Uusi Talogeotekniikan tietomalliohje edellyttää 3D-mallinnuksen laajempaa käyttöä 

Infra

BuildingSMART Finlandin ohjeistus talogeotekniikan tietomallintamiseen on julkaistu koekäyttöön syyskuussa 2021.  

Talogeotekniikka on oleellinen osa talohanketta, mutta nykyiset yleiset tietomallivaatimukset eivät ota huomioon sen kaikkia erityispiirteitä. Kun yhteiset toimintatavat puuttuvat, esimerkiksi projektien luovutusaineisto vaihtelee eri hankkeissa.  

BuildingSMART Finland julkaisi Talogeotekniikan tietomalliohjeen koekäyttöön syyskuussa 2021. Ohjeen laadinnasta on vastannut hankkeen rahoittajia edustava ohjausryhmä. Civilpointin kehityspäällikkö Petri Louhi on ollut mukana ohjausryhmän kokouksissa sekä kommentoimassa ohjetta. 

– BuildingSMARTin kautta todettiin tarve laajentaa olemassa olevia YIV-ohjeita nimenomaan talogeotekniikan tietomallintamiseen, esimerkiksi formaattien käyttöön, tiedonsiirtoon ja aineiston tuottamiseen liittyen. Tavoitteena on jalkauttaa yhtenäisemmät käytännöt eri toimijoille, Louhi kertoo. 

Uusi ohje huomioi talogeotekniikan erityispiirteet

Talogeotekniikan tietomallintaminen eroaa olennaisesti infrapuolen geotekniikasta, joten YIV2019-ohjeita ei voida soveltaa sellaisinaan. Myös vakiintuneet toimintatavat, kuten talohankkeiden suunnittelu projektikoordinaatistossa, tuovat omat haasteensa talogeotekniikan mallintamiseen.  

Uusi tietomalliohje täydentää YTV2012- ja YIV2019-ohjeistuksia, ja sitä voidaan käyttää joko rinnakkain niiden kanssa tai erikseen. Ohjeen tarkoituksena on yhtenäistää ja kehittää talogeotekniikan tietomallintamista sekä toimia rajapintana talo- ja infrahankkeiden välillä. 

Tietomalliohje kattaa talohankkeen elinkaaresta lähtöaineiston, suunnittelun, rakentamisen ja rakennetun todentamisen. Kunnossapito on rajattu ohjeen ulkopuolelle. Yleisten ohjeiden lisäksi liitteessä esitetään rakennusosakohtaiset vähimmäisvaatimukset georakenteiden luovutusaineistolle. Ohjeistusta tullaan täydentämään esimerkkiaineistolla ja tilaajaohjeilla.  

Vaatimuksena avoimet tiedonsiirtoformaatit ja InfraBIM-nimikkeistö

Tietomalliohje edellyttää, että aineisto tuotetaan alan ohjeiden, InfraBIM-nimikkeistön sekä avoimen tiedonsiirtoformaatin määrittelyiden mukaisesti. Jatkossa geotekniset mallit luovutetaan ja tallennetaan IFC- ja Inframodel-formaateissa, jotta kaikki olennainen tieto säilyy. Sellaisten rakenteiden osalta, joita avoimet formaatit eivät kata, voidaan käyttää esimerkiksi DWG-formaattia.  

– 3D-mallintamista tulee hyödyntää talopuolen geoteknisessä suunnittelussa nykyistä enemmän. Tämä on varmaankin merkittävin muutos ja uutta osalle. Valmiudet 3D-suunnitteluun löytyvät, mutta tähän mennessä suunnitelmia on tehty paljon 2D:nä ja se on riittänyt, Petri Louhi toteaa.  

Civilpoint on kehittänyt Autodesk-alustan päälle ohjelmia, joilla voidaan suunnitella georakenteita mallipohjaisesti ja jotka tukevat IFC- ja Inframodel-aineistojen tiedonsiirtoa. Ohjelmistoilla voidaan lukea myös Infra-pohjatutkimusformaattia, visualisoida kairauksia ja tuottaa kairauksien avulla maalajipintoja. 

– Infra-pohjatutkimusformaatti on meille tuttu ja se on ollut jo pitkään mukana työkaluissamme. Civilpointin ohjelmistot tukevat vaadittavia formaatteja ja tuottavat jatkossakin vaatimuksien mukaista luovutusaineistoa suunnittelusta, Louhi sanoo.  

 Tutustu Talogeotekniikan tietomalliohjeeseen 

 

Jaa

Ota yhteyttä

Arkance Systems myynti

Arkance Systems myynti

myynti@arkance-systems.com

    Jätä yhteydenottopyyntö

    • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
    ×

    Kiinnostaako infra-alan tuoreimmat uutiset?

    Tilaa uutiskirjeemme