Opinnäytetyö: Resurssitehokkaita ja ympäristön huomioivia ratkaisuja Trimble Quantm -sovelluksella

Infra

Destialla työskentelevä Joel Lerkki on hiljattain viimeistellyt Trimble Quantm -sovelluksen resurssitehokkuuteen liittyvän opinnäytetyönsä. Sen myötä syntyi parempi ymmärrys siitä, mihin kaikkeen suunnittelutyökalu taipuu – ympäristöystävällisyyttä unohtamatta.

Joel Lerkki on tuore energia- ja ympäristötekniikan insinööri, joka on vastikään saanut valmiiksi Trimble Quantm -sovellukseen liittyvän opinnäytetyönsä Päästöjen optimointi tiesuunnittelussa – Valtatien 4 parantaminen Hirvaan kylän kohdalla.

Kaikki alkoi siitä, kun Lerkki päätyi viimeisenä opiskeluvuonnaan työharjoitteluun Destian katusuunnitteluun. Kun hän ilmoitti etsivänsä opinnäytetyön aihetta, löytyi Destian asiantuntijapalveluissa kehityspäällikkö Olli Plantingilta sopiva teema:

– Meillä on ollut intresseissä tutkia parametristä suunnittelua, ja Trimble Quantm nousi esille. Mietittiin, että haluttaisiin pilotoida sovellusta enemmän ja että tämä sopisi hyvin opinnäyteyhteistyöksi. Esiteltiin siisaihe Civilpointille ja Trimblelle ja saatiin tosi hyvä yhteistyöprojekti aikaiseksi, opinnäytteen työpaikkaohjaajana toiminut Planting kertoo.

Toimeksiannossa selvitettiin Trimble Quantm -suunnittelutyökalun resurssitehokkuutta tiesuunnittelussa ja toisaalta sen tuomia hyötyjä päästöjen ja kustannusten optimoinnissa.

–  Tavoitteena oli luoda Quantmilla mahdollisimman optimaalinen linjaus päästöjen ja kustannusten kannalta. Vertailukohteena hyödynnettiin case-projektina aluevaraussuunnitelmaa valtatien 4 Hirvaan kylän kohdan parantamiseen valmiiksi suunniteltua tielinjausta ja maastokäytävää, Joel Lerkki kertoo.

Helppokäyttöinen, resurssitehokas ja ympäristöystävällinen suunnittelusovellus

Aluevaraussuunnitelmat ovat luonnollisesti hyvin suurpiirteisiä. Näin ollen valtatien 4 Hirvaan kylän tielinjaukselle oli tärkeää löytää vertailukelpoinen lähtötietodata Trimble Quantmin puolelta. Tässä onnistuttiin lopulta hyvin: Tarkastelu ratkaistiin niin, ettei verrattukaan vaihtoehtojen konkreettisia euro- ja hiilidioksidipäästömääriä.

Sen sijaan kahta eri linjausvaihtoehtoa vertailtiin prosentuaalisesti sen perustella, mitä alkuperäinen suunnitelma ja mitä ohjelma antoivat. Kun valmiiksi suunniteltu linjaus oli tietynlainen ja Quantm laski siitä omansa, saatiin Quantmilla 13,6 prosenttia halvempi ja 15 prosenttia vähäpäästöisempi linjaus.

Vertailututkimusten perusteella Quantm todettiin lopulta tehokkaaksi ja helppokäyttöiseksi suunnittelusovellukseksi. Lisäksi löytyi paljon ympäristöhyötyjä: Eri suunnitteluratkaisuilla pystyttiin saamaan vertailukelpoisia tuloksia ympäristöystävällisyydestä ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä. Tiedossa ei ole aiempia opinnäytetöitä, joissa Quantm-sovellusta olisi tutkittu nimenomaan ympäristönäkökulmasta.

– Tämä oli lopulta niin keskeinen asia, että lähdettiin siitä käsin rakentamaan koko opinnäytetyötä. Otimme lopulta pääpainoksi, että halutaan optimoida suunnitelmaa hiilidioksidipäästöjen kannalta parhaalla mahdollisella tavalla, Planting kuvaa.

Ennakkoluulottomalla otteella korkealaatuiseen lopputulokseen

Yksi opinnäytetyön haaste oli rajata tutkimusta ja löytää sille sopiva syvyys, sillä monipuolisessa sovelluksessa olisi riittänyt tarkasteltavaa, vaikka kuinka paljon.

– Trimble Quantm on hyvin laaja sovellus. Siinä pystytään tosi tarkasti määrittelemään erilaisia päästöarvoja esimerkiksi eri ajoneuvoille tai rakennusmateriaaleille. Sitä kautta kaikki vaikuttaa lopputulemaan, Planting selventää.

Aihe ei myöskään ollut lähtökohdiltaan helppo, sillä siinä omaksuttiin yhdellä kertaa sekä sovellus että liuta uusia toimintatapoja. Rohkealla ja ennakkoluulottomalla otteella ja hyvällä yhteistyöllä saatiin kuitenkin tuloksia aikaan:

– Jos on pitänyt kysyä jotain, niin ohjaaja on aina ollut tavoitettavissa. Sillä on ollut suuri vaikutus työn kokonaisuuteen, Joel Lerkki kertoo tyytyväisenä.

Molemmat suosittelevat Quantm-sovellusta tehokkuuden ja ympäristönäkökulman vuoksi

Sekä Lerkki että Planting pitävät Trimble Quantmia varteenotettavana vaihtoehtona linjausvaihtoehtojen optimointiin.

–Jos miettii puhtaasti ympäristönäkökulmasta, on se tietääkseni ainoa ohjelma markkinoilla, joka vertailee linjauksia päästönäkökulmasta heti suunnittelun alkuvaiheessa, Planting huomauttaa.

Sen resurssitehokkuutta ei myöskään voi korostaa liikaa:

– Trimblen puolella kerrottiin tapauksesta, jossa Afrikkaan oli suunnitteilla 40 000 kilometriä uusia rautateitä ja tielinjauksia. Alun perin suunnitteluun piti mennä 30 vuotta, Quantmin mukaantulon myötä siihen meneekin nyt vain viisi vuotta, Lerkki havainnollistaa.

Suunnittelijan näkemys hankkeen kokonaisuudesta ratkaisee lopulta sen, mihin sovellusta kannattaa hyödyntää. Quantm ei esimerkiksi vielä osaa ottaa automaattisesti huomioon linjauksen melu- tai visuaalisia haittoja tai suunnitteluhankkeen vaikutuksia asuinalueeseen ja asukkaisiin.

Mielenkiintoinen kokonaisuus, jonka oppeja voi soveltaa arjessa

Kaiken kaikkiaan opinnäytetyön teko on sujunut hyvin, ja kaikki osapuolet ovat saaneet sen myötä arvokasta ymmärrystä siitä, mihin kaikkeen Trimble Quantm oikein taipuu.

– Jos strategiana on ympäristöystävällisyys ja pyritään vähentämään hiilidioksidipäästöjä suunnittelussa ja rakentamisessa, Quantmia kannattaa hyödyntää.  Sitä voitaisiin tutkia vielä enemmän puhtaasti päästöjen optimoinnin ja vähentämisen kannalta, Planting sanoo.

Valmistumisensa myötä Joel Lerkki jatkaa päivätyötään Destian katusuunnittelussa. Vaikka Quantm ei suoraan sovellukaan asemakaavoitettuun rakennettuun ympäristöön, pystyy Lerkki kertomansa mukaan soveltamaan kaikkea opinnäytetyössään hankkimaansa tietoa.

Molemmat ovat erittäin tyytyväisiä työhön, ja Planting näkee työpaikkaohjaajana, että haastavassa työssä on saatu korkeatasoinen lopputulos aikaiseksi ja että Lerkki on rohkeasti hypännyt mukaan sovelluksen maailmaan.

Lerkin mukaan suuri vaikutus on kuitenkin ollut osaavalla työpaikkaohjaajalla, jota hän kehuu vuolain sanoin:

– Olli on ollut tosi hyvin mukana ja tavoitettavissa ja on antanut asiantuntevaa palautetta. Ohjaajalla on ollut suuri vaikutus työn kokonaisuuteen, kun on saanut varmasti apua kaikkeen. Olen myös kiitollinen siitä, että hän löysi minulle tämän mielenkiintoisen aiheen.

Haluatko oppia lisää Trimble Quantm -sovelluksesta?

Katso webinaaritallenne

Jaa

Ota yhteyttä

Kai Rautakivi

Kai Rautakivi

Asiakaspäällikkö

kai.rautakivi@arkance-systems.com

050 380 4001

Jätä yhteydenottopyyntö

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
×

Kiinnostaako infra-alan tuoreimmat uutiset?

Tilaa uutiskirjeemme