Tekla Civil versio 18.3-00 on julkaistu

Infra

Versiopäivitys sisältää pääasiassa useita korjauksia eri sovellusten toimintoihin sekä muutamia ohjelman vakautta parantavia korjauksia. Tarkat julkaisutiedot ovat luettavissa julkaisutiedotteesta 18.3-00 -version asennuspaketissa sekä versiohistoriassa.

Tukipalvelumme vastaa mielellään asennuksiin ja versiotietoihin liittyvissä kysymyksissä. Linkin version asennuspakettiin saat tukipalvelustamme.

Uudet ominaisuudet sekä tärkeät huomiot versiosta 18.3-00

 • Työasemalla ja palvelimilla on oltava asennettuna .Net 4.7.2 -päivitys. Lataa se Microsoftin sivuilta.
 • Toteutusmallikohtainen pintojen kolmiointi tai toteutusmallin yksittäisen pinnan kolmiointi.
 • Uusi tehokkaampi 3D-moottori, jolla erityisesti isojen mallien pyörittäminen on tehokkaampaa.
 • Mahdollisuus valita pika-asetuksissa, minkä maasto- ja karttapinnan päälle taustakartta projisoidaan.

Lisätietoa uusista, parannetuista ja korjatuista ominaisuuksista

Pääsovellus (18.3-00)

 • Projektin perustamisikkunassa projektin alueen voi määrittää datatiedoston tai datatiedostojen hakemiston perusteella. Nyt datatiedostot voivat olla myös Las- tai Laz-formaattisia.
 • Korjattu pintojen kaltevuuksien taitteiden kulmakriteerin pika-asetuksen tallentuminen.
 • Korjattu sivusiirto-toimintoa, joka eräissä tapauksissa saattoi oikaista kaaret sivusiirretyssä ketjussa.
 • Korjattu kahvamuokkauksessa kahvaan osumista, jos tolerointiympyrän koko on yksi.
 • Täsmennetty Inframodel-kirjoituksen dialogilla oikean välilehden automaattista esillä oloa riippuen valituista kohteista.
 • Korjattu WFS-vektoriaineistojen esitystä GML MultiCurve -kohteilla.
 • Lisätty käyttäjäoikeuksien yhteenvetoon käyttöliittymätilojen näyttö.

Maastotila ja työmaatoiminnot (18.3-00)

 • Korjattu offline-tilassa GPS-asetusten muuttamisen aiheuttama aiheeton tallennus rakennesovelluksen kohteille.

Rakennesovellus (18.3-00)

 • Rakenne-editorin ”Yhtään pistekytkentää ei ole annettu” -ilmoitus tulee nyt kuitattavana dialogina, josta voi avata pisteiden kytkennän ikkunan.
 • Täsmennetty rakenneosan poistoa jos rakenne-editorissa on valittuna sekä rakenneosan raja että muita kohteita.
 • Täsmennetty rakenne-editorin toimintaa Kytke -toiminnoissa, jos rakenteesta on poistettu pääkytkentäosa.
 • Rakenne-editorissa on uusi asetus ”Piirrä pisteen johdettu ketju kartalle kun piste valitaan”.
 • Rakenne-editorissa on nyt toiminnot ”Piirrä kartalle” ja ”Piilota kartalla”, jotka piirrättävät ja piilottavat kyseisen rakenteen johdetut ketjut. Huomioi, tämä ja edellinen piirtotoiminto tehdään kytketyn rakenteen mukaan, joten rakenne-editorissa tehtyjä muokkauksia ei piirroissa huomioida ennen kytkentää.
 • Parannettu parametrisen liittymän toimintaa X-liittymän haaralle kun tasauksen muokkausmatka on pidempi kuin haaran pituus.
 • Parannettu itsenäisen rakenneosan riippuvuuksien arvojen muutoksien päivittyminen rakenne-editorissa.
 • Mahdollistettu kytkemättömien ketjujen kirjoitus Inframodel-tiedostoon.
 • Nopeutettu rakenteen kytkentää, kun rakenteen kytkentäväli on pitkä.
 • Ratasuunnittelutilassa linjan ja tasauksen elementtitaulukoissa näytetään nyt myös ratapaalut.
 • Korjattu elementtiluettelon kirjoituksessa koordinaatistomuunnoksen huomiointi kaarien keskipisteille.
 • Nyt viesti-ikkunassa näytetään varoitus, jos korkeuskäyrien piirron Zmin tai Zmax arvo vaikuttaa korkeuskäyrien piirrossa.
 • Poikkileikkauksen mittaluvun tuplaklikillä aukeaa mittaluvun ominaisuusikkuna. Ominaisuusikkunaan on lisätty painike rakenne-editorin aukaisuun.
 • Poikkileikkauksen rakenneosan nimen tuplaklikki aukaisee nyt kyseisen rakenteen rakenne-editorin.
 • Poikkileikkauksen valitun rakennepinnan pikavalikkoon on lisätty mahdollisuus piirrättää kyseisen pinnan johdetut ketjut kartalle. Johdetun ketjun tuplaklikkihän aukaisee rakenne-editorin.
 • Täsmennetty ”Rakenteiden automaattinen uudelleenkytkentä” valintaa alasvetovalikossa, jossa tila saattoi näyttää aiheettomasti olevan pois päältä.
 • Korjattu parametrisen liittymän ajoneuvoperustaisen liittymäkaaren laskentaa.
 • Nyt rakenne-editorissa piirretään isompana piste, joka on alle puolen millin päässä toisesta pisteestä. Tällä helpotetaan päällekkäisten pisteiden huomaamista.
 • Korjattu yksittäisen tasausikkunan asetuksissa mittakaavan muuttaminen x ja y suuntaan samoiksi, jonka jälkeen kaaret piirrettiin väärin.
 • Alueen reunaketjut ja ketjut ovat nyt taulukossa, joissa ketjuja voi järjestää taulukon sarakkeen otsikkoja painamalla.
 • Mahdollistettu linjan lisäys alueen ketjuksi vaikka linjalla olisikin rakennekytkentä.

Maasto- ja karttasovellus (18.3-00)

 • Lisätty rakentamisen tuen puuhakemiston pikavalikkoon mahdollisuus kolmioida yksittäisen mallin kaikki pinnat tai tietyn mallin tietty pinta.
 • Nopeutettu toteutusmallipinnan kolmiointia varsinkin jos toteutusmalleja on paljon. Huom! Toteutusmallipinnan kolmiointi tehdään aina koko projektin alueelta eli kartan aluetta ei enää huomioida.
 • Nopeutettu maastopinnan kolmiointia kun päällä on rakentamisen tuki tila.
 • Korjattu pintojen yhdistäminen käytettäessä rakentamisen tuki pintaa silloin kun rakentamisen tuki pinnat ovat mallikohtaisia. Nyt yhdistäminen kohdistuu aktiivisen mallin pintaan.
 • Parannettu pintojen yhdistämisessä pinnan leikkaustoimintoa.
 • Korjattu ojanpohja –viivalajin suuntanuolien kirjoitus CAD-tiedostoon.
 • Tielaitos (Gt) formaatissa laji (T3) voi nyt olla myös tekstinä. Tällöin tarvitaan lajivastaavuustiedostoa, jossa tekstilajille on määritetty Maasto- ja kartta sovelluksen numerolaji.
 • Tielaitos (Gt) formaatin lajivastaavuustiedostoon voidaan määrittää tiedoston laji myös tekstinä.
 • Nopeutettu tiheän pisteaineiston lukua HugeDataProcessorilla jos pinnan osamallin koko on suuri.
 • Nopeutettu kolmiomallin pikapiirtoa.
 • Mahdollistettu pinnan osamallin pienen koon (kymmeniä metrejä) käyttö kun projektialue on erittäin iso (tuhansia neliökilometrejä). Tällaiset pinnat eivät ole käytettävissä vanhemmilla ohjelmaversioilla.
 • Lisätty Tielaitos/GT –formaattisen tiedostoon lukuun ilmoitus, jos tiedoston rivi ei ole standardin mukainen.

Varusteet ja laitteet -sovellus (18.3-00)

 • Korjattu edellisessä versiossa virheellisesti käsitelty teräsrummun korkeusasema pituus- ja poikkileikkauksissa.
 • Täsmennetty vesijuoksun toisen tai kolmannen desimaalin pyöristystä kaivoviiksissä, kaivokortilla ja leikkauksissa.
 • Estetty vapaan varustetyypin lisäys ilman tyyppinimeä, mikä aiheutti tietokantatallennuksen epäonnistumisen.
 • Estetty vapaiden varusteiden lisäys projektiin, jolla on käytössä varustekirjasto. Varustetyyppejä voidaan luoda ja muokata ainoastaan varustekirjastoprojektissa.
 • Parannettu putkipituusleikkauksen ottamista peräkkäisten putkien linjalta, jos putkien päiden välillä on pientä etäisyyseroa.
 • Korjattu aitojen kirjoitusta Inframodel-tiedostoon.
 • Korjattu elevType -arvojen käsittelyä Inframodel 4 –tiedostoilla.
 • Korjattu attribuutin NaN -arvojen käsittelyä Inframodel 4 -tiedostoilla.
 • Korjattu suunnitelmasta toiseen kopioidun rummun muokkauksen aiheuttama satunnainen tietokantatallennuksen estyminen.
 • Korjattu varusteen statuksen huomiointi varusteen kuvautumisessa, jota 18.2 versio ei osannut huomioida.
 • Korjattu sadeveden paineviemärin kuvaustekniikkaa.
 • Korjattu varusteiden nimikkeistönumerot InfraBIM 1.7 version mukaisiksi. Tekla Civilissä nimikkeistönumerot on määritetty tiedostoissa InfraBIMCodes.txt ja InfraBIMCorrelations.txt.

Trimble Locus liitos (18.3-00)

 • Korjattu ohjelman satunnainen kaatuminen kun näytetään referenssikarttoja ja Locus kohteita samaan aikaan.

3D-ikkuna (18.3-00)

 • Pika-asetuksien 3D-välilehdellä on kaksi uutta asetusta taustakartan näyttämiselle pinnan päällä (Asetukset koskevat kaikkia projekteja):
  • ”Levitä ilmakuva (taustakartta) pinnalle” -asetus määrittää sen, että käytetäänkö esillä oleva taustakarttaa 3D esityksessä pinnan päällä vai ei. Asetus on oletusarvoisesti päällä.
  • ”Maastopintojen id-numerot”-asetuksella voidaan määrittää yksi tai useampia Maasto- ja kartta sovelluksen pinnan id-numeroita, joilla näytetään 3D esityksessä taustakartta. Asetuksen oletusarvo on 1.
 • Samoja pika-asetuksia käytetään myös Rakennesovelluksen leikattuja pintoja näytettäessä. Puuhakemistossa näytettävät leikattavat pinnathan määritetään strsurfaces.dat tiedostossa (surfacegroup ”Leikatut maastopinnat”).
 • Nyt on mahdollista määrittää 3D-Pack pika-asetuksella ”Aukaise zoom-ikkuna viipalekuvan alueelle” että avataan automaattisesti zoom-ikkuna, kun 3D referenssimallin viipalekuvaa näytetään kartalla.
 • Lennä pitkin valittuja kohteita -toiminto aukaisee nyt automaattisesti 3D-ikkunan.
 • Korjattu IFC-mallien aiheeton peilautuminen kun mallia näytetään Trimble Connectista ja mallin orientaatiossa kääntökulma on yli 180 astetta.
 • Vaihdettu 3D-moottori uuteen versioon, joka on tehokkaampi isojen mallien pyörittämisessä.
 • Korjattu pistepilven visualisointi luokittelun perusteella.
 • Kartan kuvaustekniikkakerroin ei enää vaikuta 3D-symbolien esityksessä.
 • EnvTeklaCivil.ini -tiedostossa olevaa BgMapSurfaceId asetusta ei enää tässä versiossa käytetä.

Lisätietoja saat Civilpointin tukipalvelusta, support@civilpoint.fi.

Jaa

Ota yhteyttä

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Jaa

×

Kiinnostaako infra-alan tuoreimmat uutiset?

Tilaa uutiskirjeemme