Infra

Karttapalvelu tekee näkymättömän näkyväksi – lähes reaaliaikaisesti

Vesirakentaminen ei ole samalla tavalla näkyvää kuin tie- tai ratarakentaminen. Väyläviraston ja Kokkolan Sataman yhteishankkeessa Trimble Connect-yhteiskäyttöalustaan liitettävä karttapalvelu tekee näkyväksi sen, mitä ei vielä silminnähtävästi voida havaita.

Kokkolan väylän ja sataman syventäminen -yhteishankkeessa syvennetään nykyistä Kokkolan 13 metrin väylää ja tehdään siihen liittyviä ruoppaus- ja läjitystöitä sekä väylän merkintään liittyviä turvalaitetöitä. Hankkeessa väylän syvyyttä kasvatetaan 14 metrin kulkusyvyyden vaatimusten mukaiseksi, jolloin Kokkolan Sataman kilpailukyky paranee sekä mahdollistetaan suurimpien alusten täysi lastaus. Väylän ruoppausmassat hyödynnetään satamakentän rakentamisessa.

– Tällaisessa hankkeessa haasteena on erityisesti aikataulujen yhteensovittaminen. Tärkeintä on, että alusturvallisuus turvataan sekä sataman liikennettä tai sen alueen muiden toimijoiden toimintaa ei häiritä, kertoo Rambollin liiketoiminnan kehitysjohtaja Tommi Marjamäki. Marjamäki keskittyy erityisesti projektien kehittämiseen Rambollilla, jolle Kokkolan Satama on tehnyt toimeksiannon.

Selaimen kautta käytettävä karttapalvelu on laite- ja paikkariippumaton

Civilpointin karttasovelluksen erityinen merkitys hankkeelle on, että kuka tahansa karttapalvelua käyttävä pystyy ajasta, paikasta ja laitteesta riippumatta näkemään suunnittelumallin ja tarkistamaan reaaliaikaisen hankkeen tilanteen. Käyttäjäkohtaisesti räätälöitävissä oleva visuaalinen näkymä kertoo enemmän kuin pelkät luvut.

– Helpottaaksemme projektinjohdon työtä sekä minimoidaksemme aikataulu- ja taloudelliset riskit, lähdimme yhteistyöhön Civilpointin kanssa, Marjamäki jatkaa.

– Karttapalvelu toimii selaimen kautta. Lähdimme hankinnassa nimenomaan siitä, että emme halua olla laiteriippuvaisia, vaan ajankohtainen tilanne on pystyttävä tarkistamaan kaikilla yleisesti käytössä olevilla laitteilla.

– Tilannekatsauksen reaaliaikaisuutta ei voi liiaksi korostaa. Saamme yleistilanteen sovelluksen kautta ja lisäksi yksityiskohtaisen katsauksen valvonnalta perinteisin menetelmin.

Näkymä Väyläviraston ja Kokkolan Sataman yhteishankkeessa käytettävästä Trimble Connect-yhteiskäyttöalustaan liitettävästä karttapalvelusta.

Rambollilla on karttapalvelu käytössä myös toisessa vesirakentamisen hankkeessa. Tavoitteena on edistää karttapalvelun käyttöä myös kansainvälisissä projekteissa, jolloin Ramboll pystyy entistä enemmän tuottamaan lisäarvoa hankkeiden tilaajille.

– Karttapalvelu on räätälöitävissä hyvinkin pitkälle asiakkaan tarpeisiin, mikä tuo joustavuutta ja kehitysmahdollisuuksia sen käyttöön. Civilpointin korkea tekninen osaaminen ja ideointi saman pöydän ääressä palvelun kehittämiseksi juuri hankkeen tarpeisiin on tuonut hedelmällisiä, kaikkia osapuolia hyödyttäviä ratkaisuja.

Myös Civilpointilla ollaan tyytyväisiä yhteistyöhön Rambollin kanssa. Projekti ei ole ainoastaan mahdollistanut teknologian räätälöinnin hanke- ja asiakaskohtaiseksi, vaan myös perehtymisen asiakkaan prosesseihin ja haasteisiin. Tämä tuo konkreettisia ratkaisuja asiakkaan arkeen:

– On ollut ilo kehittää Civilpoint Map Extension-karttatyökalua yhteistyössä Rambollin ammattitaitoisen henkilöstön kanssa ja räätälöidä Map Extensionista hanke- ja asiakaskohtainen työkalu, joka tuottaa lisäarvoa projekteille sekä asiakkaan liiketoiminnalle. Olemme pystyneet hyvin vastaamaan satama- ja vesiväylärakentamisen tarpeisiin, jotta työkalu on perinteisten maarakentamishankkeiden lisäksi hyödynnettävissä myös hankkeissa, joissa tietomallipohjaisella toteumatiedolla on erityisen suuri rooli rakentamisen seurannassa. Tämänkaltaiset kehityshankkeet ovat siinä mielessä myös erityisen mielenkiintoisia, että teknologian lisäksi pääsemme perehtymään myös asiakkaan prosesseihin sekä haasteisiin. Tämän myötä pystymme tuomaan teknisellä osaamisellamme ratkaisuja asiakkaiden päivittäisiin haasteisiin, toteaa Civilpointilla karttapalvelun kehitystä ohjannut avainasiakaspäällikkö Eero Lyytikäinen.

Merenpohjaan upotetut räjähteet vaativat erityissuunnitelmia

Aikaisempien ruoppaushankkeiden yhteydessä alueelta on löytynyt Puolustusvoimien ammus- ja räjähdetarvikkeita. Tämä on huomioitu sekä hankkeen suunnittelussa että toteutuksessa.

– Alue on kartoitettu, ja hankkeelle on tehty muun muassa erityiset varautumissuunnitelmat ja toimenpidesuunnitelmat räjähteitä koskien. Varauduimme jo hankkeen alkaessa siihen, että räjähteitä löytyy vielä toteusvaiheen aikana, kertoo Väyläviraston projektipäällikkö Seppo Paukkeri.

– Suurin onnistuminen hankkeessa tähän mennessä onkin juuri turvallisuusaspekti, johon on merkittävästi panostettu ja jonka riskit on tiedostettu. Projektille ei ole aiheutunut järjestelyistä ylimääräistä viivettä aikatauluissa. Myös budjetissa on pysytty, Paukkeri jatkaa.

Jotta näin mittavassa hankkeessa pysytään aikataulussa ja budjetissa, projektin seurantaan tarvitaan monenlaista tietoa useista eri lähteistä. Civilpointin karttapalvelu kokoaa projektissa käytettävät eri tietolähteet yhteen helppokäyttöiseen käyttöliittymään, jota voi käyttää kaikilla laitteilla, joista löytyy nettiselain.

– Kokkolan väylän ja sataman syventäminen-hankkeessa ei käytetä enää paperisuunnitelmia, vaan tietomalleja, ja Map Extension-karttapalvelu mahdollistaa sen, että voimme tarkastella yhtäaikaa mallipohjaisia suunnitelmia ja toteumatietoja. Ajantasainen tilannekuva projektista on aina saatavilla helposti, Paukkeri toteaa.

Ota yhteyttä

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Jaa

×

Kiinnostaako infra-alan tuoreimmat uutiset?

Tilaa uutiskirjeemme