Digitalisaatiosta apua ja tarkkuutta maaperän tutkimiseen ja laskemiseen

Infra

Hankittavien tonttien sijainti- ja hintatiedot ovat rakennuttajille hyvin oleellisia. Myös tonteille rakennettavien kiinteistöjen suunnitteluun sekä rakentamiseen panostetaan ymmärrettävästi paljon, mutta itse tontin maaperäaines saattaa tuottaa yllätyksiä. Jos sitä ei lasketa eikä tutkita, saattavat edessä olla huomattavasti kohonneet kustannukset sekä projektin viivästyminen.

Rakennushankkeiden yllätykset sijaitsevat maan alla

Civilpointilla on herätty maapohjarakentamiseen asiakastarpeen kautta. Maanpintaan liittyvät asiat ovat hyvin selkeitä ja helposti selvitettävissä. Panosrakenteet ja työmerkit voidaan suunnitella suhteellisen vaivatta. Materiaalihukatkin voidaan selvittää, vaikka useamman toimijan mukanaolo saattaa hidastaa työtä. Kun lähdetään maanpinnasta alaspäin, tilanne muuttuu. Tästä syystä useampi suuri, suomalainen rakennusliike on ottanut yritykseen yhteyttä huomattuaan, että rakentaminen on saatettu aloittaa hyvin vajavaisin tiedoin.

Vaikka maaperätutkimusta tehdäänkin, niin monesti edessä on yllätyksiä. Maaperässä voi olla kalliota, joka sijaitsee alempana tai ylempänä kuin on kuviteltu tai maasta löytyy sellaisia aineksia, jotka täytyy poistaa.

– Rakennusliikkeiden kohdalla asialla on paljon merkitystä. Kun hankitaan tontti useamman kerrostaloasunnon rakentamista varten, projektin hinta saattaa muuttua täysin riippuen siitä, minkälainen tontin maaperä ja -pinta on eli siitä, miten tontti soveltuu rakentamiseen, valottaa asiaa Buildpoint Oy:n liiketoimintajohtaja Teemu Nivell.

Civilpoint Oy:ssä ohjelmistosuunnittelijana työskentelevä Kari Kantanen komppaa:

– Riippuen maapohjasta rakentamisessa täytyy ottaa huomioon pohjavahvistukset ja paalutukset, jotka ovat kalliita rakenteita. Jotta vältytään ennakoimattomilta, arvoltaan merkittäviltä kustannusvaikutuksilta, maaperä tulisi tutkia mahdollisimman aikaisessa vaiheessa rakennusprojektia.

 

Digitalisaation mahdollistamilla avoimilla aineistoilla ja uusilla ohjelmistoilla tarkempaa maaperätietoa

Maaperän tutkimiseen ja laskemiseen on olemassa ratkaisu, Civilpointin edustama Trimble Business Center. Asiakkuuspäällikkö Eero Lyytikäinen iloitsee siitä, että palvelu on saanut erittäin hyvän vastaanoton markkinoilla. Demojen jälkeen kuulijat alkavat yleensä pohtimaan välittömästi sitä, kuinka palvelu tukisi heidän liiketoimintaansa. Moni on yllättyneen ilahtunut siitäkin, että tällainen palvelu on ylipäätään olemassa.

– Business Center tarjoaa urakoitsijoille kätevän työkalun, jonka avulla maamassoja voidaan laskea projekteissa. Infran puolella tämä on arkipäivää, muttei toistaiseksi talonrakennuspuolella. Jos talonrakennusprojekteissa kustannukset menevät pitkiksi, johtuu se useimmiten juuri maaperästä. Myös ajalliset kustannukset täytyy huomioida: jos tontti sijaitsee rakennetussa ympäristössä, louhintaa saadaan tehdä vain tiettyinä aikoina, mikä vaikuttaa omalta osaltaan aikatauluun, selventää työkalun parissa jo pitkään työskennellyt Lyytikäinen.

Trimble Business Centerin lähtötietoina voidaan käyttää digitoitavia pdf-piirustuksia tai erilaisia CAD-formaatteja. Ohjelmisto hyödyntää digitalisaation mahdollistamia avoimia aineistoja. Toimintaperiaate on se, että työkaluun viedään Maanmittauslaitoksen aineisto. Tässä aineistossa on syötettynä eri maalajitiedot. Kun ohjelmistolle annetaan suunnitelmatiedot ja korkotaso, saadaan tulokseksi halutun tontin maalaji sekä tieto tarvittavasta kaivuumäärästä. Mallintamisessa ohjelmisto ottaa huomioon tiedonsiirtoformaatit sekä IFC:n.


Mallinnettu rakennuksen pohja sekä Maanmittauslaitoksen avoimesta aineistosta kolmioitu maanpinta Trimble Business Centerin 3D-näkymässä. Kahden pinnan välisellä laskennalla saadaan laskettua yksinkertaisesti leikkausmassat.


Kun maalajipinnat sekä rakennuksenpohjan taso on mallinnettu, voidaan myös esim. kallioleikkauksen syvyyttä tarkastella leikkausnäkymässä.

Tonttivertailu ja maanrakennuskustannusten laskeminen onnistuu etukäteen

– Kun kaivamme ainesta pois, täytyy laittaa jotain tilalle. Business Center laskee myös uudelleentäyttöön tarvittavan materiaalimäärän. Kustannusmielessä kallion louhiminen on aina kalliimpaa kuin perusmaan kaivaminen, Eero Lyytikäinen sanoo.

Business Center -työkalun etuna on myös se, että tietoja voidaan hyödyntää siinä vaiheessa, kun urakoitsijat etsivät sopivia tontteja. Tontteja voidaan vertailla toisiinsa jo alkuvaiheessa, samoin maanrakennuskustannukset saadaan selville ennen lopullista hankintapäätöstä.

Digitalisaation edut tulevat ilmi Business Centerin helppokäyttöisyydessä. Ohjelmisto laskee maamassat suhteellisen pienellä vaivalla ja nopeasti. Uusi teknologia mahdollistaa 3D-näkymän ja visuaalisuus helpottaa muutenkin tulosten analysointia ja vertailemista.

– Sujuvaa käyttöönottoa ja hyödyntämistä varten meiltä saa niin alkuperehdytystä, koulutusta kuin ohjelmistotukeakin, summaa Teemu Nivell.

Artikkeli on julkaistu Geofoor-lehden lokakuun 2019 numerossa. 

Jaa

Ota yhteyttä

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Jaa

×

Kiinnostaako infra-alan tuoreimmat uutiset?

Tilaa uutiskirjeemme