Tekla Civil versio 19.1-00 on julkaistu

Infra

Tekla Civil 19.1 -ohjelmaversiossa on toteutettu asiakkaiden toivomia yleisiä kehitysehdotuksia ja parannuksia. Samalla on korjattu aikaisemmin raportoituja ongelmatilanteita ja virheitä. Tarkat julkaisutiedot ovat luettavissa julkaisutiedotteesta 19.1-00 -version asennuspaketissa sekä versiohistoriasta.

Tukipalvelumme vastaa mielellään asennuksiin ja versiotietoihin liittyvissä kysymyksissä. Linkin version asennuspakettiin saat tukipalvelustamme.

Järjestämme maksuttoman verkkokoulutuksen version uusista ominaisuuksista torstaina 14.2. klo 10-10.30. Tervetuloa mukaan!

Ilmoittaudu webinaariin


Uudet ominaisuudet ja tärkeät huomiot

 • Tekla Civil – Trimble Novapoint Base -tuoteliitos: Ohjelmaversiossa on kehitetty Tekla Civil -ohjelmiston ja Trimble Novapoint Base -ohjelmiston välistä tuoteliitosta, jolla tietoa voidaan jakaa ilman tiedostoihin perustuvaa tiedonsiirtoa. Tekla Civilissä voidaan tuoteliitoskäyttöliittymällä hakea Trimble Novapoint Basesta suunnittelun lähtötiedoiksi linjoja ja pintoja. Tekla Civilissä voidaan julkaista Trimble Novapoint Baseen rakenteen linjoja, rakenne- ja toteutusmallipintoja, rakenne- ja toteutusmallitaiteviivoja sekä putkia ja kaivoja.
 • Linjojen joukkokirjoitus Inframodel-tiedostoihin: Ohjelmaversiossa on mahdollista yhdellä toiminnolla kirjoittaa useita linjoja linjakohtaisiin Inframodel-tiedostoihin. Tiedostojen nimeämisessä voidaan käyttää väylän ja linjan nimien lisäksi vapaasti määritettäviä etu- ja jälkitekstejä.
 • Rakentajakoodaus: Ohjelmaversio tukee rakentajakoodattujen lajien kirjoituksen ja luvun Inframodel, Tielaitos ja Rakentaja -formaateissa.
 • InfraBIM-nimikkeistön pinnat: Ohjelmaversiossa on toiminnallisuutta, jolla projektiin voidaan määrittää halutut pinnat yhdellä toiminnolla. Versiossa on mukana määritysmahdollisuus kaikille InfraBIM-nimikkeistön mukaisille pinnoille ja organisaatio voi helposti tehdä omat tarvitsemansa määritykset.
 • Tässä versiossa ei enää ole käytössä Novapoint Basen työkopion lukua. Sen on korvannut Tekla Civil – Novapoint -tuoteteliitos.
 • JÄRJESTELMÄMUUTOS: DbUpgradella tehtävä projektikohtainen päivitys, joka tiivistää projektin dataa piirustuksia ja tallenteita varten. HUOM! Kyseistä päivitystä ei saa ajaa piirustuspohjaprojektille (Piirustuspohjaprojekti on voitu määrittää yleisasetuksella ”Piirustuspohjaprojekti”).

Lisätietoa uusista, parannetuista ja korjatuista ominaisuuksista

Pääsovellus (19.1-00)

 • Mahdollistettu suunnittelupoikkileikkauksen annetun paaluvälin poikkileikkausten joukkokirjoitus allekkain yhteen Dwg-tiedostoon
 • Kuvaustekniikalle tehdään nyt tarkistus kuvaustekniikan uudelleenlatauksessa (Työkalut –> Kuvaustekniikka… –> Lataa kuvaustekniikkatiedostot uudestaan). Toiminto tarkistaa kuvaustekniikan mahdolliset virheet ja raportoi niistä viesti-ikkunaan. Esimerkkejä virheistä ovat viittaus symbolikirjastoon, jota ei ole määritetty tai viittaus kynään, jota ei ole määritetty. Tarkistus tehdään nyt vain uudelleenlatauksessa, jatkossa tarkistus tullee myös ohjelman käynnistysvaiheeseen. Pääkäyttäjiä kehotetaan ajamaan tarkistukset organisaation käyttämiin kuvaustekniikoihin.
 • Korjattu Tekla Civil – Novapoint -tuoteliitosta siten, että käynnissä oleva Tekla Civil ei enää estä Novapointin sammutusta
 • Korjattu SketchUp-exportin aiheuttama ohjelman kaatuminen, jos esillä on zoom-ikkunan raamiviiva
 • Mahdollistettu taustakarttojen määritystiedoston, Mil-tiedoston, drag&drop kartalle, millä voidaan pikatarkastella toisen projektin taustakarttoja toisessa projektissa
 • Korjattu poikkileikkauksen suorasta kulmasta poikkeavan kulman käsittelyä, jos poikkileikkauksen etäisyys vasemmalle poikkeaa etäisyydestä oikealle
 • Muutettu käyttäjien hallinnan ikkunassa projektien ja käyttäjien taulukot aakkosjärjestykseen
 • Mahdollistettu JP2 –rasteriformaatin drag&drop
 • Korjattu Siirry alueelle ja näytä –toiminto toimimaan myös rasteriformaattisille referenssikartoille

Maastotila ja työmaatoiminnot (19.1-00)

 • Lisätty Gps-ikkunan Info välilehdelle Gps-kutsujen ”OK”, ”Katveessa” ja ”Ei OK” lukumäärät

Rakennesovellus (19.1-00)

 • Mahdollistettu linjojen joukkokirjoitus linjakohtaisiin Inframodel-tiedostoihin. Tiedostojen nimiin on mahdollista määrittää linjan nimen lisäksi väylän nimi sekä etu- ja jälkiteksti
 • Mahdollistettu lajien ”Rakentajakoodaus” tiedostojen kirjoituksessa ja lukemisessa:
 • Nyt on mahdollisuus lisätä lajinumerolle etuteksti Rakentajaformaatin kirjoituksessa. Oletusetutekstinä on rakentajakoodauksessa käytettävä D.
 • Nyt on mahdollisuus lisätä lajinumerolle etuteksti Inframodel-kirjoituksessa
 • Mahdollistettu etutekstillisen lajin numeron luku Inframodel-luvussa.
 • Parannettu Tekla Civil – Novapoint -tuoteliitoksen toimintaa
 • Paalu ja etäisyys -toiminto jättää nyt Kuvaaja –ikkunan auki
 • Muutettu rakenne-editorissa rakenne-instanssin asetuksen ”Ratkaisuväli” nimeksi ”Murtoviivan tarkkuus laskennassa” sekä täsmennetty murtoviivan tarkkuuksien tekstikenttien vihjetekstejä
 • Murtoviivan tarkkuus laskennassa -arvon maksimiarvo on nyt 0.2
 • Lisätty rakennevaroituksiin ”Murtoviivan tarkkuus laskennassa” ja ”Murtoviivan tarkkuus” -asetuksille varoitukset liian pienistä ja isoista arvoista; Murtoviivan tarkkuus laskennassa -asetuksesta varoitetaan, jos se on pienempi tai yhtäsuuri kuin 0.001 tai jos se on suurempi kuin 0.2. Murtoviivan tarkkuus -asetuksesta varoitetaan, jos se on pienempi kuin 0.003 tai jos se on suurempi kuin 0.2.
 • Nyt viesti-ikkunassa näytetään varoitus rakenteen kytkennän yhteydessä, jos lisäkytkennän linjalla ei ole pystygeometriaa koko kytkennän paaluvälillä. Aiemmin varoitus näytettiin vain pisteiden kytkentä -ikkunaa suljettaessa.
 • Täsmennetty puuhakemistossa linjojen esittämisen aakkosjärjestystä siten että nimi, joka alkaa numerolla 10 on puuhakemistossa yhdeksällä alkavan nimen jälkeen
 • Inframodel-tiedoston lukemisessa on nyt valinta ”Luo väylä jokaista linjaa kohden”, joka helpottaa radan mittalinjan käsittelyä luettaessa useita ratageometrian tiedostoja
 • Muutettu tyyppipoikkileikkauksen tiedoston (dcs) kirjoitusta siten, että tiedot kirjoitetaan aina samassa järjestyksessä, mikä helpottaa dcs-tiedostojen muutosten vertailua esimerkiksi WinDiff-ohjelmalla tai DOS-komennolla fs
 • Parannettu tyyppipoikkileikkauksen käyttöä eri kielisillä Tekla Civil -versioilla. Nyt dcs-tiedostoon tallennetaan pinnoista myös pinnan id-arvot.
 • Lisätty pilaristabiloinnin Inframodel-kirjoitukseen topboundary ja bottomboundary –määritykset
 • Poistettu käynnistyksessä tulleita aiheettomia varoituksia putkikaivannon dcs-tiedostoon liittyen
 • Korjattu putkikaivannon luonnin jälkeinen tietokantatallennuksen epäonnistuminen eräässä poikkeustilanteessa
 • Lisätty hiiren vihjetekstiin kytkemättömän ketjun ja alueen ketjun z-arvojen näyttö
 • Nyt rakenne-editorin pistedialogilla näytetään lajin nimen lisäksi myös lajin numero. Lajin voi myös määrittää Tekla Civilin tunnistamalla lajinumerolla
 • Piirustuksen pituus- ja poikkileikkausnäkymien pikavalikoissa on nyt toiminto Rakenne –> Näytä leikkauksen runkolinja ”suunnitelma/väylä/linja” kartalla
 • Lajien Vallin ylä- ja alareuna lajinumerot olivat väärinpäin johtuen InfraBIM-nimikkeistödokumentin betaversiosta (versio 1.6 9.10.2015). Vanhoissa projekteissa lajimääritykset voidaan korjata DbUpgradella. Env lajien päivitys päivittää myös Str lajit. Jos rakennetyypeissä on määritetty kyseisiä pistelajeja, niin rakennetyypissä on tehtävä muutokset käsin.
 • DbUpgradella tehtävä päivitys, joka siivoaa projektista ylimääräistä ja tarpeetonta dataa.

Maasto- ja karttasovellus (19.1-00)

 • Mahdollistettu lajien ”Rakentajakoodaus” tiedostojen kirjoituksessa ja lukemisessa: Inframodel-kirjoituksen lajivastaavuustiedostossa voidaan määrittää kirjoitettava lajinumero nyt myös tekstinä. Esimerkiksi (D127): 127 ”Pinnan taite” D127 ”Suunniteltu pinnan taite”
 • Inframodel-kirjoituksessa voidaan määrittää lajinumeron eteen laitettava etuteksti, joka esimerkiksi rakentajakoodauksessa on D. Etutekstiä ei käytetä, jos samalla on käytössä lajivastaavuustiedosto, jossa on erillinen määritys kirjoitettavalle lajille.
 • Inframodel-lukemisen lajivastaavuustiedostossa voidaan määrittää luettava lajinumero nyt myös tekstinä
 • HUOM! Tekla Civilissä laji on edelleen numero, joten vastaavuustiedostossa on määritettävä vastaavuudeksi numero.
 • HUOM! Jos lajivastaavuustiedostoa ei ole määritetty ja luetaan laji, jossa on tekstiä JA numero, niin lajiksi tulkitaan automaattisesti tämä numero. Eli jos tiedostossa lajina on D127 niin lukemisessa siitä tulee laji 127.
 • Mahdollisuus lisätä lajinumerolle etuteksti Tielaitosformaatin kirjoituksessa. Oletusetutekstinä on rakentajakoodauksessa käytettävä D.
 • InfraBIM –nimikkeistön mukaiset pinnat: Pinnat taulukon yhteydessä on uusi toiminto ”Lue pinnat tiedostosta…”, joka avaa dialogin, jossa voidaan joukkomäärittää uusia luotavia pintoja. Uusien pintojen luonti perustuu muokattavassa taulukossa määritettyihin pintojen nimiin, tunnusnumeroihin ja muihin arvoihin. Taulukko voidaan täyttää lukemalla pintamääritystiedostoja tai kopioimalla ja liittämällä sopivasta Excel -taulukosta. Luettavat pintamääritystiedostot ovat formaatiltaan samankaltaisia kuin syntyy kirjoitettaessa perinteinen pintataulukko tiedostoon. Organisaatio voi muokata tiedoston tai tiedostoja, joilla voidaan joukkoluoda kuhunkin uuteen projektiin tarvittavat pinnat. Oletusarvoisesti uusissa projekteissa on tietty määrä vakiopintoja, mutta automaattisesti ei tehdä kaikkia mahdollisia pintamäärityksiä, esimerkkinä kaikkia InfraBIM pintoja, jotta pintojen valintalistat eivät automaattisesti kasvaisi pitkiksi. Taulukkoa voidaan muokata, esimerkiksi poistaa ja lisätä rivejä, taulukon pikavalikon kautta. Jokaisella taulukon pintarivillä on ”Virheteksti” sarake, jossa näytetään kyseisen rivin mahdolliset virheet, esimerkiksi että koitetaan luoda uusi pinta olemassa olevalla nimellä tai tunnusnumerolla. Virheellinen rivi näytetään keltaisena. Jos samanlainen pinnan määritys on jo olemassa, niin rivi näytetään harmaana. Pinnat luodaan yhdellä toiminnolla virheettömistä riveistä. Asennuskansiossa on kaikki InfraBIM-nimikkeistön määritykset sisältävä tiedosto ….EnvInfraBIMPinnat.txt, joka on luettavissa pintojen lisäyksen taulukkoon. Esimerkkitiedoston perusteella organisaatio voi luoda omia tiedostojaan.
 • Pinnat ovat nyt kirjainkoosta riippumattomassa aakkosjärjestyksessä puuhakemistossa
 • Lajien Vallin ylä- ja alareuna lajinumerot olivat väärinpäin johtuen InfraBIM-nimikkeistödokumentin betaversiosta (versio 1.6 9.10.2015). Vanhoissa projekteissa lajimääritykset voidaan korjata DbUpgradella. Env lajien päivitys päivittää myös Str lajit. Jos toteutusmalleissa on kyseisiä lajeja, niin lajit on muutettava käsin.

Varusteet ja laitteet -sovellus (19.1-00)

 • Lisätty mahdollisuus viedä putkia ja kaivoja Novapoint-sovellukseen käyttäen Tekla Civil – Novapoint -tuoteliitosta
 • Lisätty mahdollisuus määrittää suojaputkille ”Z mitattu” –arvo, jonka määrittäminen korjaa suojaputken 3D-esityksen korkeustason
 • Täsmennetty suunniteltujen ja rakennettujen varusteiden ”Vertaa sijainteja” –toiminnossa vertailtavien varusteiden valintaa
 • Nyt näytetään vain yhden kerran varoitus näkymän ulkopuolella olevasta piirtoa rajoittavasta monikulmioalueesta näytettäessä varusteita kaikista varustesuunnitelmista. Aiemmin varoitus näytetiin jokaiselle suunnitelmalle erikseen
 • Varusteiden puuhakemisto on nyt aakkosjärjestyksessä

Pohjatutkimussovellus (19.1-00)

 • Lisätty projektin attribuuteissa mahdollisesti määritetyn korkeus- ja koordinaattijärjestelmän tietojen kirjoitus Infra-pohjatutkimusformaattiin
 • Nyt pohjatutkimusten hakutuloksissa näytetään pohjatutkimuspisteille myös sijaintikoordinaatit, vaikka pisteitä ei olisi aiemmin piirrätetty kartalle

Piirustussovellus (19.1-00)

 • Mahdollistettu poikkileikkauspiirustusten joukkokirjoitus allekkain yhteen Dwg-tiedostoon ilman että poikkileikkauksista luodaan ensin erillisiä piirustuksia
 • Piirustuksen pituus- ja poikkileikkausnäkymien pikavalikoissa on nyt toiminto Rakenne –> Näytä leikkauksen runkolinja ”suunnitelma/väylä/linja” kartalla
 • DbUpgradella tehtävä projektikohtainen päivitys (PRJ Data 1 à 2), joka tiivistää dataa piirustuksia ja tallenteita varten. HUOM! Kyseistä päivitystä ei saa ajaa piirustuspohjaprojektille (Piirustuspohjaprojekti on voitu määrittää yleisasetuksella ”Piirustuspohjaprojekti”)

3D-ikkuna (19.1-00)

 • Korjattu 3D-näkymän sulkemisen aiheuttama ohjelman satunnainen kaatuminen
 • Korjattu referenssimallin viipaleviivojen karttapiirron aiheuttama ohjelman satunnainen kaatuminen.
Jaa

Ota yhteyttä

Arkance Systems tukipalvelut

Arkance Systems tukipalvelut

tuki@arkance-systems.com

09 747 91199

  Jätä yhteydenottopyyntö

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
  ×

  Kiinnostaako infra-alan tuoreimmat uutiset?

  Tilaa uutiskirjeemme