Infra

Espoon kaupunki hyödyntää infrahankkeissa avointa kustannustietoa

Espoon kaupunki otti Ihku-laskentapalvelun käyttöön ensimmäisten joukossa kesällä 2021. Allianssimallilla kehitetty järjestelmä lisää laskennan läpinäkyvyyttä avoimella kustannustiedolla.

Ihku-allianssi kehittää kustannuslaskentajärjestelmää ja -palvelua, joilla tuotetaan avointa kustannustietoa infra-alalle. Tilaajakonsortion muodostavat Väylävirasto sekä kuusi kaupunkia: Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Jyväskylä. Palveluntuottajina toimivat Ramboll Finland Oy, Civilpoint Oy, Solita Oy ja Mittaviiva Oy.

Allianssimallissa tilaajat ja toimittajat muodostavat yhteisen organisaation, joka suunnittelee ja toteuttaa hankkeen. Tavoitteet ovat kaikilla samat, ja niin riskit kuin onnistumisetkin jaetaan yhdessä.

– Ihku on Civilpointille ensimmäinen allianssi, jossa olemme osapuolena. Tämä on ollut meille uuden oppimista ja mielenkiintoinen tapa toteuttaa projekti, allianssin projektipäällikkö Timo Ruoho Civilpointilta sanoo.

Civilpoint tuo allianssiin erityisesti infra-alan ohjelmisto-osaamista. Rambollilla puolestaan on suuri määrä eri alojen asiantuntemusta, Solita vastaa ohjelmistokehityksestä ja Mittaviiva hallitsee käytännön kustannuslaskennan.

Ihku-allianssi aloitti toimintansa kehitysvaiheella elokuussa 2018. Helmikuussa 2019 käynnistyneessä toteutusvaiheessa hankittiin kustannusdata ja kehitettiin rakennusosalaskenta. Rakennusosalaskennan pohjana toimii allianssin luoma ja ylläpitämä rakennusosakirjasto. Nyt käynnissä on palveluvaihe, jonka aikana järjestelmään toteutetaan hankeosalaskenta.

Espoon kaupunki siirtyy käyttämään Ihkua kaikissa hankkeissaan

Espoon kaupunki on ollut aktiivisesti mukana allianssityöskentelyssä, ja Ihku-järjestelmän käyttöönotto aloitettiin organisaatiossa ensimmäisten joukossa kesäkuussa 2021.

– Ihku otetaan kaikissa uusissa hankkeissa käyttöön, ja myös meneillään olevissa hankkeissa siirrytään siihen. Tavoitteenamme on, että vuodenvaihteen jälkeen käytämme vain Ihkua, kertoo Espoon kaupungin ohjelmainsinööri Riitta Haapavaara.

Haapavaara on ollut Ihku-allianssissa mukana kehitysvaiheen alusta saakka. Hän työskentelee allianssissa projektiryhmässä tilaajapuolen jäsenenä ja on ollut vahvasti mukana määrittelyssä.

– Olen toimittanut aineistoa ja ollut mukana antamassa tilaajan näkökulmaa. Olen keskittynyt enemmän ohjelman käytettävyyteen ja määrittelyyn, hän kertoo.

Allianssityöskentely saa kehuja Haapavaaralta. Eri organisaatioista tulevien ihmisten ryhmäytyminen ja allianssimallin hahmottaminen vei aluksi aikaa, mutta se kannatti.

– Minusta tämä on ollut ihan mielettömän mielenkiintoinen projekti. Ihmiset tuntevat toisensa, ja kaikki erilaiset ihmiset ja tavat otetaan huomioon. Jokainen saa olla oma persoonansa. Tietenkin allianssi tuo omat piirteensä asiaan, kun on monta tilaajaa, joilla on erilaiset näkemykset siitä, mitä halutaan ja mikä on tärkeää. Meillä on vielä paljon kehittämistä, ja toivon ettei kehittäminen lopu tähän.

Avoin ja läpinäkyvä data lisää koko alan kustannustietoutta

Uuden kustannuslaskentajärjestelmän vahvuuksia ovat avoimuus ja läpinäkyvyys: laskentalogiikka ja lähtöarvot ovat näkyvissä kaikille panostasolta lähtien.

– Tällä hetkellä lasketaan vain yksikköhinnoilla, eikä oikein tiedetä, mistä ne muodostuvat. Siten kustannustietous ei leviä alalla samalla tavalla, eikä välttämättä ymmärretä, mitä kaikkea pitäisi huomioida kustannuksia laskettaessa, allianssin palvelupäällikkö Mirva Kallio Civilpointilta sanoo.

Panospohjaisessa kustannuslaskennassa nähdään lähtöarvot, materiaalit, työkoneet, henkilöt, tuntihinnat ja työsaavutukset. Näin ollen kuka tahansa voi tarkastella, miten yksikköhinnat on laskettu. Hinnastopäivitys tehdään Ihkun järjestelmään kahdesti vuodessa, ja muutakin dataa tarkistetaan jatkuvasti.

– Olemme tehneet valtavan työn kustannuksien mallintamisessa ja datan keräämisessä, mistä olen ylpeä. Kustannusdata on syy, miksi Ihku kannattaa ottaa käyttöön, koska mistään muualta sitä ei oikeastaan saa. Urakoitsijoilla on totta kai omat kustannuslaskentajärjestelmät, mutta konsultti- ja tilaajapuolella tätä dataa ei ole julkisesti saatavilla, Kallio toteaa.

Riitta Haapavaara näkee tärkeänä, että Ihku tuo kilpailevan järjestelmän alalle. Hintojen avoimuus mahdollistaa myös kustannustehokkaamman suunnittelun.

– Näin talousihmisenä se on minua kiinnostava asia. Toivon, että tätä kautta suunnittelijoille tulee enemmän ymmärrystä siitä, mistä kustannukset muodostuvat, Haapavaara sanoo.

Tilaajat ovat luoneet omia ohjeita kustannuslaskentaan Ihku-laskentapalvelulla. Espoon kaupunki tilasi Rambollilta konsulteille suunnatun ohjeistuksen, jossa kuvataan tarvittavat perustiedot ja hankerakenne.

– Tarkoitus on tehdä Ihkuun myös erilaisia Espoon kaupungin mallihankkeita, joita konsultit voivat käyttää pohjana, kun he rupeavat käyttämään Ihkua Espoon kanssa, Haapavaara kertoo.

Koulutukset ja käyttäjäklinikat tukevat Ihkun käyttöönotossa

Civilpoint vastaa Ihku-laskentapalvelun koulutuksien ja tukipalveluiden organisoinnista yhdessä muiden palveluntuottajien kanssa. Peruskoulutuksia vetävät Civilpointin asiantuntijat, ja syventävät koulutukset toteutetaan yhdessä Mittaviivan kanssa.

Ihku-koulutuksia pidetään sekä kaupunkien omille työntekijöille että konsulteille. Espoon kaupungilla kesällä pidetyt koulutukset saivat hyvän vastaanoton.

– Koulutukset menivät todella hyvin, ja niissä oli kaikki tarvittava. Suunnitteluporukastamme lähestulkoon kaikki osallistuvat, ja konsulttien koulutuksessa taisi olla yli sata henkilöä, Riitta Haapavaara sanoo.

Espoosta on osallistunut suunnittelijoita myös käyttäjäklinikoihin, joita Ihku-allianssi järjestää syksyllä 2021 neljä kappaletta. Avoimissa ja maksuttomissa tapaamisissa voi pyytää neuvoja ohjelmiston käyttöön ja keskustella laskentapalvelun ominaisuuksista.

Palvelun kehitystyö jatkuu edelleen, ja Ihkun asiakastukeen kannustetaankin jättämään tukikysymysten lisäksi palautetta ja kehitysehdotuksia.

– Prioriteettina meillä on nyt hankeosalaskennan kehittäminen, ja myös rakennusosalaskentaa jatkokehitetään koko ajan. Tiimit käyvät palautteet läpi viikoittain, Mirva Kallio sanoo.

Ihku-laskentapalvelu tulee infra-alalle käyttöön alkuvaiheessa allianssin tilaajakonsortion kautta, koska tilaajien käyttöoikeus kattaa myös heidän palveluntuottajansa. Civilpoint toimii järjestelmän jälleenmyyjänä kolmansille osapuolille.

– Haluamme olla mukana tuomassa laskentapalvelua laajasti myös tilaajakonsortion ulkopuolelle, Timo Ruoho sanoo.

Riitta Haapavaara, ohjelmainsinööri, Espoon kaupunki:

“Minusta tämä on ollut ihan mielettömän mielenkiintoinen projekti. Ihmiset tuntevat toisensa, ja kaikki erilaiset ihmiset ja tavat otetaan huomioon. Jokainen saa olla oma persoonansa. Tietenkin allianssi tuo omat piirteensä asiaan, kun on monta tilaajaa, joilla on erilaiset näkemykset siitä, mitä halutaan ja mikä on tärkeää. Meillä on vielä paljon kehittämistä, ja toivon ettei kehittäminen lopu tähän.”

Ota yhteyttä

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Jaa

×

Kiinnostaako infra-alan tuoreimmat uutiset?

Tilaa uutiskirjeemme