Civilpoint Oy:n tietosuojaselosteet

Haluamme varmistaa, että asiakkaiden ja yhteistyökumppanien henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti ja läpinäkyvästi. Tällä sivulla kerromme, miten ja minkälaisia henkilötietoja keräämme ja kuinka varmistamme niiden asianmukaisen käsittelyn.


Asiakas- ja markkinointitietosuojaseloste

Henkilötietolain (521/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterin ylläpitäjä:
Civilpoint Oy
Klovinpellontie 1-3, 02180 Espoo
Y-tunnus: 2709325-1
Vaihde. (09) 2313 2150

Rekisterin yhteyshenkilö
Rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin vastataan viikon kuluessa.

Yhteyshenkilö:
Talouspäällikkö Kirsi Palmroos
Klovinpellontie 1-3 02180 Espoo
puh. (09) 2313 2150

Rekisterin nimi
Civilpoint Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoitus on ylläpitää Civilpoint Oy:n asiakas- ja markkinointirekisterin henkilötietoja. Henkilötietoja voidaan käyttää asiakassuhteiden hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen. Henkilötietoja voidaan käyttää tiedottamiseen, markkinointiin, asiakashistorian seurantaan, sähköiseen markkinointiin sekä Civilpoint Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

Henkilötietojen kerääminen perustuu olemassa olevaan asiakassuhteeseen, potentiaaliseen asiakassuhteeseen, rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun tai henkilön suostumukseen.

Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot asiakkaista:

 • Organisaation tiedot, kuten y-tunnus, yritys/yhteisön nimitiedot, jakeluosoite, postinumero, postitoimipaikka, taustatiedot (mm. toimiala, henkilökunta- ja liikevaihtoluokka)
 • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • Asiakkaan/yhteyshenkilön tiedot, kuten etu- ja sukunimi, titteli, rooli organisaatiossa, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite
 • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten asiakkaaksi tulopäivä, osallistuminen tilaisuuksiin ja viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot
 • Markkinointiviestien lähetys-, avaus- ja klikkaustiedot
 • Oppaiden ym. materiaalien tilaus- ja lataustiedot
 • Markkinointikilpailuihin ja kyselyihin liittyvät tiedot
 • Asiakaspalvelun ja myynnin yhteydenotot
 • Kiinnostuksen kohteet
 • Lupatiedot, kuten suoramarkkinointiluvat ja –kiellot
 • Muita asiakkuuden hallintaan liittyviä luokittelu- ja markkinointitietoja

Rekisterin tietolähteet
Henkilötiedot kerätään asiakassuhteen tai potentiaalisen asiakassuhteen perustamisen yhteydessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä, esimerkiksi sähköpostin, puhelun, erilaisiin markkinointikilpailuihin rekisteröitymisen, uutiskirjeen tilauksen tai digitaalisen aineiston latauksen yhteydessä. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä Suomen Asiakastiedosta tai muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä. Rekisterin henkilötietoja ei yhdistetä muihin tietolähteisiin.

Henkilötietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta edelleen kolmansille osapuolille normaalissa toiminnassa.

Rekisterin suojaus
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muunlaisin teknisin keinoin suojattuja. Talletettuihin tietoihin on rajoitetut käyttöoikeudet. Asiakasrekisteriin ja henkilötietoja koskeviin tiedostoihin pääsevät vain sellaiset henkilöt, joilla työtehtäviensä vuoksi on käyttöoikeus tietokantoihin.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§ mukaan oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu.

Korjausoikeus
Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen henkilötiedon korjaamista. Korjausvaatimus on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisesti allekirjoitetulla asiakirjalla kirjeitse, sähköpostilla tai henkilökohtaisesti.

Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kieltopyyntö on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisesti allekirjoitetulla asiakirjalla kirjeitse, sähköpostilla tai henkilökohtaisesti.

Tarkastuspyyntö, korjausvaatimus tai kieltopyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
Civilpoint Oy / Rekisteriselosteet
Klovinpellontie 1-3
02180 Espoo

Tai sähköisesti osoitteeseen
rekisteriseloste@civilpoint.fi


Asiakastuen tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterin ylläpitäjä:
Civilpoint Oy
Klovinpellontie 1-3, 02180 Espoo
Y-tunnus: 2709325-1
Vaihde. (09) 2313 2150

Rekisterin yhteyshenkilö
Rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin vastataan viikon kuluessa.

Yhteyshenkilö:
Talouspäällikkö Kirsi Palmroos
Klovinpellontie 1-3 02180 Espoo
puh. (09) 2313 2150

Rekisterin nimi
Civilpoint Oy:n asiakastukirekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoitus on ylläpitää Civilpoint Oy:n asiakastukeen yhteyttä ottaneiden henkilöiden tietoja. Rekisteriä käytetään asiakastuen seurantaan ja raportointiin.

Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot asiakkaista:

 • Organisaation tiedot, kuten y-tunnus, yritys/yhteisön nimitiedot
 • Asiakkaan/kontaktin tiedot, kuten etu- ja sukunimi, titteli, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Muita asiakkuuden hallintaan liittyviä luokittelu- ja markkinointitietoja

Rekisterin tietolähteet
Henkilötiedot tulevat asiakassuhteen perusteella laskutusjärjestelmästä. Rekisterin henkilötietoja ei yhdistetä muihin tietolähteisiin.

Henkilötietojen luovutukset
Henkilötietoja ei luovuteta edelleen kolmansille osapuolille normaalissa toiminnassa.

Rekisterin suojaus
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muunlaisin teknisin keinoin suojattuja. Talletettuihin tietoihin on rajoitetut käyttöoikeudet. Asiakasrekisteriin ja henkilötietoja koskeviin tiedostoihin pääsevät vain sellaiset henkilöt, joilla työtehtäviensä vuoksi on käyttöoikeus tietokantoihin.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§ mukaan oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu.

Korjausoikeus
Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen henkilötiedon korjaamista. Korjausvaatimus on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisesti allekirjoitetulla asiakirjalla kirjeitse, sähköpostilla tai henkilökohtaisesti.

Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.
Kieltopyyntö on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisesti allekirjoitetulla asiakirjalla kirjeitse, sähköpostilla tai henkilökohtaisesti.

Tarkastuspyyntö, korjausvaatimus tai kieltopyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
Civilpoint Oy / Rekisteriselosteet
Klovinpellontie 1-3
02180 Espoo

Tai sähköisesti osoitteeseen
rekisteriseloste@civilpoint.fi


Koulutuksen ja tapahtumien tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterin ylläpitäjä:
Civilpoint Oy
Klovinpellontie 1-3, 02180 Espoo
Y-tunnus: 2709325-1
Vaihde (09) 2313 2150

Rekisterin yhteyshenkilö
Rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin vastataan viikon kuluessa.

Yhteyshenkilö:
Talouspäällikkö Kirsi Palmroos
Klovinpellontie 1-3 02180 Espoo
puh. (09) 2313 2150

Rekisterin nimi
Civilpoint Oy:n koulutus- ja tapahtumarekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoitus on ylläpitää Civilpoint Oy:n järjestämiin tapahtumiin ja koulutuksiin ilmoittautuneiden henkilöiden tietoja. Rekisteriä käytetään tapahtumien hallinnointiin, viestintään ja laskutukseen liittyvissä asioissa.

Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot asiakkaista:

 • Organisaation tiedot, kuten y-tunnus, yritys/yhteisön nimitiedot, jakeluosoite, postinumero, postitoimipaikka, taustatiedot (mm. toimiala, henkilökunta- ja liikevaihtoluokka)
 • Asiakkaan/kontaktin tiedot, kuten etu- ja sukunimi, titteli, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • Tapahtumaan liittyvät tiedot, kuten ilmoittautumispäivä, perumispäivä, tapahtuman aihe ja viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot
 • Ruokavalio/-allergia
 • Mahdolliset lisätiedot (osallistumiseen tai ilmoittautumiseen liittyvät lisätiedot)
 • Lupatiedot, kuten suoramarkkinointiluvat ja –kiellot
 • Muita asiakkuuden hallintaan liittyviä luokittelu- ja markkinointitietoja

Rekisterin tietolähteet
Henkilötiedot kerätään joko henkilöltä itseltään tai joltain muulta henkilöltä samasta organisaatiosta (oppilaitoksesta/yritykseltä). Rekisterin henkilötietoja ei yhdistetä muihin tietolähteisiin.

Henkilötietojen luovutukset
Tapahtumaan ilmoittautuneiden nimet ja yhteystiedot julkaistaan osallistujien suostumuksella. Lista tapahtumiin ilmoittautuneista on nähtävissä tapahtumasivulla ja/tai tapahtumassa jaettavassa osallistujalistassa. Ruokailun tai majoituksen järjestäjälle ilmoitetaan erikoisruokavaliot, henkilömäärät sekä tapahtuman järjestämiseen tarvittavat henkilötiedot kuten majoittujien nimilistat. Muiden yritysten kanssa yhteistyössä järjestettävien tapahtumien osallistujatiedot jaetaan tarvittavilta osin järjestäville organisaatioille.

Rekisterin suojaus
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muunlaisin teknisin keinoin suojattuja. Talletettuihin tietoihin on rajoitetut käyttöoikeudet. Asiakasrekisteriin ja henkilötietoja koskeviin tiedostoihin pääsevät vain sellaiset henkilöt, joilla työtehtäviensä vuoksi on käyttöoikeus tietokantoihin.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§ mukaan oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu.

Korjausoikeus
Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen henkilötiedon korjaamista. Korjausvaatimus on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisesti allekirjoitetulla asiakirjalla kirjeitse, sähköpostilla tai henkilökohtaisesti.

Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.
Kieltopyyntö on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisesti allekirjoitetulla asiakirjalla kirjeitse, sähköpostilla tai henkilökohtaisesti.

Tarkastuspyyntö, korjausvaatimus tai kieltopyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
Civilpoint Oy / Rekisteriselosteet
Klovinpellontie 1-3
02180 Espoo

Tai sähköisesti osoitteeseen
rekisteriseloste@civilpoint.fi


Rekrytoinnin tietosuojaseloste

Yhdistetty Rekisteriseloste (Henkilötietolaki 10§) ja informointiasiakirja (Henkilötietolaki 24 §)

Rekisterin ylläpitäjä:
Civilpoint Oy
Klovinpellontie 1-3, 02180 Espoo
Y-tunnus: 2709325-1
Vaihde. (09) 2313 2150

Rekisterin yhteyshenkilö
Rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin vastataan viikon kuluessa.

Yhteyshenkilö:
Talouspäällikkö Kirsi Palmroos
Klovinpellontie 1-3 02180 Espoo
puh. (09) 2313 2150

Rekisterin nimi
Civilpoint Oy:n henkilötietosuojausrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoitus on ylläpitää tiedostoa Civilpoint Oy:lle hakeneista työnhakijoista. Hakemus voi olla tiettyyn tehtävään osoitettu tai ns. avoin hakemus. Avoimen hakemuksen tietoja säilytetään rekisterissä kuusi (6) kuukautta.
Henkilötietojen kerääminen perustuu työnhakijan suostumukseen.

Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteriin kerätään tiedot työnhakijoiden suostumuksella. Rekisteriin kerätään työnhakijan perustiedot: etu- ja sukunimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä mahdolliset muut hakijan itsensä toimittamat tiedot. Työnhakijan tulee olla yhteydessä rekisterinpitäjään muuttaakseen yhteystietojaan rekisterissä.

Rekisterin tietolähteet
Työnhakijan rekisteritiedot kerätään työnhakijan toimittamasta työpaikkahakemuksesta (vapaamuotoisesta tai Civilpoint laatimasta hakemuslomakkeesta), koulu-, työ- ja/ tai muista todistuksista sekä työnhakijan mahdollisessa haastattelussa ja työsuhteen aikana antamista tiedoista.
Rekisterin henkilötietoja ei yhdistetä muihin tietolähteisiin.

Henkilötietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta edelleen kolmansille osapuolille normaalissa toiminnassa.

Rekisterin suojaus
Rekisterin tiedot suojataan yleisesti käytössä olevien tehokkaiksi tunnettujen suojauskäytäntöjen mukaisesti.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§ mukaan oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu.

Korjausoikeus
Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen henkilötiedon korjaamista. Korjausvaatimus on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisesti allekirjoitetulla asiakirjalla kirjeitse, sähköpostilla tai henkilökohtaisesti.

Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.
Kieltopyyntö on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisesti allekirjoitetulla asiakirjalla kirjeitse, sähköpostilla tai henkilökohtaisesti.

Tarkastuspyyntö, korjausvaatimus tai kieltopyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
Civilpoint Oy / Rekisteriselosteet
Klovinpellontie 1-3
02180 Espoo

Tai sähköisesti osoitteeseen
rekisteriseloste@civilpoint.fi


Evästeiden käyttö

Eväste on tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Se sisältää tietoja ja sitä muun muassa käytetään helpottamaan verkkosivuston käyttöä. Nämä tiedot liittyvät käyttäjän tietokoneen yhteysosoitteeseen (IP-osoite), niihin alisivuihin, joilla käyttäjä vierailee, vierailun päivämäärään ja kestoon, ja käyttäjän käyttämään päätelaitteeseen, käyttöjärjestelmään ja verkkoselaimeen sekä siihen verkkosivustoon tai muuhun lähtöpisteeseen, josta käyttäjä siirtyi Civilpoint Oy:n verkkosivustolle. Evästeiden avulla kerätään tietoa Civilpoint Oy:n sivujen käytöstä. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla.  Eväste ei vahingoita päätelaitetta.

Civilpoint Oy käyttää evästeitä kävijätilastointiin ja tietojen keräämiseen sivustomme käytön yksityiskohdista. Näiden tietojen avulla voimme paremmin tuoda esille asiakkaitamme kiinnostavia asioita ja aiheita. Civilpoint Oy voi lisäksi käyttää evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla kerättyä tietoa kohdentaakseen sisältöä asiakkailleen. Civilpoint Oy ei välitä asiakkaidensa tai sivustonsa käyttäjien henkilötietoja ulkopuolisille mainosverkostoille.

Asiakkaalla on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston tai sen osien toiminnallisuuteen.

Linkit muihin sivustoihin
Civilpoint Oy:n verkkosivusto saattaa sisältää linkkejä muille websivustoille. Kävijän tulisi kuitenkin huomioida, että muille sivuille siirtyessä kävijä on itse vastuussa toimistaan, millä Civilpoint Oy:llä ei ole mahdollisuutta kontrolloida ulkoistensivustojen sisältöä. Tämän vuoksi Civilpoint Oy ei voi ottaa minkäänlaista vastuuta käyttäjän yksityisyydensuojasta tai turvallisuudesta hänen vieraillessaan sivustomme ulkopuolella.

Päivitetty 26.6.2018

Ota yhteyttä

Arkance Systems

Arkance Systems

Tarkastus-, korjaus- ja kieltopyynnöt

rekisteriseloste@arkance-systems.com

  Jätä yhteydenottopyyntö

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
  ×

  Kiinnostaako infra-alan tuoreimmat uutiset?

  Tilaa uutiskirjeemme