ja tiedostossa olevien kommenttimerkintöjen huomioimista.
 • Parannettu 3D-oletuskuvaukseen rakennepintojen tekstuureja.
 • Päivitetty LandXML-plugin, joka lukee LandXML ja Inframodel –tiedostoja referenssimalliksi 3D-näkymään. Pluginin parannuksina ovat mm. korjaukset linjojen tasauksien käsittelyyn eräissä tapauksissa, sekä aiheettomien visualisointien poisto putkien päistä ja liitoksista.

Lisätietoja saat Civilpointin tukipalvelusta, support@civilpoint.fi.

Jaa

Ota yhteyttä

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Jaa

×

Kiinnostaako infra-alan tuoreimmat uutiset?

Tilaa uutiskirjeemme