Trimble Quantmia hyödynnetään uudessa suurnopeusjunahankkeessa Ruotsissa

Infra

Atkins Sweden käyttää Trimble Quantm-ohjelmistoa uuden suurnopeusjunan rataverkon parhaiden mahdollisten linjausvaihtoehtojen arviointiin Ostlänken-rataa varten.

Linköpingin läpi kulkeva Ostlänken on osa suunniteltua Tukholman, Göteborgin ja Malmön yhdistävää suurnopeusjunaverkkoa. Atkinsin tehtävä projektissa on tutkia rataväylän sijoitusvaihtoehtoja. Kyseessä on Ostlänken-rataverkon eteläisin osa.

”Yksi haastavimmista tehtävistä on löytää paras mahdollinen yhteys suunnitellun suurnopeusjunan rataverkon seuraavaa osuutta varten”, toteaa Atkins Swedenin rautatiesuunnittelija Mark Lidback. ”Ostlänkenin päätepiste ja aseman sijainti Linköpingissä vaikuttavat rataverkon seuraavaan osuuteen, joka jatkuu Linköpingistä Boråsiin. Tästä syystä meidän täytyy tutkia useita eri vaihtoehtoja, ja se olisi haastava tehtävä ilman Quantmin kaltaista suunnittelutyökalua.”


Rautatiesuunnittelija Mark Lidback, Atkins Sweden. Kuva: Trimble

Atkins Swedenin projektipäällikkö Hanna Francke toteaa, että jokaisen tutkittavan vaihtoehdon täytyy olla vertailtavissa. Tämä tarkoittaa, että vaihtoehtoisilla linjauksilla täytyy olla sama lähtöpiste, samat geometriset vaatimukset tai samat suunnittelunopeuskriteerit. Trimble Quantm on mallipohjainen suunnitteluratkaisu, joka laskee parhaat mahdolliset linjausvaihtoehdot maastokäytävälle monikriteerisen analyysin perusteella.

”Yleensä ratalinjan sijoittelua tutkitaan tarkastelemalla ensin eri vaihtoehtoja, joita pidetään mahdollisina. Sen jälkeen niistä laaditaan karkeat luonnokset, jotta saadaan selville volyymit, maanpinnan muodot sekä siltojen ja tunneleiden tarve. Seuraavaksi laaditaan kustannuslaskelmat manuaalisesti vaihtoehtojen vertailua varten.”

Trimble Quantm automatisoi prosessin, jolloin eri vaihtoehtojen vertailu käy erittäin helposti ja perustietojen muutosten vaikutus vaihtoehtojen analysointiin on helppo havaita. Lidback kertoo, miten Quantm on muuttanut hänen työskentelytapansa täysin ja toteaa uskovansa vahvasti, ettei näin laajaa analyysia olisi mahdollista toteuttaa ilman Quantmia.

”Kun saamme oikeat tiedot käyttöön varhaisessa vaiheessa, pystymme viemään projektia oikeaan suuntaan. Jos toteamme, että esimerkiksi siltojen kaltaisia rakenteita ei juurikaan tarvita, meidän ei tarvitse panostaa niihin, vaan voimme keskittyä asioihin, joilla on suurempi merkitys projektin kannalta”, hän sanoo.

Lidback jatkaa, että jo aloituskokouksessa päästään vertailemaan eri vaihtoehtoja esimerkiksi kustannusten tai hiilidioksidipäästöjen kannalta ja päättämään, minkä maastokäytävien katsotaan toimivan tehokkaimmin.


Kuva: Trafikverket

Yksi Quantmin tärkeimmistä eduista on, että se mahdollistaa eri vaihtoehtojen nopean testauksen. Käyttäjät pystyvät analysoimaan vaihtoehdot ja vertailemaan niitä suhteellisen ripeästi, ja tutkimaan, miten projektin muiden sidosryhmien suunnitelmat ja vaatimukset vaikuttavat eri vaihtoehtoihin. Tällaisia ovat esimerkiksi kuntien kaavoitus ja projektin aikana suunnittelukriteereihin tehdyt muutokset.

Quantm pystyy käsittelemään helposti dataa, jota on yleensä hankala määrittää, kuten hiilidioksidipäästöjä, meluvaikutuksia, maan hankintaa ja kansallisia etuja.

”Me tarjoamme eri näkökulmille ja vaikutuksille tasapuoliset mahdollisuudet ja otamme huomioon monien sidosryhmien näkökulmat ja edut eri maastokäytävien laskennassa ja arvioinnissa. Näin useammat sidosryhmät saavat omat näkökohtansa mukaan laskelmiin. Ostlänken-projektissa suurin vaikutus on kuntien kaavoituksella ja muutoksilla suurnopeusjunan nopeuteen”, Lidback toteaa.

Lähde: Trimble

Katso esittelyvideo Trimble Quantm -ohjelmistosta:

Jaa

Ota yhteyttä

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Jaa

×

Kiinnostaako infra-alan tuoreimmat uutiset?

Tilaa uutiskirjeemme