Tekla Civil versio 19.2–00 on julkaistu

Infra

Tekla Civil 19.2 -ohjelmaversiossa on toteutettu asiakkaiden toivomia yleisiä kehitysehdotuksia ja parannuksia. Samalla on korjattu aikaisemmin raportoituja ongelmatilanteita ja virheitä.

Tarkat julkaisutiedot ovat luettavissa julkaisutiedotteesta 19.2-00 -version asennuspaketissa sekä versiohistoriasta. Tukipalvelumme vastaa mielellään asennuksiin ja versiotietoihin liittyvissä kysymyksissä. Linkin version asennuspakettiin saat tukipalvelustamme.

Uudet ominaisuudet ja erityishuomiot

 • Dynaaminen tasausryhmä, Dytary: Dytary on uusi tapa suunnitella linjojen tasauksia karttanäkymässä määrittämällä vaakageometrioiden välisiä tasauksien riippuvuuksia eli sääntöjä. Dytarylla nopeutetaan ja helpotetaan tasauksien suunnittelua ja suunnitelman muutoksia luomalla tasauksista malli, joka päivittyy sääntöjen arvoja muutettaessa.
 • Pikanäppäimet: Nyt on mahdollista määrittää toiminnoille pikanäppäimiä, esimerkiksi Tallenna kaikki = Ctrl+S. Pikanäppäimet voidaan määrittää pääikkunan, rakenne-editorin, tasauksen, pituusleikkauksen, poikkileikkauksen ja piirustuksen alasvetovalikoissa oleville toiminnoille.
 • Rakenteen suosikit: Nyt käyttäjä voi määrittää linjoja, alueita, väyliä, rakenteita ja suunnitelmia henkilökohtaisiksi suosikeikseen. Suosikiksi lisäyksen voi tehdä puuhakemiston, kartan ja rakenne-editorin pikavalikosta valituille kohteille. Suosikiksi määritetty kohde näytetään Suosikit-taulukossa, josta voidaan valita yksi tai useampia kohteita näytettäviksi tai muokattaviksi.
 • Referenssikarttojen päivitys: Referenssikarttojen puuhakemiston pikavalikoissa on nyt toiminto ”Lataa uudestaan”, jolla voidaan päivittää referenssikartta ja/tai -kartat.
 • HUOM! Versiossa on DbUpgradella tehtäviä tietokannan rakenteen muutoksia ja tietokantadatojen päivityksiä. Tietokannan rakennetta päivitettäessä tietokanta ei saa olla kenelläkään käytössä.

Järjestämme maksuttoman verkkokoulutuksen version uusista ominaisuuksista keskiviikkona 26.6. klo 10-10.30. Tervetuloa mukaan! Julkaisemme webinaarin jälkeenpäin myös YouTube-kanavallamme.

Ilmoittaudu webinaariin


Lisätietoa uusista, parannetuista ja korjatuista ominaisuuksista

Pääsovellus (19.2-00)

 • Nyt on mahdollista määrittää toiminnoille pikanäppäimiä, esimerkiksi Tallenna kaikki = Ctrl+S. Pikanäppäimet voidaan määrittää pääikkunan, rakenne-editorin, tasauksen, pituusleikkauksen, poikkileikkauksen ja piirustuksen alasvetovalikoissa (menu) oleville toiminnoille. Määritykset tehdään pika-asetusten Näppäimistö-välilehdellä. Asetukset tallentuvat yleisasetuksen ”Pikanäppäinten asetustiedosto” määrittämään tiedostoon, jolloin asetukset voivat olla henkilökohtaisia tai vaikka koko organisaation laajuisia. Käyttövihje: Kun menun toiminnoille tekee ensimmäistä kertaa pikanäppäinten määrityksiä on kyseisen menun oltava esillä. Menulle pikanäppäin ilmestyy, kun ikkuna seuraavan kerran avataan.
 • Etäisyyden mittaustyökalu näyttää nyt viesti-ikkunassa mittausviivan pituuskaltevuuden sekä dZ –arvon, jos mittaviivan molemmat päät ovat osuneet karttakohteisiin, joilla on z-arvo. Esimerkiksi voidaan mitata kahden tasauksellisen rakenteen linjan välinen korkeusero ja kaltevuus. Pituuskaltevuus voidaan mitata myös tasaus- ja leikkausnäkymissä.
 • Korjattu yleisasetuksen ”Dwg/Dxf/Dgn –kirjoituksen tasojen ohjaustiedosto” huomioiminen CAD-kirjoituksessa
 • Referenssikarttojen puuhakemiston pikavalikoissa on nyt toiminto ”Lataa uudestaan”, jolla voidaan päivittää referenssikartta ja/tai -kartat
 • Monivalintataulukoissa ja -listoissa on nyt pikavalikkotoiminto ”Valitse valitsemattomat rivit”
 • Parannettu aktiivisen monikulmioalueen muodostusta Seuraa kohteita –valinnalla, jos kohteet ovat lähellä toisiaan
 • Poikkileikkauksessa on nyt asetus ”Pidä Z”, joka pitää poikkileikkausnäkymän korkeustason askellettaessa eteen tai taakse
 • Korjattu CAD-kirjoitus, jos kohteen kuvautumiseksi on määritetty kuvaustekniikan tyyppi nolla ja kuvaustekniikan määrityksissä ei ole määritetty tyyppiä nolla
 • Korjattu CAD-tiedoston kirjoituksessa syntyneen tiedoston automaattinen aukaisu tiedostotyyppiin assosioidulla suosikkiohjelmalla
 • Estetty .exe, .bat ja vastaavien potentiaalisesti vahingollisten tiedostotyyppien automaattinen käynnistys Tekla Civilin Trimble Connect -puuhakemistosta
 • Projektialueen ulkopuolisen referenssikartan aluetäytöt näkyvät nyt
 • Puuhakemiston alla olevan viestikentän saa erilliseksi ikkunaksi. Nyt viestikenttä palaa heti näkyviin puuhakemiston alle kun erillinen ikkuna suljetaan.

Rakennesovellus (19.2-00)

Dynaaminen tasausryhmä ”DyTaRy”:

 • Mitä: Dynaaminen tasausryhmä, Dytary on uusi tapa suunnitella linjojen tasauksia karttanäkymässä määrittämällä vaakageometrioiden välisiä tasauksien riippuvuuksia eli sääntöjä
 • Miksi: Dytarylla nopeutetaan ja helpotetaan tasauksien suunnittelua ja suunnitelman muutoksia luomalla tasauksista malli, joka päivittyy sääntöjen arvoja muutettaessa
 • Miten: Dytaryyn valitaan haluttu joukko vaakageometrioita, joiden välille lisätään graafisesti erilaisia sääntöjä. Säännöt lasketaan annetussa järjestyksessä. Sääntöjen lisäksi voidaan käyttää linjojen olemassa olevia tasauksia. Tässä versiossa käytettävissä olevat säännöt ovat:
  1. Korkeustaso
  2. VPI
  3. Sivukaltevuus
  4. Sivu dZ
  5. Vapaa kaltevuus
  6. Vapaa dZ
  7. Pituuskaltevuus
  8. Kallistus
  9. Siirtymä
  10. Liitin
 • Missä: Dytaryn luontevia käyttökohteita ovat tasauksien suunnittelu mm. katuliittymissä tai aluemaisilla kohteilla kuten parkkipaikat ja lentokentät. Dytarya voidaan helposti käyttää myös yksittäisissä kertaluontoisissa tasauksen laskennoissa, jolloin dytarya ei tallenneta myöhempiä muutoksia varten. Dytaryn saat käyntiin puuhakemiston Rakenne -> Dynaamiset tasausryhmät -oksan pikavalikosta.

Suosikkien määritys:

 • Nyt käyttäjä voi määrittää linjoja, alueita, väyliä, rakenteita ja suunnitelmia henkilökohtaisiksi suosikeikseen. Suosikiksi lisäyksen voi tehdä puuhakemiston, kartan ja rakenne-editorin pikavalikosta valituille kohteille. Suosikiksi määritetty kohde näytetään Suosikit-taulukossa, josta voidaan valita yksi tai useampia kohteita näytettäviksi tai muokattaviksi. Kullekin suosikkikohteelle voi taulukossa määrittää selitystekstin.
 • Suosikkitaulukko aukeaa, kun kohde lisätään suosikkeihin.  Suosikkitaulukon saa auki myös puuhakemiston Rakenne-haaran pikavalikosta sekä Tarkastele-alasvetovalikosta.
 • Suosikkitaulukon rivin valinta korostaa kohdetta kartalla. Rakenneviestien taulukon pikavalikon kautta voidaan lisätä viestin kohde ja viestin teksti suosikkitaulukkoon.
 • Suosikkitaulukon rivin tuplaklikillä aukeaa kyseisen kohteen ominaisuusikkuna.
 • Suosikkitaulukon pikavalikon kautta voi vaihtaa taulukon rivin väriä.
 • Puuhakemistoon tulee samanvärinen kuvake. Värin määritys ja kuvake poistuvat valitsemalla taustaväriksi valkoisen tai mustan.

Muuta:

 • Korjattu rajoitusviivan toimintaa, joka eräissä tapauksissa saattoi nostaa rajoitetun rakenteen pinnat rajoitusviivan toisella puolella olevan rakenteen pintojen tasoille
 • Korjattu toteutusmallin luontia, joka eräissä tapauksissa saattoi nostaa sulkeutuvan ketjun, kuten saarekkeen kohdalla alimman pinnan ylimmän pinnan tasolle
 • Parannettu rakenteen pinnan maastopinnan seuraamista
 • Kun lisätään uutta rakennetta linjalle ja kytkennän alueella on jo rakenne, niin esitettäviin varmistuskysymyksiin on lisätty vastausvaihtoehdoksi ”Säilytä rakenne aina, älä kysy enää”, jonka valinnalla varmistuskysymyksiä ei enää esitetä kyseisen istunnon aikana. Tällä on tarkoitus estää tahattomat rakenteet poistot erityisesti tilanteessa, jossa kytkennän alueella on paljon rakenteita.
 • Täsmennetty rakenneviestien taulukossa suunnitelman näyttämistä
 • Estetty näkymättömien erikoismerkkien käyttö suunnitelman, väylän, alueen ja linjan nimessä
 • Korjattu ohjelman kaatuminen tallennettaessa tyhjää massalaskennan ohjaustiedostoa
 • Kasvatettu massalaskennan ohjaustiedoston hakemistopolun enimmäispituutta
 • Korjattu satunnainen vika, joka saattoi aiheuttaa yksittäisen rakenteen rakenneosien katoamisen tilanteessa, jossa useita suunnittelijoita suunnitteli rakenteita samalla alueella siten että suunnittelijoilla tulivat muidenkin suunnittelijoiden rakenteet kytketyiksi. Katoaminen edellytti rakenteiden kytkeytymisen lisäksi tietokantatallennuksia sopivassa järjestyksessä.
 • Parametrinen liittymä tekee nyt alueen ketjuista aina linjoja
 • Mahdollistettu valitun ratakohdelajin kuvaustekniikan vaihto
 • Nyt alueen ketjun tasaus näytetään turkoosilla viivalla (kuvaustekniikan lajilla (2000000102) aiemman valkoisen viivan asemasta
 • Nyt rakennesovellus hakee käynnistyksen yhteydessä kaikki maasto- ja karttasovelluksen pinnat (ei kartoitustietopintoja) ja näyttää ne pinnan valintapuussa kohdassa ”Muut maastopinnat”. Tämä haku tehdään sen jälkeen kun ohjelma on lukenut määritykset StrSurfaces.dat-tiedostosta. HUOM! Jos StrSurfaces.dat tiedostossa olevan rakennepinnan id on sama kuin maasto- ja karttasovelluksen pinnan id, niin tällaista maastopintaa ei näytetä ”Muut maastopinnat” puussa, koska rakennetyypissä ei voi käyttää maastopintaa, jonka id on sama kuin jonkin rakennepinnan.
 • Nyt jos alueen ketjulla on päällä asetus ”Hae delta z rakenteesta ajonaikaisesti”, niin alueketjun ominaisuusikkunassa näkyvää dz -arvoa ei huomioida
 • Jos alueen lajiksi on määritetty Liittymä, niin ohjelma saattoi aiheettomasti luulla aluetta parametriseksi liittymäksi
 • Korjattu rakenteen rajoitusviivan kohdalle toteutusmallin viivan kirjoitus
 • Nyt rakenne-editoria avattaessa jätetään rakenteen naapurirakenteet kytkemättä, mikä nopeuttaa rakenne-editorin aukaisua
 • Korjattu toiminnolla Työmaa -> ”Kopioi rakennemalli toteutusmalliksi” avautuvan ikkunan otsikko, joka oli harhaanjohtavasti ”Tiedostoon kirjoitus”
 • Parannettu kuvaajan ominaisuusikkunan aukaisua kun 3D-ikkuna on auki
 • Korjattu alueen reunalinjan suunnan kääntö, jonka jälkeen alueen puolisuus oli väärin
 • Korjattu massalaskentaa kun mukana on aluerakenteita, jolloin eräissä tilanteissa excel-luettelo ja paalukohtainen massaluettelo listasivat toisistaan poikkeavat massat
 • Korjattu paaluvälin ulkopuolisten massojen raportointia siten että excel – tiedoston paaluvälin ulkopuoliset massat ovat oikeissa sarakkeissaan sekä lisätty excel -raportin alkuun laskentaan kuuluvien alueiden listaus
 • Rakenneviestien taulukossa näytetään nyt viestin aiheuttaneen kohteen suunnitelman nimi
 • Rakenneviestien taulukossa näytetään nyt viestin aiheuttaneen kohteen tyyppi
 • Rakenneviestien ikkunaa on kehitetty siten että viestirivin tuplaklikillä aukeaa kyseisen viestin kohteen ominaisuusikkuna
 • Kuvaajadialogin ollessa auki on nyt mahdollista visualisoida kuvaajien paalujen sijainnit tilapäissymboleina kartalla
 • Suunnittelupoikkileikkauksen rakenteiden lista on muutettu taulukoksi, jossa on sarakkeet rakenteiden nimille, alku- ja loppupaalulle, sekä väylän, linjan, alueen ja suunnitelman nimille. Taulukkoa voidaan järjestää sarakkeista. Taulukon pikavalikossa on mahdollisuus piirrättää yksittäisen rakenteen pinnat poikkileikkaukseen tilapäispiirtona. Toiminto on tarkoitettu rakenteiden toiminnan tutkimiseen poikkileikkauksen kohdalla. Valittujen rakenteiden piirrätys piilottaa valitsemattomien rakenteiden pinnat. Taulukon pikavalikossa on myös mahdollisuus valittujen rakenteiden poistamiseen.
 • Nyt lisäystoiminnoissa saadaan z-arvo rakenteen linjasta, jos osutaan linjaan ja jos linjalla on tasaus
 • Dynaamisen tasausryhmän vaatima DbUpgradella tehtävissä oleva tietokantamuutos
 • Lisätty InfraBIM lajit:
  • 104 Ajoradan keskilinja (suravage)
  • 120 Tien reuna
  • 152 Rakenteen taite
  • 154 Palle
  • 158 Siirtymäkiila
  • 159 Muu rakenne, reuna
  • 280 Rautatiekiskon selkä
  • Lajit saa vanhoihin projekteihin päivitettyä DbUpgradella.

Maasto- ja karttasovellus (19.2-00)

 • Mallin rajaviivat kirjoitetaan nyt 2D-viivoina Inframodel-tiedostoon, aiemmin viivojen korkeustasona oli -100000. Huom! Tätä versiota vanhemmat Tekla Civil-versiot eivät osaa oikein lukea 2D-viivoja Inframodel-tiedostosta.
 • Korjattu pinta- ja lajivastaavuustiedostojen huomiointi mallien joukkokirjoituksessa
 • Nyt pintojen välisessä massalaskennassa kerrotaan mitä rakentamisen tuen mallia käytetään, jos laskentaan osallistuva pinta on rakentamisen tuen pinta ja pinnat ovat mallikohtaisia
 • Korjattu piirustuksen ”Suorita toiminto samanlaisissa näkymissä” asetus toimimaan myös poikkileikkauksen ”Näytä viivojen leikkauspisteet” ja ”Näytä viivojen leikkauspisteet viivoilla yhdistettynä” (tunnelipoikkileikkaus) toiminnoissa.
 • Lisätty InfraBIM lajit:
  • 104 Ajoradan keskilinja (suravage)
  • 152 Rakenteen taite
  • 154 Palle
  • 158 Siirtymäkiila
  • 159 Muu rakenne, reuna
  • Lajit saa vanhoihin projekteihin päivitettyä DbUpgradella.

Varustesovellus (19.2-00)

 • Korjattu kaivokortin esitys, jos kaivoon tulee kaarevia putkia
 • Nyt varusteiden valitsijan rivin valinta valitsee myös itse varusteen
 • Lisätty varusteiden valitsijan pikavalikkoon mahdollisuus avata varusteiden uudelleennumeroinnin käyttöliittymä
 • Lisätty varusteiden valitsijaan sarake varusteen xyz-pituuden näyttämiselle
 • Nyt on mahdollista lisätä kaivokortille kaivon status autotekstillä ”Varusteen status”
 • Parannettu kaivojen lukua Inframodel-tiedostosta, joka joillain aineistoilla vei kaivot koordinaatteihin -999999
 • Korjattu dz-muunnoksen käyttö luettaessa putkia Inframodel-tiedostosta
 • Korjattu jäteveden paineputken koodi Inframodel-kirjoituksessa
 • Korjattu kaivojen Inframodel-kirjoituksessa Invert flowDir ja elev määritykset
 • Korjattu ohjelman kaatuminen kun koitettiin liittää varusteet pintaan tuplaklikkaamalla Rakenne-kohtaa pinnan valinnan puuhakemistosta
 • Korjattu piirustuksen ”Suorita toiminto samanlaisissa näkymissä” toimimaan niin, että se toimii varusteita näytettäessä myös toiminnoilla ”Näytä suunnitelmista” ja ”Näytä kaikista suunnitelmista”
 • Nyt varusteiden valitsijassa on mahdollisuus näyttää kymmenen valittavissa olevaa attribuuttia, mikä mahdollistaa varusteiden valitsijan käytön määräluetteloiden teossa
 • Parannettu liikennemerkin jalustan dx/dy kopioinnissa liitetyn merkkikilven kopioimista
 • Nyt liikennemerkin valinnassa suositaan jalustan valintaa kun valitaan jalustan alueelta.

Pohjatutkimussovellus (19.2-00)

 • Nyt myös näytteenotolle voidaan näyttää keskipylväs. Jotta aiemmat asetukset eivät häiriintyisi, niin näytteenoton keskipylvästä ei näytetä, jos keskipylvään leveytenä on oletusarvo 4. Keskipylvään saa näkyviin leveydellä neljä määrittämällä asetuksissa leveydeksi -4.
 • Korjattu pohjatutkimuspisteen liitetiedoston poistaminen
 • Korjattu pohjatutkimusdiagrammin maalajien aluetäyttöjen konvertointi 3D-koordinaatistoon.

Piirustussovellus (19.2-00)

 • Nyt on mahdollista lisätä kaivokortille kaivon status autotekstillä ”Varusteen status”
 • Korjattu piirustuksen ”Suorita toiminto samanlaisissa näkymissä” -asetus toimimaan rakenteen rajoitusviivojen näyttämisessä ja piilotuksessa poikkileikkauksissa, varusteita näytettäessä myös toiminnoilla ”Näytä suunnitelmista” ja ”Näytä kaikista suunnitelmista”, maastopintojen ”Näytä viivojen leikkauspisteet” ja ”Näytä viivojen leikkauspisteet viivoilla yhdistettynä” (tunnelipoikkileikkaus) toiminnoissa
 • Korjattu piirustuksen mittaviivan tekstissä satunnainen roskakirjaimien syntyminen.

3D (19.2-00)

 • Korjattu putkien koron huomiointia
 • Korjattu 3D-mallin leikkausviivojen esitys pituus- ja poikkileikkauksessa, jos 3D-mallissa on vain viivoja
 • Korjattu Z-arvon korostuskertoimen toiminta kun 3D-näkymässä esitetään linjamainen kohde, jolle on määritetty kuvaustekniikka pintoina, esimerkiksi mittalinja tai pursotettu kaide
 • Päivitetty 3D lukemaan SketchUp-formaattiversiota 2019.

Trimble Novapoint tuoteliitos (19.2-00)

 • Parannettu Trimble Novapoint-puun päivitysmahdollisuutta silloin kun Trimble Novapoint on käynnistetty vasta kun Tekla Civil on jo käynnissä
 • Parannettu pintojen tuonnin käyttöliittymän käytettävyyttä
 • Korjattu väyläpintojen julkaisu automaattisesti kytkemään tarvittavat rakenteet ennen julkaisua
 • Korjattu pintojen julkaisu koskemaan vain valittua väylää, jos väylässä on aluerakenne, jonka ketjuna on sivutien mittalinja
 • Korjattu rumpujen julkaisu Teklasta Novapointiin.

Lisätietoja saat tukipalvelustamme.

Jaa

Ota yhteyttä

Arkance Systems tukipalvelut

Arkance Systems tukipalvelut

tuki@arkance-systems.com

09 747 91199

  Jätä yhteydenottopyyntö

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
  ×

  Kiinnostaako infra-alan tuoreimmat uutiset?

  Tilaa uutiskirjeemme