Infra

Joensuun uuden ratapihan suunnitelmat konkretisoituvat AR-teknologian avulla

Joensuun rautatieaseman ratapihan uudistaminen on merkittävä infrahanke, jossa kaupungin asemanseutu kokee perusparannuksen myötä historiansa suurimman muutoksen. Väylävirasto ja ankkeen rakennuttajakonsultti Welado päätyivät käyttämään AR-pohjaista visualisointisovellus Trimble SiteVisionia yhdessä Trimble Connectin kanssa, jotta tietomallit saadaan hyötykäyttöön jo suunnittelun aikana.

Uudistusten myötä moderni, entistä toimivampi ratapiha

Joensuun keskustan tuntumassa sijaitsevalla ratapihalla on pitkä historia: puinen asemarakennus ja ensimmäiset raiteet otettiin käyttöön jo vuonna 1894. Vuosien varrella asemanseutu on kokenut uudistuksia, mutta niitä tarvitaan jälleen: ratapihan nykyiset kiskot, pölkyt ja sepelitukikerrokset ovat huonokuntoisia. Lisäksi turvalaite sekä sähkörata- valaistus- ja vaihteenlämmitysjärjestelmät vaativat uudistamista. Nyt, vuonna 2021 ja lähes 130 vuotta ensimmäisen käyttöönoton jälkeen ratapiha modernisoidaan ja perusparannetaan lähes täysin.

 

Trimble SiteVision auttaa näkemään konkreettisesti, mitä mihinkin rakennetaan

Ratapihan perusparannuksen kaltaisessa jättihankkeessa suunnitteluun panostetaan erityisen paljon, joten myös havainnollistaville ratkaisuille on käyttöä, Civilpointin ja Weladon yhteistyön taustalla olikin tarve juuri suunnitteluvaiheen visualisointiin ja tietomallien parhaaseen mahdolliseen hyödyntämiseen hankkeen elinkaaren alussa. Tähän tarpeeseen vastatakseen osapuolet miettivät yhdessä erilaisia ratkaisuja siihen, miten malleja saadaan tarkasteltua myös maastossa ja kuinka niitä saadaan visualisoitua paremmin jo alusta alkaen.

–Tavoitteena oli, että malleja pystyisi työmaakäynneillä katsoman konkreettisemmin ja näkemään selkeästi, mitä mihinkin rakennetaan. Näin työmaalla olisi mahdollisuus tarkastella tulevia rakenteita visuaalisemmin eikä siellä tarvitsisi pyöriä paperisten suunnitelmien kanssa, kertoo Welado Oy:n suunnitteluttaja Katja Puolitaival, joka toimii hankkeessa tilaajan tietomallikoordinaattorina.

Ratkaisujen kartoituksen jälkeen päädyttiin yhteistuumin siihen, että järkevintä olisi AR-teknologiaa hyödyntävän Trimble SiteVision -laitteen hyödyntäminen yhdessä Trimble Connect -yhteiskäyttöalustan kanssa. SiteVision on kädessä kulkeva älypuhelimeen perustuva laite, jonka saa helposti mukaan työmaakäynnille. Trimble Connect taas oli jo valmiiksi toiminut hankkeessa projektinhallinta- ja yhteiskäyttöalustana. Käyttöönotto ja integrointi oli siten saumatonta ja sujuvaa.

– Oli kätevää, ettei SiteVisionia varten tarvinnut erillistä ohjelmaa vaan molemmat Trimblen tuotteet toimivat yhdessä. Laite oli meillä alun perin vain vuokralla, kunnes Väyläviraston projektipäällikkö Jetro Matilainen halusi lopulta ostaa sen hankkeelle omaksi. Tämäkin onnistui tosi hyvin ja saimme kattavan koulutuksen SiteVisionin käyttöön, Puolitaival kehuu.

Trimble Connect on tuttuna alustana helpottanut yhteensovittamista ja projektinhallintaa. Trimble SiteVision on lisätyn todellisuuden avulla auttanut hahmottavaan tulevaa konkreettisemmin.

– Joensuun ratapihan hanke on suuri ja malleja on tehty suunnittelun aikana paljon. Käyttöliittymä on visuaalinen, mutta laitteen käyttö vaatii näin isossa hankkeessa mallien yhdistämistä ja rajaamista ennakkoon. Tavoitteena on saada laitteelle valmiiksi selkeät mallikokonaisuudet, joita valvojien on jatkossa helppo käyttää työmaakatselmuksilla. Lisäksi Puolitaival kehuu Civilpointilta saamansa palvelua ja asiantuntija-apua.

– Palvelu on hyvää, ja olemme aina saaneet tarvittavat vastaukset kysymyksiimme.

Ratkaisusta etua myös valvonnalle – Tulevaisuudessa monia hyödyntämismahdollisuuksia eri sidosryhmien kanssa

Puolitaipaleen mukaan SiteVisionin lisättyä todellisuutta hyödyntävästä, visualisoivasta teknologiasta on saatu apua myös työmaiden valvontaan. Hän sanookin toivovansa, että siitä saataisiin tulevissakin hankkeissa valvonnalle selkeä työkalu, jonka avulla heidän työnsä helpottuu.

– Hoksasimme viime työmaakäynnillä, että myös valvoja pystyy tarkastelemaan kokonaisuutta paremmin: SiteVision antaa valvojalle paremman ymmärryksen siitä, mikä rakenne mihinkin tulee. Tämä ja helposti mukana kulkeva laite helpottavat yhdessä valvontaa.

Koronapandemia on vaikuttanut hankkeen käytäntöihin siten, että työmaakäyntejä ja muita fyysisiä vierailuita on ollut tavallista vähemmän. Puolitaival uskookin, että tämä on osaltaan johtanut siihen, ettei SiteVisionin täyttä potentiaalia ole vielä päästy hyödyntämään.

– Suunnitteluprosessissa se ongelma, että mallit eivät välttämättä ole valmiita samanaikaisesti ja siten tilaajalla käytössä. Kun suunnitteluaikataulu on kireä ja hankkeen suunnittelijat eri kaupungeissa, saattaa laitteen hyödyntäminen jäädä suunnittelun aikana kevyeksi.

Kun SiteVision ja sen hyödyt tulevat ajan myötä hankkeen osapuolille tutummiksi, on jatkokäytön potentiaalia Puolitaipaleen mukaan kuitenkin paljon:

– Jos SiteVisionia olisi saatu suunnitteluaikana hyödynnettyä vielä enemmän, sovelluskohteita olisivat voineet olla yhteistyö Joensuun kaupungin ja Joensuun veden kanssa. Näissä yhteyksissä olisi ollut konkreettista käydä katsomassa kohteita paikan päällä.

Myös erilaiset vaihtoehtotarkastelut edellyttävät usein maastossa tapahtua tarkastelua sekä konkreettista tapaa esitellä suunnitelmia sidosryhmille.  Tämä vaatisi suunnittelutoimeksiannoissa kuitenkin aina mallien tekoa pelkän paperipiirustuksen sijaan.

– Kun jossain on esimerkiksi hyvin näkyvä kohde, voisi SiteVision-laitteella tarkastelu olla aiheellista. Yksi hyödyntämiskohde voisivat olla ratasuunnitelmavaihe ja esimerkiksi siltojen vaihtoehtotarkastelut.  Visualisoinnin avulla kokonaisuus eri vaihtoehdoista hahmottuisi paremmin ja tämä voisi auttaa eri osapuolia päätöksenteossa, Puolitaival ehdottaa.

 

 

 Katja Puolitaival, hankkeen tietomallikoordinaattori:

–Tavoitteena oli, että malleja pystyisi työmaakäynneillä katsoman konkreettisemmin ja näkemään selkeästi, mitä mihinkin rakennetaan. Näin työmaalla olisi mahdollisuus tarkastella tulevia rakenteita visuaalisemmin eikä siellä tarvitsisi pyöriä paperisten suunnitelmien kanssa.

Ota yhteyttä

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Jaa

×

Kiinnostaako infra-alan tuoreimmat uutiset?

Tilaa uutiskirjeemme