Infra

Viron Tiehallinto aloitti matkan kohti tietomallipohjaista suunnittelua yhdessä Civilpointin kanssa

Kaksi vuotta sitten Virossa päätettiin valtiotason päätöksellä siirtyä infraBIM-pohjaiseen suunnitteluun ja rakentamiseen. Civilpoint on tukenut työtä toimimalla pilottitoimittajana Viron Tiehallinnolle. Yksi yhteistyön sivutuloksista on se, että Virossa laaditaan nyt omaa BIM-ohjeistoa.

Hallitustason päätöksellä tietomallipohjaiseen suunnitteluun

Viron Tiehallinnolla ei ole aiemmin ollut kattavia ohjeita BIM-pohjaisen infrastruktuurin suunnitteluun, rakentamiseen, ylläpitoon tai omaisuuden hallintaan.

– Käytimme aikaisemminkin digitaalisia ohjelmistoja ja työkaluja, muttemme varsinaisesti tietomallityöskentelyyn tarkoitettuja. Emme myöskään toimineet kovin innovatiivisesti esimerkiksi suunnitteluun liittyvissä prosesseissa, taustoittaa Tiehallinnon projektipäällikkö Erko Puusaag tilannetta.

Viime vuosina BIM-pohjainen suunnittelu on kuitenkin herättänyt paljon kiinnostusta Virossa. Hallitus tuki voimakkaasti ajatusta tietomallisuunnittelun hyödyntämisestä. Tuloksena oli hallituksen ja julkisen sektorin välinen sopimus, jonka mukaisesti osapuolet sitoutuivat edistämään digitaalisissa ympäristöissä toimimista.

– Meille Tiehallinnossa tämä tarkoitti sitä, että saimme hallitustasoisen määräyksen keskittyä BIM-periaatteita noudattavaan työhön. Tämän mukaisesti saimme myös resursseja tutustua ja ottaa käyttöön tiedonhallintavälineitä mallintavaa suunnittelua ja tiedonkulkua varten, kertoo Puusaag.

Civilpointin etuna käytännön kokemus ja monipuoliset ohjelmistot

Viron Tiehallinto aloitti projektin kartoittamalla BIMiä hallitsevia konsultteja. Katseet kääntyivät Itämeren yli Suomeen, sillä maidemme tieinfra muistuttaa paljon toisiaan.

– Civilpoint valikoitui toiseksi suomalaisyritykseksi, jonka kanssa aloitimme pilottityöskentelyn. Halusimme kumppanin, jolla on nimenomaan oikeaa kokemusta BIMistä eikä ainoastaan teoreettista tietoa. Lisäksi koimme Civilpointin digitaaliset työkalut meille sopivina, perustelee Puusaag valintaa.

Vuoden 2018 ensimmäisessä pilotissa rakennettiin kiertoliittymä. Vuonna 2019 toteutettiin kaksi pilottia, joista toinen oli siltahanke ja toisessa muutettiin olemassa oleva t-risteys kiertoliittymäksi.

Pilottien tiedonkulussa ja -hallinnassa käytettiin Trimble Quadria, Trimble Connectia sekä Civilpoint Map Extension-sovellusta. Suunnittelijan tekemät tietomallipohjaiset suunnitelmat hyväksyttiin Quadri-tietomallipalvelimessa, jonka jälkeen ne julkaistiin kaikkien sidosryhmien katseltavaksi Connect-yhteiskäyttöalustalla. Urakoitsija sai siis suunnitelmat ja tarvittavat aineistot suoraan Trimble Connectista.

– Samalla periaatteella urakoitsija julkaisi tekemänsä toteumamallit yhteiskäyttöalustalla. Trimble Connect mahdollisti piloteissa tehokkaan ja sujuvan tiedonjaon hankkeen osapuolten välillä. Urakoitsijat käyttivät myös aktiivisesti Connectia ja Map Extensionia kommentointiin sekä suunnitelmien ja rakentamisen laadunvarmistukseen, kertoo pilottihankkeissa mukana ollut projektipäällikkö Mirva Kallio.

– Pilottien tekeminen oli innostavaa, ja oli kiva huomata kuinka vastaanottavaisia ja innostuneita pilottien sidosryhmäläiset olivat. He ottivat kaiken uuden tiedon mielenkiinnolla vastaan ja kysymyksiäkin tuli paljon. Myös uusien ohjelmistojen oppiminen sujui eri sidosryhmiltä erittäin nopeasti. Mielelläni tekisin jatkossakin yhteistyötä Viron Tiehallinnon kanssa, summaa Kallio.


Civilpointin ohjelmistoasiantuntija Jani Laukkanen esittelee Trimble Connectin hyödyntämistä työmaalla ja Map Extension -karttakäyttöliittymää.

Viron BIM-ohjeiston perustana Suomen YIV

Pilottiprojektien tuloksena Viron Tiehallinto kokeili erilaisia ohjelmistotyökaluja ja niiden toimivuutta.

– Lähdimme kaksi vuotta sitten melkein nollatasolta, sillä meillä ei ollut minkäänlaista tietoa tietomallien suunnittelusta eikä toteuttamisesta. Nyt saimme ensi käden tietoa ja kokemusta BIM-projektimalleista, iloitsee Puusaag.

Yhteistyö Civilpointin kanssa sujui hänen mielestään erittäin hyvin.

– Civilpoint oli meille juuri sopiva partneri, ja arvostan kaikkea sitä apua, mitä saimme pilottien puitteissa. Meille oli suurta hyötyä yrityksen kokonaisvaltaisesta osaamisesta ja käytännön kokemuksesta.

Viron seuraava askel on oman BIM-ohjeiston laatiminen. Tämä on ministeriötason työtä, ja ohjeistus tulee koskemaan kaikkia julkisen sektorin toimijoita. Tulevan ohjeiston perustana käytetään suomalaisia Yleisiä inframallivaatimuksia.

Erko Puusaag, projektipäällikkö, Maanteeamet:

”Civilpoint oli meille juuri sopiva partneri, ja arvostan kaikkea sitä apua, mitä saimme pilottien puitteissa. Meille oli suurta hyötyä yrityksen kokonaisvaltaisesta osaamisesta ja käytännön kokemuksesta.”

Ota yhteyttä

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Jaa

×

Kiinnostaako infra-alan tuoreimmat uutiset?

Tilaa uutiskirjeemme