Civilpoint-päivillä oltiin infra-alan ytimessä

Infra

Painavaa asiaa, innostavia esimerkkejä ja uusimman tiedon jakamista. Tätä tarjosivat perinteiset Civilpoint-päivät 22.-23.5.2019, joille kesäisen kaunis Turku mahdollisti upeat puitteet.

Päivien aikana kuultiin paljon mielenkiintoisia puheenvuoroja, ja ohjelmassa oli myös käyttäjäryhmiä sekä koulutuksia. Ohjelmistotietoiskuja tarjosivat sekä Civilpointin asiantuntijat että yhteistyökumppanimme Trimble, Autodesk, SITECH Finland ja Geotrim. Virkistymisestä vastasi ”Kesän ensimmäiset grillibileet” -teemalla järjestetty illanvietto, mikä sopi loistavasti helteiseen toukokuun loppuun.

Tapahtuman avasi toimitusjohtaja Tuomas Hörkkö. Hän kertasi, että Point Group -konsernin perustamisen taustalla oli halu palvella asiakkaita paremmin kaikissa infraan, rakennuksiin ja omaisuudenhallintaan liittyvissä tarpeissa.

– Missiomme on olla paikallisesti maailman paras rakennetun ympäristön digitoimittaja. Pitkäjänteisen yhteistyön sekä antamamme koulutuksen ja tuen kautta haluamme helpottaa ja parantaa asiakkaidemme liiketoimintaa, kertoi Hörkkö.

Digitaalisen tiedon yhdistäminen, ylläpito ja hyödyntäminen on tulevaisuudessa entistä tärkeämpää.

– Meillä on edessämme ympäristönsuojeluun, kaupungistumiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyviä haasteita, ja tekniikan kehittyminen tukee meitä niiden ratkaisemisessa, Hörkkö summasi.

Infra-ala tekoälyn aallonharjalla


Kim Nyberg kertoi Trimblen tulevaisuuden teknologioista.

Trimblen teknologiajohtaja Kim Nyberg kertoi keynote-puheenvuorossaan tulevaisuuden teknologioista, joista virtuaalitodellisuus ja tekoälyn hyödyntäminen tulevat näkymään myös infrapuolella. Trimble on panostanut Pohjoismaissa vahvasti teknologiaan, ja yrityksellä on 200 omaa kehittäjää.

– Tulevaisuudessa suuretkin pistepilvet pysyvät hyvin hallinnassa. Tämä tarkoittaa, että voimme työskennellä 25 miljardia pistettä sisältävien karttakuvien kanssa, Nyberg kertoi.


Mikko Kärkkäinen kertoi Autodeskin visiosta.

Autodeskin Mikko Kärkkäisen mukaan rakennusalalla puhuttaa tällä hetkellä eniten digital collaboration, digitaalinen yhteistyö. Verrattuna perinteiseen toimintatapaan projektien verifioinneissa voidaan säästää vuosia, kun käytetään hyväksi interaktiivisia malleja.

– Digitaalisissa malleissa paikka- ja projektitiedot päivittyvät automaattisesti, mutta BIMin ja paikkatietojen välinen yhteistyö toimii myös toiseen suuntaan. Ongelmat ja virheet voidaan merkitä ja lähettää eteenpäin insinööreille ja arkkitehdeille, sanoi Design and Technical Construction Specialistina toimiva Kärkkäinen.

Myös Internet of Things eli IoT on hyvin ajankohtainen aihe.

– IoT tarkoittaa älykaupunkiyhteydessä fyysisen maailman ja ihmisten kytkemistä digitaaliseen ympäristöön. Olemme muun muassa auttaneet Pariisin kaupunkia digitaalisen kaupunkimallin suunnittelussa ja mallintamisessa, Kärkkäinen kertoi.

Suunnittelu- ja ylläpitopalvelut liiketoiminnan kärjessä


Trimblen Idar Kirkhorn puhui infra-alan globaaleista trendeistä.

Norjasta saapunut Trimblen Managing Director Idar Kirkhorn painotti ympäristön suojeluun liittyviä näkökulmia omassa puheenvuorossaan.

– Liikkuminen, rakentaminen ja materiaalinkäyttö vaikuttavat kaikki hiilidioksidipäästöihin, ja sen takia myös infra-alan täytyy ottaa huomioon ympäristökuorma, Kirkhorn kommentoi.

Kirkhornin mukaan infra-alalla investoidaan tällä hetkellä eniten tietomallinnukseen, pilvipalveluihin ja mobiilisovelluksiin. Hän toi esille myös viimeisen kuudenkymmenen vuoden aikana tapahtuneen arvoketjumuutoksen. Tällä hetkellä suunnittelu ja kunnossapito ovat niitä toimintoja, jotka ovat arvoketjun huipulla.

Uusi tieliikennelaki kiinnosti osallistujia


Väyläviraston asiantuntija Tuomas Österman kertoi uudistuvasta tieliikennelaista. 

Keskiviikon ylivoimaisesti kiinnostavimmaksi esitykseksi äänestettiin Väylän Tuomas Östermanin Uusi tieliikennelaki ja uudistuvat liikennemerkit -esitys.

Vuoden päästä voimaan astuva laki vaikuttaa muun muassa liikennesääntöihin, liikennemerkkeihin sekä ajoneuvon käyttämiseen tieliikenteessä. Myös uusi liikennerikkomuksia koskeva rangaistusjärjestelmä sisältyy uuteen lakiin.

Siiloutumisesta standardointiin ja elinkaariajatteluun

Paneelikeskustelussa vetäjänä toiminut Assetpointin Jukka Kivelä otti esille kaupungistumisen, joka on kansainvälinen ilmiö ja Suomenkin oloihin vaikuttava trendi.

– Meillä on nyt paineita rakentaa tiiviimmin, mikä nostaa uusien raiteiden, ratikoiden ja metrojen kysyntää. Monialainen rakentaminen ja tietomallinnus ovat kaikkien huulilla, ja siksi niihin liittyvät ICT-järjestelmät ovat entistä tärkeämpiä. Kansainväliset toimijat ovat reagoineet kehitykseen, ja standardoinnin kehityksen suhteen mennään onneksemme eteenpäin. Vaikka suomalaisissa murteissa on paljon hyvää, niin vain yhteisten standardien avulla voimme mallintaa yhdessä, painotti Kivelä.

Assetpointin liiketoimintajohtajana toimiva Kivelä muistutti myös siiloutumiseen liittyvästä haasteesta.

– Perinteinen tapa on ollut nähdä suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito omina vaiheinaan. Mitä mallikohtaisemmaksi suunnittelu muuttuu, sitä tarkemmin olisi sovittava vastuista, hän sanoi.

”Digitalisaatio ei ole lääke vaan kainalosauvat”


Keskiviikkoiltapäivän paneelissa keskusteltiin tiedonhallinnan prosesseista. 

Paneelikeskustelussa puhuttivat niin digitalisaation aikaansaama laatu kuin lainsäädäntökin.

– Parantaako digitalisaatio laatua? Kyllä, jos se on käyttäjäystävällistä. Tekniikka ja digitalisaatio ovat kuin kainalosauvoja. Ne eivät yksinään paranna tilannetta, mutta jos jalka on poikki, ne helpottavat elämää, kommentoi Trimblen Jussi Ketoja.

Oulun kaupungin suunnitteluinsinöörinä toimiva Markku Mustonen muistutti, että digitalisaatiossa ei ole kyse paperiaineiston muuttamisesta sähköiseen muotoon vaan uusista prosesseista, toimintatavoista ja yhteistyömalleista.

Helmikuun alussa Tampereen yliopiston infra-alan digiprofessorina aloittanut Kalle Vaismaa peräänkuulutti uutta yhteistyöelintä, joka edustaisi infra-alaa.

– KIRA-digi on todella hyvä, samoin muut nykyiset elimet, mutta niillä ei ole tarvittavia valtuuksia eikä taloudellisia resursseja viedä asioita eteenpäin. Myös lainsäädännön tulisi pysyä alan kehityksessä mukana, Vaismaa pohti.

Tiedonhallintaa kädet sidottuna: Luumäki-Imatra -hanke

Yksi mielenkiintoa herättäneistä esityksistä oli Terhi Koskisen puheenvuoro Luumäen ja Imatran välisestä ratahankkeesta. NRC Group Finlandissa tietomallikoordinaattorina toimiva Koskinen toi esille hankkeeseen liittyviä haasteita.

– Hankkeen tiedostojen nimeämiskäytännöt voivat vaihdella paljonkin. Ratasuunnitelmavaihe oli tehty vanhalla järjestelmällä ja kansiorakenne oli nykystandardeista poikkeava. Haasteita oli myös maastomallin viemisessä suunnittelujärjestelmään.

Koskinen korosti tilaajan ja konsultin välistä vuoropuhelua.

– Onko tilaajan tarpeen nähdä kaikki suunnitteluvaiheet kaiken aikaa? Kuinka paljon keskeneräistä on järkevää näyttää asiakkaalle? Mikä on työmme todellinen tavoite: kansiorakenne vai suunnitelma? Teemmekö suunnitelmia aidosti rakentamista varten? Koskinen pohti esityksessään.

Kehä I Keilaniemi ST -urakassa hyödynnettiin Trimble Novapointia

Yksi päivien aikana kuulluista käytännön hanke-esityksistä oli Kehä I Keilaniemen inframallipohjainen hankesuunnittelu. Urakan lisätyönä käynnistettiin suunnittelutyö, jonka tavoitteena oli muodostaa lähtötietomalli alueen tuleville hankkeille. Työssä käytettiin Trimble Novapoint-ohjelmistoa, ja kaikki ratkaisut mallinnettiin Trimble Quadri-tietomallipalvelimelle.

– Väylän tilaamassa diplomityössä selvitettiin sitä, minkälaisia haasteita liittyy tiehankkeiden toteumamallien laadintaan ja käyttöön. Halusimme myös tietää, mitä tekijöitä kehittämällä toteumamallien käyttöä voitaisiin lisätä, kertoi Swecon Antti Partanen.

Tutkimuksen mukaan mittausaineiston muuntamisen toteumamallimuotoon tulisi olla mahdollisimman automaattista. Parasta olisi se, että päätös toteumamallista tehtäisiin samalla kun tehdään päätös mallipohjaisesta suunnittelusta. Suurien hankkeiden alkuvaiheessa tietosisällöksi kannattaa ottaa vain olennaisin tieto, ja sen jälkeen toteumamallien käyttötavat ja käytössä tarvittavan tiedon määrittely kannattaa tehdä vaiheittain.

– Fakta on se, että toteumamallien laatimiseksi ei ole olemassa yleispätevää ohjetta. Kun suunnittelua ja rakentamista tehdään samanaikaisesti suurissa hankkeissa, toteutettujen ja mitattujen kokonaisuuksien siirto suunnitelmamallista toteumamalliprojektille vie aikaa. Pienien ja keskikokoisten hankkeiden kohdalla toteumamallia voidaan hallita samassa suunnitteluprojektissa suunnitelmamallin kanssa, Partanen sanoi.

Trimble Connectia hyödynnettiin Pasila–Riihimäki -hankkeessa


Esitykset herättivät keskustelua viestiruudulla.

Kun yhteen hankkeeseen kuuluu ensimmäisen vaiheen rakennussuunnittelu, Keravan tavaraliikenneraide, Hyvinkään raide- ja vaihdejärjestelyt, Ainolan ja Purolan välinen lisäraide, Järvenpään asema, Keravan ja Järvenpään melusuojaus sekä Riihimäen ratapihasuunnittelu, on hyvälle mallipohjaiselle suunnittelulle todellakin tarvetta. WSP Finland Oy:n Eveliina Pulkkinen kertoi, miten tämä kokonaisuus otettiin haltuun.

– Tämä oli meille mallintamisen pilottihanke, eli projektiin sisältyi paljon kehitystyötä ja toimintatavoista päättämistä. Lisäksi jouduimme ottamaan huomioon esimerkiksi turvalaitteisiin, radan merkkeihin, sähkörataan ja matkustajainformaatioon liittyvän mallintamisen. Myös mallipohjainen laadunvalvonta oli tärkeää, kertoi tietomallikoordinaattorina työskentelevä Pulkkinen.

Koska hankkeeseen osallistui paljon eri toimijoita eri organisaatioista, oli sujuva yhteistyö ja tiedonkulku erityisen tärkeää. Tiedon tallentamiseen ja jakamiseen tarvittiin hyvä alusta, joksi valikoitui Trimble Connect.

– Trimble Connect oli meille ensisijainen alusta kaikelle mallintamiseen liittyvälle aineistolle. Sisällytimme alustaan lähtötietomallit ja kaikkien tekniikka-alojen suunnitelmamallit. Myös dokumentaatioon kuuluvat mallit, samoin kuin laadunvarmistusasiakirjat sisältyivät alustaan. Tilaaja ja muut sidosryhmät pystyivät katsomaan päivittyvää yhdistelmämallia, ja hyödynsimme sitä myös kokouksissa, Pulkkinen selitti.

– Tiedonhallinta oli Trimble Connectin kautta helppoa. Ohjelmistossa on hyvät toiminnallisuudet, ja oikeuksia voidaan jakaa sujuvasti eri ihmisille. Selainversion 3D-näkymä on myös hyvä ominaisuus, hän summasi.

Monipuolisia koulutuksia ja uutta ohjelmistosisältöä


Petri Louhen esityksessä tehtiin katsaus Civilpointin uutuuksiin.

Monelle osallistujalle Civilpoint-päivien mielenkiintoisinta antia olivat käytännönläheiset ohjelmistokoulutukset. Palautteen perusteella selkeästi suosituimmat koulutukset käsittelivät Trimble Novapointin kysytyimpiä tukikysymyksiä ja Tekla Civilin uusia ominaisuuksia.

Civilpointin uusista tuulista jakoi tietoa kehityspäällikkö Petri Louhi. Civilpoint Map Extension mahdollistaa Trimble Connectiin tallennetun aineiston hyödyntämisen karttakäyttöliittymän kautta. Muihin uutuuksiin kuuluvat avoimen datan hyödyntäminen suunnittelujärjestelmissä sekä mallintava liikenteenohjaus, josta on saatavilla lisätietoa myös tämän webinaaritallenteen muodossa.

Civilpointin ”dynaaminen trio” eli Petri Louhi, asiakkuuspäällikkö Eero Lyytikäinen ja ohjelmistoasiantuntija Jani Laukkanen avasivat parhaita käytäntöjä mallin jakamiseen ja esittelyyn. Novapoint Viewer on ilmainen sovellus, joka mahdollistaa mallin katsomisen. Ohjelmiston kautta voidaan sekä katsoa mallia että kommentoida sitä. Erilaisten markkereiden hyödyntäminen rikastaa kommentointia.

Easy Access on mallin esittelyyn helpoin tapa, eikä sitä tarvitse asentaa erikseen.

– TrimBIM-teknologian avulla malli pyörii ketterästi ja kevyesti. Mallia voidaan myös kommentoida suoraan työpöydälle Novapoint Baseen. Tämä tapa vaatii Trimble ID:n sekä projektiin pääsyn, ja se täytyy aktivoida jokaiseen projektiin erikseen. Suosittelemme kokeilemaan ja käyttämään ahkerasti eri esittelytapoja, jotta käyttäjäkokemuksen kautta niitä voisi kehittää edelleen, rohkaisi asiantuntijatriomme.

Uutta tehoa mikro-oppimisesta

Civilpoint laajentaa koulutustarjontaansa nyt voimakkaammin verkon puolelle. Aiempien luokkakoulutusten ja lähituen lisäksi käyttäjillä on mahdollisuus myös mikro-oppimiseen. Koulutusmaailman uuden trendin mukaisesti oppimateriaali jaetaan lyhyihin videoihin, joita täydentävät havainnolliset ja oppimista edistävät lisämateriaalit.

– Mikro-oppiminen tarkoittaa, että käyttäjä saa jokaisena hetkenä joustavasti ja täsmällisesti juuri sitä oppia, mitä hän tarvitsee. Käyttäjä voi esimerkiksi kerrata peruskurssilla oppimaansa tai keskittyä uuden toiminnallisuuden sisäistämiseen, kuvailee Civilpointin palvelupäällikkö Kati Kätsyri.

Mikrokoulutuksiin voi osallistua kaikilla päätelaitteilla, ja ainoa edellytys on toimiva verkkoyhteys ja palveluun kirjautuminen. Ensimmäisessä vaiheessa tarjoamme Trimble Connect -peruskoulutusta itseopiskeltavana verkkokurssina.

Civilpoint onnittelee ja kiittää!

Koulutusten ja esitysten lisäksi Civilpoint-päivillä palkittiin perinteiseen tapaan kaksi vuoden Trimble-käyttäjää. Onnittelemme lämpimästi A-Insinöörit Oy:n Raila Heikkilää ja Harri Kyllöstä Sitowise Oy:stä!

Lisäksi palkittujen joukossa olivat tänä vuonna infra-alan edistäjät, Ramboll Finland Oy:n Jari Brandt ja Ilkka Malkavaara. Tuomas Hörkkö perusteli huomionosoitusta seuraavasti:

”Kiitämme Rambollia hyvästä yhteistyöstä Turun ammattikorkeakoulun ohjelmistokoulutusten järjestämisessä. Jarin ja Ilkan henkilökohtainen panos ja palo uusien talenttien saamiseksi infra-alalle on erityisen tärkeää nykyään, jotta koulut ja työelämä kohtaavat.”

Tuomas Hörkkö kehotti loppupuheenvuorossaan käyttäjiä aktiiviseen vuoropuheluun tukipalveluiden kanssa.

– Olkaa rohkeasti yhteydessä; kaikki palaute on meille hyvin arvokasta. Tukipalveluille kaikki yhteydenotot ovat hyvin mieluisia ja asiat ratkeavat, kun niitä pohditaan yhdessä, hän summasi.

Seuraavat Civilpoint-päivät järjestetään Helsingissä 12.-13.5.2020! Tilaa uutiskirjeemme, niin saat tapahtumakutsut sähköpostiisi ensimmäisten joukossa.

Tilaa uutiskirje

Jaa

Ota yhteyttä

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Jaa

×

Kiinnostaako infra-alan tuoreimmat uutiset?

Tilaa uutiskirjeemme