Infra

Kalasatamasta Pasilaan -hanke luottaa Trimble Connectiin tietomallien yhteensovittamisessa

Kalasatamasta Pasilaan kulkevan raitiotien rakentamiseen käytetään Trimble Connectia ja Civilpointin Map Extension -lisäosaa tietomallien yhteensovittamiseen. Yhdessä tekeminen tehostuu, kun eri ohjelmistoja ja tiedonhallinta-alustoja käyttävien organisaatioiden tietomallit saadaan sovitettua saumattomasti yhteen.

Helsinkiin ollaan suunnittelemassa ja rakentamassa uutta joukkoliikenneyhteyttä Kalasatamasta Hermannin rantatien kautta Pasilaan. Mukana on kymmenkunta organisaatiota, joista suurin osa toimii tässä hankkeessa jollain tasolla tietomallien kanssa. Näin ollen tietomallipohjainen suunnittelu ja rakentaminen on alusta alkaen hankekokonaisuuden kannalta keskeisessä roolissa.

Perinteiset, organisaatiokohtaiset verkkolevyratkaisut tai projektipankit eivät olleet varteenotettava vaihtoehto useista toimijoista koostuvan allianssihankkeen tiedonhallinta-alustaksi. Jotta havainnollisia tietomalleja voitaisiin tarkastella yhteensovituksen yhteydessä, mukaan tiedonhallinta-alustalle haluttiin myös 3D-katseluominaisuus. Myös tuotannon näkökulmasta nähtiin suurena etuna, että ennen aineiston omaan käyttöön lataamista suunnitelmia ja riippuvuuksia muihin ympärillä oleviin rakenteisiin päästäisiin tarkastelemaan kolmiulotteisessa maailmassa.

Ratkaisuna Trimble Connect sekä Civilpoint Map Extension tietomallien tarkasteluun ja yhteensovitukseen

Yhdessä Civilpointin kanssa päädyttiin palvelukokonaisuuteen, jossa tietomallien yhteensovittamiseen ja tarkasteluun käytetään Trimble Connectia yhdistettynä Civilpointin kehittämään lisäosaan Map Extensioniin.

– Valitun ratkaisun etuna on, että sitä pystyvät hyödyntämään muutkin kuin päivittäin tietomallien kanssa työskentelevät. Heille saadaan visuaalisempi näkymä tietomallintamisen etenemiseen erityisesti Map Extensionissa, kertoo hankkeessa suunnittelun tietomallikoordinaattorina toimiva WSP Finland Oy:n tietomalliasiantuntija Valtteri Brotherus.

– Trimble Connect on ollut käytössä monen hankkeen eri vaiheissa kuten työn toteuman esittämisessä. Map Extension on erityisen hyödyllinen hankkeen alussa: siihen saa suunnitelmia ja taustakarttoja, joiden avulla mestari näkee, mitä tuleman pitää, lisää Karaatti-projektiallianssissa mittauspäällikkönä toimiva GRK Infra Oy:n mallinnuspäällikkö Krister Lönnberg.

Suunnittelupuolen lisäksi Trimble Connect on hyvä työkalu myös eri tuotannon rooleissa työskenteleville henkilöille:

– Civilpointin ratkaisu tarjoaa hyvin työkaluja ja työstömahdollisuuksia. Esimerkkinä voisin mainita, että hankkeeseen perehdyttäjät voivat esittää työmaan aluesuunnitelmia käyttäen apuna Map Extension -karttapohjaa pdf-tiedostojen sijaan, kuvailee Sörkän spora -projektiallianssin tuotannon tietomallikoordinaattorin roolissa toimiva Destia Oy:n automaatio-operaattori Marko Virtanen.

Monen ohjelmiston kokonaisuudessa yhteensovittamisen rooli ja aktiivinen asiakastuki korostuvat  

Trimble Connect yhdessä Map Extensionin kanssa on hyvä työkalu yhteensovittamiseen ja asioiden havaitsemiseen. Kun hankkeessa on mukana useampi eri yritys ja kaikilla omat ohjelmistot yhteensovittamisen rooli korostuu.  Trimble Connectin kaltaiset ratkaisut ovat välttämättömiä, jotta tiedonhallinta-alustoja ja tietomalleja saataisiin sovitettua järkevällä työmäärällä. Civilpointin ratkaisun keskeisenä etuna onkin ollut, että mahdolliset ongelmat huomataan jo suunnittelupöydällä.

– Sen avulla eri tekniikkalajien yhteensovituksen ongelmat eivät tule esiin vasta työmaalla niin, että huomattaisiin esimerkiksi kaukolämmön ja huleveden putkien törmäys. Tällaiset asiat nähdään nyt jo suunnitteluvaiheessa, toteaa AFRY Finlandilla työskentelevä, hankkeessa suunnittelun tietomallikoordinaattorina toimiva katusuunnittelija Antti Latva.

Myös asiakastuki ja halu kehittää ratkaisuja edelleen on tärkeässä roolissa, kun halutaan huolehtia parhaasta mahdollisesta lopputuloksesta.

– Civilpoint on nopea tarjoamaan omaan Map Extension -lisäosaansa liittyvää tukea, ja he ottavat kehitysehdotuksia hyvin vastaan. Vaikka kyseessä on uusi tuote, ovat he valmiita ottamaan parannusehdotuksia vastaan ja kehittämän tuotetta niiden pohjalta, Latva lisää.

Tulevaisuuden megahankkeet ja digitalisaatio kasvattavat yhteensovittamisen tarvetta jatkossakin

Kun käynnissä tulee jatkossakin olemaan suuria, allianssimuotoisia rata- tai raitiotiehankkeita, tarve mahdollisimman saumattomaan yhteensovittamiseen ei tule katoamaan – se tulee pikemminkin korostumaan entisestään. Alan ratkaisujen edistymistä seurataankin toimijoiden keskuudessa mielenkiinnolla:

– Kun eri organisaatioilla on eri suunnitteluohjelmistot käytössä, miten niiden välinen yhteensovitus voitaisiin saada entistäkin sujuvammaksi? Alalla tarvitaan jatkuvaa kehitystä, jotta mallien yhteensovitus on sujuvaa yli organisaatiorajojen toimivissa megahankkeissa, Brotherus pohtii.

Kun ajatellaan digitalisaation megatrendiä, myös keskisuurissa hankkeissa nähdään tarve jalkauttaa Trimble Connectin ja Map Extensionin kaltaisia työkaluja sekä panostaa niiden markkinointiin.

–Näin päästäisin projektipankki- ja pdf-tiedostomaailmasta pois kohti kokonaisvaltaista tietomallipohjaista suunnitteluprosessia ja rakentamista. Näitä tulisi rummuttaa aktiivisesti kaikille osapuolille, sillä ne eivät tule tästä katoamaan mihinkään, Virtanen avaa.

Tietomallien hyödyntäminen hankkeissa vaatii , että he tuottavat työkaluja, jotka ovat helpommin omaksuttavissa eritaustaisille käyttäjille.  Tietomallien hyödyntäminen erilaista mallintavan suunnittelijan kuin projektin johdon tai tilaajan edustajan näkökulmasta. Tilaajien pääseminen tietomallien käyttäjiksi olisi myös toiveissa.

– Tietomallit ovat jo hyvin käytössä suunnittelupöydillä, ja siellä on hyvät tekniset valmiudet. Toisaalta tilaajan työvälineenä saattaakin olla älypuhelin, jolloin raskas tietomalli ei ehkä pyörikään käyttäjäystävällisesti. Innokkaasti odotan, että ohjelmistotuottajat tekevät tulevaisuudesta entistä helppokäyttöisempiä ratkaisuja, niin saamme kaikki projektiosapuolet mukaan tietomallintamiseen, Brotherus kiteyttää.

kuvakaappaus raitiotien mallista Trimble Connectissa

Civilpointin kokonaisuus on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi tietomallien yhteensovittamisessa.

Valtteri Brotherus, suunnittelun tietomallikoordinaattori:

”Valitun ratkaisun etuna on, että sitä pystyvät hyödyntämään muutkin kuin päivittäin tietomallien kanssa työskentelevät. Heille saadaan visuaalisempi näkymä tietomallintamisen etenemiseen erityisesti Map Extensionissa.”

Ota yhteyttä

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Jaa

×

Kiinnostaako infra-alan tuoreimmat uutiset?

Tilaa uutiskirjeemme