Uudistuksia liikennesuunnitteluohjelmistoihin

Infra

Uusi tieliikennelaki astuu voimaan kesäkuussa 2020. Uusi laki koskee muun muassa liikennesääntöjä, liikennemerkkejä ja ajoneuvon käyttämistä tieliikenteessä. Suunnitteluohjelmistoissa tulevaisuuden lakiuudistus tarkoittaa sitä, että uuden lain mukaisia tie- ja liikennemerkkisuunnitelmia täytyy pystyä pian jo ennakoimaan.

Mutta mikä kaikki muuttuu, kun vuonna 1981 voimaan tullut tieliikennelaki nyt uudistuu?

– Uusi tieliikennelaki vähentää byrokratiaa ja edistää liikenneturvallisuutta, liikenteen sujuvuutta ja ympäristönäkökohtien huomioimista. Yksittäisiä säännöksiä on vähemmän ja niiden kirjoitustapaa on täsmennetty ja nykyaikaistettu. Uudistus parantaa liikenneturvallisuutta ja kansalaisten oikeusturvaa sekä uudistaa liikennerikkomuksia koskevan rangaistusjärjestelmän, kertoo Väyläviraston liikenteen ohjauksen asiantuntija Tuomas Österman.

Liikennesuunnittelussa tarvittaviin ohjelmistoihin on tulossa niin lakimuutoksen aiheuttamia kuin muitakin uudistuksia.

– Trimble Novapoint Road Sign Professionalissa säilyy nykyiset liikennemerkit, mutta sinne tullaan lisäämään mahdollisuus hyödyntää myös uuden tieliikennelain mukaisia merkkejä. Tavoitteenamme on, että uudet liikennemerkit olisivat suunnittelijoilla käytössä niin, että tuleviin kohteisiin merkit voitaisiin suunnitella ennakoivasti, kertoo Civilpointin ohjelmistoasiantuntija Jani Laukkanen.

Uusi tieliikennelaki myös velvoittaa kaikkia tienpitäjiä toimittamaan tietoja liikennemerkeistään Väylävirastolle, joka jatkossa ylläpitää valtakunnallista rekisteriä liikenteenohjauslaitteista.


Road Sign-moduulin tuottamat 3D-merkit ja jalustat saadaan nyt talletettua Novapoint Base-perusjärjestelmään.

Road Sign Professional 3D-maailmaan

Road Sign Professionalilla tehtävä liikenteenohjauksen suunnittelu on tähän asti tapahtunut ilman korkeustietoja 2D-maailmassa, mutta nyt ohjelmisto siirtyy 3D-maailmaan. Tämän muutoksen ansiosta liikenteenohjauksen suunnittelijatkin saadaan tietomalleihin mukaan.

– Ohjelmistouudistus mahdollistaa liikennemerkkien ja niiden jalustojen suunnittelun tietomallipohjaisesti tarkkojen korkeustietojen kera. Suunnittelija pystyy siis sijainnin lisäksi määrittelemään liikennemerkille täsmälliset korkotiedot. Samalla merkkien visuaalinen tekstuuri saadaan mukaan 3D-malliin Novapoint Basen avulla, jolloin kärkikolmiot ja tienviitat nähdään mallissa juuri sellaisina, kuin ne tulevaisuudessa tullaan toteuttamaan, Laukkanen kertoo.

2D-suunnittelu pystytään muuttamaan tietomalliksi Trimblen tarjoamien uusien työkalujen avulla. Novapoint Road Sign Professional -moduuliin onkin jo ehditty kaivata mahdollisuutta mallipohjaiseen työskentelyyn.

Kyllä varsinkin suuremmissa hankkeissa on noussut tarve koko suunnittelun kattavalle 3D-maailmalle. Liikennemerkit ja opasteet ovat näkyvä osa arkista tiellä liikkumistamme, ja ne täydentävät ja elävöittävät myös tietomalleja. Uudistuksesta on hyötyä paitsi suunnittelijan arkeen myös tilaajan tarpeisiin. Jos tilaaja haluaa esitellä suunnitteluratkaisuja asiakas- tai asukastilaisuudessa mallin kautta, niin siihen saadaan nyt liikennemerkit ja niiden ominaisuustiedotkin mukaan. Näin suunnitelman ja siihen liittyvien liikennesääntöjen ja -virtojen hahmottaminen on helpompaa, Laukkanen sanoo.

Avointa dataa suunnittelijan käyttöön

Trimble Novapointin rajapintojen avulla voidaan hyödyntää myös avointa dataa, kuten kuntien omia paikkatietoja, tierekisteriä, liikennemääriä tai tie- ja risteyskohtaisia onnettomuusriskitilastoja.

– Tarjolla on paljon erilaista tietoa, joka vaikuttaa liikennesuunnittelijan tekemiin ratkaisuihin. Tavoitteenamme on mahdollistaa pääsy tarvittavan tiedon lähteille. Kartoitamme parhaillaan avoimen datan saatavuutta ja ennen kaikkea sitä, onko aineisto luotettavasti hyödynnettävissä suunnittelujärjestelmässä. Tavoitteenamme on, että suunnittelijalla ja muilla sidosryhmillä olisi mahdollisuus käsitellä suunnittelulle olennaista tietoa Novapoint-ympäristössä, Jani Laukkanen kertoo.

Kaipaatko lisätietoja ohjelmistouudistuksiin liittyen? Ota yhteyttä!

Jaa

Ota yhteyttä

Jani Laukkanen

Jani Laukkanen

Tiimin palvelupäällikkö

jani.laukkanen@arkance-systems.com

    Jätä yhteydenottopyyntö

    • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
    ×

    Kiinnostaako infra-alan tuoreimmat uutiset?

    Tilaa uutiskirjeemme